Proces-verbal filiala Ialomița

Proces-verbal

 

Încheiat azi, 16.05.2023, cu ocazia desfășurării Adunării Generale a Asociației Bibliotecarilor din România, Filiala Ialomița. Analiza activității acesteia pe perioada 2019-2023 și alegerea noului Birou de conducere, în conformitate cu Statutul ABR, pentru organizarea de alegeri teritoriale.

La ședință au participat 16  membri ai Asociației Bibliotecarilor din România, Filiala Ialomița.

Ordinea de zi este următoarea:

 1. Raportul președintelui Filiale pe perioada 2019-2023.
 2. Prezentarea Regulamentului de aplicare a Statutului Asociației Bibliotecilor din România,privind alegera membrilor.
 3. Alegerea noului Birou de conducere – președinte, vicepreședinte si secretar.

 1. Din cuprinsul raportului prezentat de dna președinte, Guzulescu Mariana, unde au fost expuse principalele activități desfășurate în perioada 2019-2023, s-au reținut următoarele:
 • Perfecționarea prin participări la conferințe, simpozioane, saloane de carte, workshop-uri ale bibliotecarilor școlari.
 • Perfecționare prin programe de perfecționare
 • Participarea la activitățile metodico-științifice
 • Elaborarea de articole de specialitate ale bibliotecarilor școlari cu ISSN, în reviste de specialitate
 • Organizarea de expoziții
 • Excursii documentare
 • Atragerea de noi membrii.

 1. Dna Guzulescu Mariana, bibliotecar CCD Ialomița si președinte Filiala ABR Ialomița, ne-a prezentat Regulamentul metodologic de aplicare a Statutului Asociației Bibliotecarilor din România, după care am trecut la propuneri pentru alegerea noului birou de conducere astfel:

Propuneri pentru președinte:

            A fost propusă o singură persoană, dna Guzulescu   Mariana, bibliotecar  coordonator C.C.D Ialomița, de către majoritatea membrilor asociației,  care a fost aleasă cu 15 voturi,, pentru”și o abținere.

Propuneri pentru vicepreședinte:

 1. Gheorghiu Gabriela, bibliotecar Școala Gimnazială ,, Aurel Vlaicu” Fetești
 2. Stoica Liliana, bibliotecar Școala Gimnazială Nr.3 Slobozia Ialomița.

Dna bibliotecar , Gheorghiu Gabriela a fost aleasă vicepreședinte ABR Ialomița cu 16  voturi ,, pentru”.

Propuneri pentru secretar:

 1. Merlea Iuliana, bibliotecar Școala Gimnazială ,, George Vâlsan” Amara
 2. Neagu Cristina Elena, bibliotecar Colegiul Național ,, Mihai Viteazul” Slobozia.

Dna bibliotecar, Neagu Cristina Elena a fost aleasă secretar al ABR Ialomița cu 16  voturi ,, pentru”.

Presedinte: Guzulescu Mariana – CCD Ialomița- guzulescumariana@yahoo.com

Vicepreședinte: Gheorghiu Gabriela- Sc. Gimn. ,, Aurel Vlaicu” Fetești-gabighe68@yahoo.com

Secretar: Neagu Cristina Elena- C.N.M.V Slobozia – neagucristina@yahoo.com

Considerăm că activitatea desfășurată si-a atins scopul propus, drept care am încheiat prezentul Proces Verbal.

                                                                           Întocmit,

                                                                                   Secretar Neagu Cristina Elena