PROCES-VERBAL filiala Iași

PROCES-VERBAL

Încheiat azi, 13.07.2023, privind organizarea Adunării Generale pentru alegerea conducerii Filialei ABR Iași

 

Adunarea Generală a Filialei ABR Iași, convocată în ședință extraordinară pentru alegeri, s-a desfășurat la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, pe data de 13 iulie 2023, începând cu ora 12:00. Menționăm că prima întâlnire, programată pe data de 5.07.2023, a fost  declarată nestatutară, din lipsă de cvorum. Prelungirea termenului de organizare a acestor alegeri a fost aprobată de Consiliul Director al ABR.

La ședința de alegeri a conducerii Filialei ABR Iași, din data de 13.07.2023, au participat 37 de membri ABR cu drept de vot, aceasta fiind considerată statutară de drept, indiferent de numărul de membri prezenți. Din partea Consiliului Director al ABR a participat dr. Ivona Olariu, care a prezentat ordinea de zi și a condus lucrările ședinței.

 

Ordinea de zi a fost următoarea:

  1. Prezentarea Raportului de activitate al Filialei ABR Iași pentru perioada iulie 2019-iulie 2023;
  2. Alegerea Consiliului Director al Filialei Iași;

Înainte de începerea ședinței, s-a solicitat membrilor ABR prezenți să-și completeze datele personale (nume, prenume, instituție, semnătură) pe o listă distribuită în sală, aceasta constituinde-se în anexă la Procesul-verbal. La ședință, nu au fost prezente persoane care nu sunt membre ABR, deci nu a fost necesară utilizarea listei pentru invitați.

Președinta Filialei ABR Iași, Elena Ungureanu împreună cu vicepreședinta Elena Zanet, a prezentat Raportul de activitate al filialei, un document realizat în colaborare cu Elena Zanet – vicepreședinte și Mariana Ianuș – secretar, în care au fost centralizate, calendaristic,  activitățile organizate de filiala ABR Iași, precum și evenimentele  la care au participat colegii, membri ABR.

În continuare, s-a trecut la punctul al doilea de pe ordinea de zi: alegerea Consiliului Director al Filialei Iași, respectând prevederile din „Regulamentul metodologic de aplicare a Statutului ABR privind alegerea membrilor în structurile de conducere ale Asociației și procedura de vot”. Doamna Ivona Olariu a prezentat, pe scurt, aspecte importante din Cap. 1 – Dispoziții generale și Cap. II – Alegerea conducerii în Filiale.

S-a ales, prin vot deschis, Comisia pentru alegeri, formată din următoarele persoane: Evelina Frunzete – Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, Georgeta Țugulea – Biblioteca Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” Iași, Cristina Rusu – Biblioteca Academiei Române Filiala Iași.

Au fost solicitate, apoi, propunerile sau autopropunerile pentru Consiliul Director al Filialei Iași.

Pentru funcția de Președinte al filialei ABR Iași, au fost făcute următoarele propuneri: Elena Ungureanu – BCU „M. Eminescu” Iași (propusă de Simona Sînzianu), Elena Zanet – Biblioteca Județeană ”Gh. Asachi” Iași (propusă de Larisa Bîrzu), care a acceptat. Au fost propuse și următoarele colege care au refuzat: Iosub Violeta  – BCU (propusă de Vițcu Carmen), Elena Cojocariu (propusă de Mihaela Ulman), Cornelia Huceanu (propusă de Evelina Frunzete), Simona Sînzianu (propusă de Mihaela Ulman).

După înregistrarea propunerii acceptate în procesul-verbal, s-au împărțit buletinele de vot destinate acestei funcții (datate, ștampilate și semnate de președintele filialei); în urma numărării celor 37 de voturi exprimate, rezultatul a fost următorul: 34 voturi pentru, 2 abțineri și 1 vot împotrivă. Ca atare, pentru funcția de Președinte, a fost aleasă Elena Zanet.

Pentru funcția de Vicepreședinte al filialei ABR Iași, a fost făcută următoarea propunere: Elena Ungureanu – BCU „M. Eminescu” (propusă de Mariana Ianuș), care a acceptat.

După înregistrarea propunerii acceptate în procesul-verbal, s-au împărțit buletinele de vot destinate acestei funcții (datate, ștampilate și semnate de președintele filialei); în urma numărării celor 37 de voturi exprimate, rezultatul a fost următorul: 37 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă. Ca atare, pentru funcția de Vicepreședinte, a fost aleasă Elena Ungureanu.

Pentru funcția de Secretar al filialei ABR Iași, a fost făcută următoarea propunere: Mariana Ianuș – BUT „Gheorghe Asachi” (propusă de Georgeta Țugulea și Mihaela Ulman), care a acceptat.

După înregistrarea propunerii acceptate în procesul-verbal, s-au împărțit buletinele de vot destinate acestei funcții (datate, ștampilate și semnate de președintele filialei); în urma numărării celor 37 de voturi exprimate, rezultatul a fost următorul: 36 voturi pentru, 0 abțineri și 1 vot împotrivă. Ca atare, pentru funcția de Secretar, a fost aleasă Mariana Ianuș.

În concluzie, membrii Consiliului Director al Filialei ABR Iași, aleși în ședința din 13 iulie a.c., sunt următorii:

  • Președinte: Elena Zanet – Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași
  • Vicepreședinte: Elena Ungureanu – Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași
  • Secretar: Mariana Ianuș – Biblioteca Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” Iași

Reprezentantul Consiliului Director al ABR, dr. Ivona Olariu, a felicitat echipa care și-a încheiat mandatul și a urat mult succes noii echipe în activitățile asociației. De asemenea, a prezentat aspecte prvind Conferința Națională a ABR, care se va desfășura la Timișoara, în perioada 6-8 septembrie a.c., în format hibrid. A solicitat o listă a membrilor ABR care dețin card ABR, care este necesar pentru îmscrierea la conferință.

Doamna președintă, Elena Zanet, a mulțumit pentru alegerea în această funcție și a promis reluarea colaborării profesionale cu bibliotecile școlare și CCD-urile și și-a exprimat dorința de a dinamiza activitatea în filiala ABR Iași, prin organizarea de evenimente profesionale diverse.

Ca primă propunere a fost inițierea unui grup profesional, pe Whatsapp, pentru transmiterea rapidă a informațiilor, pentru o mai bună colaborare și implicare a membrilor ABR în activitățile filialei Iași.

 

 

Întocmit,

                                                                                                     Mariana Ianuș

                                                                                               Secretar Filiala ABR Iași