Proces-verbal filiala Ilfov

Proces-verbal

 

încheiat astăzi, 30 iunie 2023, în urma desfășurării ședinței Adunării Generale a Asociației Bibliotecarilor din România, filiala Ilfov, având pe ordinea de zi analiza raportului de activitate pentru perioada 2019-2023 și alegerea Consiliului de conducere, în conformitate cu Regulamentul metodologic privind alegerea membrilor în structurile de conducere ale Asociației Bibliotecarilor din România, pentru perioada 2023-2027.

La ședință au participat 12 din 21 membri ai Asociației Bibliotecarilor din România, Filiala Ilfov.

Ordinea de zi este următoarea:

  1. Raportul președintelui filialei pentru perioada 2019-2023;
  2. Alegerea noului Birou de conducere – președinte, vicepreședinte și secretar;
  3. Luarea în discuție a realipirii cu Filiala ABR București, la propunerea dnei Petrescu Horiana Arghira.

S-a trecut la discutarea punctelor de pe ordinea de zi:

  1. Din cuprinsul raportului prezentat de doamna președinte, Petrescu Horiana-Arghira, pentru perioada 2019-2023, s-au reținut următoarele:
  • principalele obiective atinse prin acest mandat;
  • promovarea activității din Filiala Ilfov;
  • perfecționarea prin participări la cursurile oferite prin ABR;
  • implicarea membrilor filialei în demersurile/campaniile/inițiativele derulate de ABR-structura centrală;
  1. Doamna Petruța Maria Voicu, responsabil pentru filialele București și Ilfov a oferit câteva precizări din Regulamentul metodologic privind alegerea membrilor în structurile de conducere ale Asociației Bibliotecarilor din România. Faptul că actuala echipă ABR Ilfov a încheiat al II-lea mandat, nu constituie un impediment pentru a nu mai participa la alegerile pentru un nou mandat.

În continuare, s-a trecut la propunerile pentru cele trei funcții, după cum urmează:

Propuneri pentru președinte:

-dna Petrescu Horiana Arghira, bibliotecar la Casa Corpului Didactic Ilfov;

– dl Adrian Matei documentarist la centrul de documentare și informare de la Școala Gimnazială Nr 1 Cernica.

În urma votului, au obținut:

– dna Petrescu Horiana Arghira, 11 voturi;

– dl Adrian Matei, 1 vot.

Propuneri pentru vicepreședinte:

– dna Maria Dumitra Prodan, bibliotecar la Școala Gimnazială Nr. 1 din 1 Decembrie,

– dl Adrian Matei documentarist la centrul de documentare și informare de la Școala Gimnazială Nr 1 Cernica.

– dna Antonica Florea, bibliotecar la Școala Gimnazială Nr. 1 Pantelimon

În urma votului, au obținut:

-dna Maria Dumitra Prodan, 7 voturi;

– dl Adrian Matei, 4 voturi;

– dna Antonica Florea, 1 vot.

Propuneri pentru secretar:

– dl Adrian Matei, documentarist la centrul de documentare și informare de la Școala Gimnazială Nr. 1 Cernica;

– dna Marieta Cristescu, documentarist la Colegiul Silvic ,,Th. Pietraru” Brănești

În urma votului, au obținut:

– dl Adrian Matei-7 voturi

– dna Marieta Cristescu-5 voturi

            Componența noului Consiliu de conducere ABR ILFOV pentru perioada 2023-2027 este următoarea:

Presedinte: Horiana Arghira PETRESCU

Vicepreședinte: Maria Dumitra PRODAN

Secretar: Adrian MATEI

  1. Referitor la realipirea cu ABR București, s-a supus votului propunerea dnei Petrescu Horiana Arghira și s-a votat în unanimitate CONTRA acestei propuneri.

 

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal într-un exemplar.