PROCES-VERBAL Filiala Vâlcea

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 29 iunie, 2023

 

În Adunarea Generală a Filialei Valcea a ABR, de analiză a activităţii acesteia pe perioada 2019 – 2023 şi de alegere a noului Consiliu de conducere, în conformitate cu Statutul ABR. Sedinta s-a desfășurat la Școala Gimnazială ”Take Ionescu”, Rm. Vâlcea.

La şedinţă au participat 9 membri dintr-un număr de 13.  Dna Puranu Georgeta, presedintele Filialei Vâlcea a anunțat că se îndeplinesc condițiile statutare de participare (mai mult de jumatate plus 1 din numărul total de membri).

Ordinea de zi a fost următoarea :

  1. Raportul preşedintelui filialei, pe perioada 2019 – 2023;
  2. Discuţii pe marginea raportului;
  3. Alegerea noului Consiliu de conducere, format preşedinte, vicepreşedinte şi secretar;

După deschiderea lucrărilor,  dna Puranu Georgeta, care este şi bibliotecarul metodist al Bibliotecii Pedagogice a Casei Corpului Didactic, a expus principalele activităţi desfăşurate în perioada 2019- 2023, dintre care s-au reţinut următoarele:

–  numărul de membri ABR, cu posibilitatea atragerii de noi membri;

– încasarea cu regularitate a cotizaţiilor de la toţi membrii filialei;

– preocuparea permanentă a Filialei Vâlcea pentru pregătirea profesională a bibliotecarilor şcolari;

– participări la întâlniri metodice semestriale.

La punctul doi din ordinea de zi au avut loc discuţii pe marginea raportului preşedintelui Filialei, precum și alte intervenții cu privire la activitățile din domeniu: achiziția de carte deficitară, probleme legate de statutul bibliotecarului școlar, ”încărcarea” bibliotecarului școlar cu multiple sarcini, fără legătură cu activitățile biblioteconomice, problema acordării sporului pentru condiții vătămătoare.

Trecându-se la următorul punct, cel al alegerilor noului Consiliu de conducere, dna Miroiu Mihaela a propus ca preşedinte al filialei să fie aleasă dna Puranu Georgeta.

Propunerea a fost supusă votului secret şi, după numărare, în unanimitate de voturi, dna Puranu Georgeta a fost aleasă în funcţia de preşedinte al filialei, pe o perioadă de patru ani.

În continuare, dna Mitrea Mihaela a propus pentru functia de vicepreședinte pe dna Miroiu Mihaela.

Propunerea a fost supusă votului secret şi, după numărare, în unanimitate de voturi, dna Miroiu Mihaela a fost aleasă în funcţia de vicepreşedinte al filialei, pe o perioadă de patru ani.

Dna Ticu Marilena propus-o apoi pe dna Mitrea Mihaela, pentru ocuparea funcţiei de secretar.

Propunerea a fost supusă votului secret şi, după numărare, în unanimitate de voturi, dna Mitrea Mihaela a fost aleasă în funcţia de secretar al filialei, pe o perioadă de patru ani.

Drept care s-a întocmit prezentul proces-verbal, în trei exemplare, dintre care unul se va transmite Asociatiei Bibliotecarilor din România.

Președinte ABR Filiala Vâlcea

Puranu Georgeta

Întocmit,

Vicepreședinte Miroiu Mihaela