Proces-verbal filiala Sălaj

Proces-verbal,

Încheiat azi 25.05.2023, cu ocazia ședinței organizate în vederea alegerilor în cadrul Asociației Bibliotecarilor din România – Filiala Sălaj

La ședință au participat 16 din 26 de membri activi existenți în Asociația Bibliotecarilor din România – Filiala Sălaj.

Alegerile s-au desfășurat respectând Metodologia privind alegerea membrilor în structurile de conducere ale Asociație precum și procedura de vot.

Ordinea de zi a ședinței:

  1. Raportul de activitate al Asociației Bibliotecarilor din Sălaj, prezentat de președinta filialei Sălaj, Rodica TURC, bibliotecar CCD Sălaj.
  2. Alegerea unei noi conduceri a Asociației pe următoarea perioadă de patru ani.

S-a trecut la primul punct al ordinei de zi, în care doamna Rodica Turc, prezintă Raportul de activitate al filialei Sălaj în perioada ultimilor patru ani.

Raportul cuprinde activitățile desfășurate de bibliotecarii școlari din județ, în perioada 2019-2023. În anul 2020, în perioada pandemiei, multiple activitățile au trecut în mediul on-line dar cu succes în atragerea elevilor spre lectură. În contextul distanțării sociale, s-a simțit nevoia conectării la realitate prin lectură.    

Elevii au avut acces în această perioadă la carte, la informație. Proiectele, activitățile desfășurate toate în on-line au avut un feedback pozitiv. Asta pentru că: Bibliotecile nu mor, bibliotecile evoluează.

În continuare, la următorul punct al ordinei de zi, s-au făcut propuneri pentru alegerea conducerii ABR – Filiala Sălaj.

  • pentru funcția de președinte a fost propusă Rodica Turc, bibliotecar CCD Sălaj, votată cu 16 voturi.
  • pentru funcția de vicepreședinte al filialei Sălaj, a fost propusă și votată dna Maria Suciu, bibliotecar Colegiul Național Silvania Zalău, votată în unanimitate.
  • pentru funcția de secretar al filialei Sălaj a fost propusă și votată dna Maria Gherman, Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai Zalău, 16 voturi.

După alegerea conducerii filialei Sălaj, s-au dat informații despre Cursurile de formare organizate on-line pe platforma ZOOM, adresată membrilor activi ABR, și despre Conferința Națională a Bibliotecarilor din România, de la Timișoara, din 6-8 septembrie 2023.

Urând succes noii conduceri a ABR – Filiala Sălaj se declară închisă ședința.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

                                                                                                    

Întocmit,

                                                                 Președinte ABR Filiala Sălaj – Rodica TURC

                                                                 Secretar ABR Filiala Sălaj – Aurora MUREȘAN