PROCES-VERBAL filiala Sibiu

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 30 iunie 2023, cu ocazia întrunirii Filialei Sibiu

a Asociației Bibliotecarilor din România

În data de 30 iunie 2023 a avut loc la sediul Bibliotecii Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, Adunarea Generală extraordinară a Filialei Sibiu, având pe ordinea de zi alegerea noii structuri de conducere a pentru următorii 4 ani.

Au fost prezenți 23 de membri ai filialei, universitari și preuniversitari, care au votat pentru pozițiile de președinte, vicepreședinte și secretar al Filialei Sibiu.

După semnarea listei de prezență de către cei 23 de membri din sală, ședința a continuat cu prezentarea activității filialei Sibiu din ultimele două mandate. Apoi s-a trecut la propunerile de candidați pentru cele trei funcții menționate.

Pentru președinte a fost propusă Amalia-Livia Munteanu-Pop, Biblioteca Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, pentru vicepreședinte, Mioara Cimpoca, Colegiul  Economic “George Barițiu” din Sibiu și Cosmin Chelcea, Liceul Tehnologic “Independența” Sibiu, pentru secretar, Riana Bucsă, Biblioteca Universității “Lucian Blaga” din Sibiu și Liliana Oprescu, Biblioteca Universității “Lucian Blaga” din Sibiu.

S-a trecut la procedura de vot. Au fost împărțite formularele, apoi a fost numită comisia de alegeri, formată din Elena Mărginean, Camelia Volosciuc și Cristina Pârvu.

Cel mai mare număr de voturi a fost întrunit de: Amalia-Livia Munteanu-Pop – pentru președinte; Mioara Cimpoca – vicepreședinte;  Riana Bucșă – secretar.

Întocmit: Cristina Pârvu

Președinte, Filiala Sibiu ABR