PROCES-VERBAL filiala Satu Mare

PROCES-VERBAL

de consemnare a rezultatului alegerilor

 

Astăzi, 25.06.2023, cu ocazia ședinței organizată în vederea realizării alegerilor locale, în cadrul Asociației Bibliotecarilor din România-filiala Satu Mare, desfășurată la sediul Casei Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare, cu prezență fizică.

Președintele ABR – filiala Satu Mare, bibliotecar documentarist Oros Elena, Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare, prezintă tema ședinței de astăzi și anume, alegerea Comitetului de conducere a Filialei Satu Mare și anume președinte și secretar, și se  verifică prezența participanților la ședință. Se constată că sunt prezenți 14 membri din totalul de 15, conform listei de prezență atașată prezentului proces-verbal. Astfel, sunt întrunite condițiile statutare necesare realizării alegerilor locale.

 Sunt solicitate propuneri pentru fiecare funcție a Comitetului de conducere al filialei: președinte și secretar.

Propunerile pentru funcția de președinte sunt: bibliotecar documentarist Oros Elena, Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare.

Se votează, iar în urma voturilor, președintele ABR – filiala Satu Mare este bibliotecar documentarist Oros Elena.

Propunerile pentru funcția de secretar sunt: bibliotecar Demian Cornelia, Șc. Gim. „Grigore Moisil Satu Mare, propunere făcută de bibliotecar documentarist Oros Elena.

Se voteză, în urma voturilor, secretarul ABR – filiala Satu Mare este bibliotecar Demian Cornelia.

În concluzie, componența Comitetului de conducere a filiala Satu Mare este următoarea:

Președinte: bibliotecar documentarist Oros Elena – Casa Corpului Didactic „Dariu Pop”, alesă cu o majoritate de voturi.

Secretar: bibliotecar Demian Cornelia  – Sc. Gim. „Grigore Moisil” Satu Mare, alesă cu o majoritate de voturi.

Prezentul proces verbal a fost încheiat astăzi: 25.06.2023, în două exemplare, un exemplar pentru Asociația Bibliotecarilor din România și unul pentru ABR – filiala Satu Mare.

 

 

Bibliotecar documentarist,

    Oros Elena

Bibliotecar,

Demian Cornelia