Proces-verbal filiala Giurgiu

Proces-verbal

 

Încheiat astăzi, 26.04.2023, în urma desfășurării ședinței Adunării Generale a Asociației Bibliotecarilor din România, filiala Giurgiu, având pe ordinea de zi analiza raportului de activitate pentru perioada 2019-2023 și alegerea Consiliului de conducere, în conformitate cu Regulamentul metodologic privind alegerea membrilor în structurile de conducere ale Asociației Bibliotecarilor din România, pentru perioada 2023-2027.

La ședință au participat 15 din 19 membri ai Asociației Bibliotecarilor din România, Filiala Giurgiu.

Ordinea de zi este următoarea:

 1. Raportul președintelui filialei pentru perioada 2019-2023.
 2. Prezentarea Regulament metodologic de aplicare a Statutului Asociaţiei Bibliotecarilor din România privind alegerea membrilor în structurile de conducere ale Asociaţiei şi procedura de vot
 3. Alegerea noului Birou de conducere – președinte, vicepreședinte si secretar.

Astfel:

 1. Din cuprinsul raportului prezentat de doamna președinte, Toma-Cojocaru Mădălina-Petronela, unde au fost expuse principalele activități desfășurate în perioada 2019-2023, s-au reținut următoarele:
 • Perfecționarea prin participări la conferințe, simpozioane, saloane de carte, workshop-uri ale bibliotecarilor școlari.
 • Perfecționare prin programe de perfecționare
 • Participarea la activitățile metodico-științifice
 • Elaborarea de articole de specialitate ale bibliotecarilor școlari cu ISSN, în reviste de specialitate
 • Organizarea de expoziții
 • Excursii documentare
 • Atragerea de noi membrii
 1. Doamna Toma-Cojocaru Mădălina-Petronela, bibliotecar – coordonator metodologic, la Casa Corupui Didactic Giurgiu, membru în Consiliul director al A.B.R. și președintele filialei A.B.R. Giurgiu, a prezentat Regulamentul metodologic privind alegerea membrilor în structurile de conducere ale Asociației Bibliotecarilor din România și au fost făcute propuneri pentru alegerea noului birou de conducere astfel:

Propuneri pentru președinte:

            A fost propusă, de toți membri prezenți, doamna Toma-Cojocaru Mădălina-Petronela, bibliotecar – coordonator metodologic la Casa Corpului Didactic Giurgiu și a fost aleasă cu 15 voturi.

Propuneri pentru vicepreședinte:

 1. Petcu Mariea, bibliotecar la Școala Gimnazială ,, Academician Marin Voiculescu” Giurgiu, care a refuzat propunerea.
 2. Mola Mariana, bibliotecar la Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan”, Giurgiu care a fost aleasă cu 11 voturi.

Propuneri pentru secretar:

 1. Petcu Mariea, bibliotecar la Școala Gimnazială ,, Academician Marin Voiculescu” Giurgiu, care a refuzat propunerea.
 2. Puicălău Simona, bibliotecar la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Călugăreni, Giurgiu care a fost aleasă cu 13 voturi.

Componența noului Consiliu de conducere pentru perioada 2023-2027 este următoarea:

Presedinte: Toma-Cojocaru Mădălina-Petronela

Vicepreședinte: Mola Mariana

Secretar: Puicălău Simona

Drept care am încheiat prezentul process-verbal într-un exemplar.

 

Întocmit,

Secretar, Petcu Mariea (mandat 2019-2023)