PROCES-VERBAL Filiala Timiș

PROCES-VERBAL

Încheiat azi, 15.06.2023 cu ocazia Adunării Generale

a Filialei Timiș a Asociației Bibliotecarilor din România

Adunarea Generală a Membrilor Filialei ABR Timiș din data de 15.06.2023 este statutară, fiind prezenți 32 de membri dintr-un total de 52 de membri, înscriși până în data de 1 aprilie 2023.

Conform Ordinii de zi, s-au prezentat raportul Președintelui, dna dr ing. Agneta Lovasz din perioada 2019-2023. S-a făcut o trecere în revistă a realizărilor și a neajunsurilor. Printre cele mai importante realizări au fost amintite: Conferința Națională a Asociației, organizată la Timișoara în 2021 – online, organizată în premieră națională la Timișoara. În cadrul manifestării au fost sărbătoriți „25 de ani de informatizare” la Biblioteca UPT, cu alocuțiuni din partea specialiștilor care au contribuit la realizarea acestui deziderat. Simpozioanele desfășurate la Buziaș cu sprijinul CCD și al colegei noastre Veronica Bratu. A fost adus la cunoștința membrilor că Filiala ABR – Timiș are un reprezentant în Comisia Națională a Bibliotecilor (Lovasz Agneta) și trei reprezentanți în IFLA (Bursașiu Simona, Micle Maria și Lovasz Agneta), amintindu-se totodată necesitatea impliării membrilor în activitățile filialei și ale asociației.

S-a supus la vot și s-a discutat propunerea dnei director general adjunct Manuela Zănescu pentru consiliul director privind criteriile de acordare a unui nou premiu „Alina Muntyan” care va fi acordat începând din acest an de către Asociația Bibliotecarilor din România. În urma votului, criteriile stabilite sunt:

  • Să fie o persoană care să impulsioneze și influențeze atât societatea cât și comunitatea profesională;
  • Să dea dovadă de devotament, profesionalism și disponibilitate de a prelua sarcini suplimentare în ABR;
  • Să aibă un profil impecabil la locul de muncă;
  • Să fie implicat în acțiuni de voluntariat din punctul de vedere al profesiei de bibliotecar.

A luat cuvântul dnul director Ioan David, Biblioteca Academiei Române, Filiala Timiș, care a făcut cunoscut membrilor ABR, Filiala Timiș că în acest an, în vederea organizării Confeinței Naționala a ABR Library 4.0 din perioada 6-8 septembrie 2023, au fost câștigate două proiecte cu finanțare de la Consiliul Județean Timiș.

Pentru că biroul executiv al filialei și-a încheiat mandatul de patru ani, s-a organizat alegeri. În vederea bunei desfășurări a alegerilor la nivelul Filialei Timiș, a fost formată o comisie de vot din membrii: Suhaida Carla – Președinte, Adriana Ulita și Răducu Marilena.

Conform Regulamentului metodologic de aplicare a Statutului Asociației Bibliotecarilor din România privind alegerile membrilor în structurile de conducere ale Asociației și procedura de vot, au fost propuși și aleși în Consiliul Director al Filialei ABR Timiș, următorii membri:

a. pentru funcția de Președinte:

  • 1 candidat: Agneta Lovasz, Universitatea Politehnica Timișoara

investit în funcție prin: 32 de voturi pentru

b. pentru funcția de Vicepreședinte:

  • 2 candidați: Daniela Mihăilă, Casa Corpului Didactic Timiș

Adriana Ulita, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran”

investit în funcție prin: 24 de voturi pentru Daniela Mihăilă

                                           8 voturi pentru Adriana Ulita

c. pentru funcția de Secretar:

  • 1 candidat: Simona Bursașiu, Universitatea Politehnica Timișoara

investit în funcție prin: 32 de voturi pentru

Ca urmare a numărării și validării voturilor exprimate, noua conducere a filialei este următoarea:

  • Președinte: dr. ing. Agneta Lovasz, Universitatea Politehnica Timișoara;
  • Vicepreședinte: psih. Daniela Mihăilă, Casa Corpului Didactic Timiș;
  • Secretar: dr. Simona Marilena Bursașiu, Universitatea Politehnica Timișoara.

În vederea unei bune organizări a Conferinței Naționale a ABR din septembrie, membrii prezenți au fost rugați să își exprime disponibilitatea de a participa în mod voluntar la organizarea conferinței.

Consemnat,

Secretar Filiala ABR Timiș,

Simona Bursașiu