Proces-verbal filiala Prahova

Proces-verbal,

Încheiat azi 28.06.2023, cu ocazia ședinței organizate în vederea alegerilor în cadrul Asociației Bibliotecarilor din România – Filiala Prahova

 

 La ședință au participat 7 din 8 de membri activi existenți în Asociația Bibliotecarilor din România – Filiala Prahova.

Alegerile s-au desfășurat respectând Metodologia privind alegerea membrilor în structurile de conducere ale Asociației,  precum și procedura de vot.

Ordinea de zi a ședinței:

  1. Alegerea unei noi conduceri a Asociației pe următoarea perioadă de patru ani.
  2. Discuții pe teme profesionale

S-a trecut la primul punct al ordinei de zi – s-au făcut propuneri pentru alegerea conducerii ABR – Filiala Prahova.

  • pentru funcția de președinte a fost propusă dna Răducanu Doina Dalina, Biblioteca UPG din Ploiești, votată cu 7 voturi.
  • pentru funcția de vicepreședinte al filialei Prahova, a fost propusă și votată dna Dragomir Rodica Cătălina, bibliotecar Colegiul “Ferdinand I” Măneciu, 7 voturi.
  • pentru funcția de secretar al filialei Prahova a fost propusă și votată dra Săvulescu Raluca-Gabriela, Biblioteca UPG din Ploiești, 7 voturi.

 

După alegerea conducerii filialei Prahova, s-au furnizat  informații și despre Conferința Națională a Bibliotecarilor din România, de la Timișoara, din perioada 6-8 septembrie 2023.

Urând succes noii conduceri a ABR – Filiala Prahova, se declară închisă ședința.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

                                                           Întocmit,

                                                           Președinte ABR Filiala Prahova – Răducanu Doina Dalina

                                                           Secretar ABR Filiala Prahova –  Săvulescu Raluca-Gabriela