Proces-verbal Filiala Galați

Proces-verbal

al întrunirii profesionale, organizate de Filiala Galați a Asociației Bibliotecarilor din România

în data de 27 aprilie 2023

 

Ziua Internațională a Cărții și a Dreptului de Autor și Ziua Bibliotecarului din România (23 aprilie) a prilejuit organizarea întâlnirii profesionale a bibliotecarilor gălățeni din Filiala Galați a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR), în data de 27 aprilie 2023, în intervalul orar 1300-1600, la sediul Bibliotecii Centrale a Universității „Dunărea de Jos”. Tema întrunirii a fost Servicii de bibliotecă în sprijinul comunității, obiectivul principal fiind organizarea alegerilor pentru stabilirea componenței Consiliului Director al Filialei pentru perioada 2023-2027.

În deschidere, președinta filialei, Dorina Bălan, și-a manifestat bucuria revederii cu membrii, i-a felicitat pe toți cei prezenți pentru seriozitatea și profesionalismul cu care tratează profesia și calitatea de membru și a anunțat că nu mai dorește să candideze pentru următorul mandat.

Gazdele, colegii de la Universitate, ne-au surprins plăcut cu un emoționant colaj de fotografii din activitatea retrospectivă a Filialei Galați.

În continuare, cu acordul celor prezenți, a urmat ședința Adunării Generale a Filialei în vederea alegerii noului Consiliu Director. Ședința s-a considerat statutar constituită întrucât din cei 35 de membri au fost prezenți 30, îndeplinindu-se condiția de jumătate plus unu. După stabilirea Comisiei de alegeri, cei prezenți au făcut următoarele propuneri pentru componența Consiliului Director al Filialei:

  1. pentru funcția de președinte: Lenuța Ursachi care a acceptat;
  2. pentru funcția de vicepreședinte: Gina-Livia Mocanu care a acceptat;
  3. pentru funcția de secretar: Anca-Ionica Georgescu care a acceptat, Căluian Catrina care a refuzat și Bărbulescu Mihaela care a refuzat.

În urma votului secret, s-a ales componența noului Consiliu Director pentru perioada 2023-2027: Președinte – Lenuța Ursachi, Vicepreședinte – Gina-Livia Mocanu și Secretar – Anca-Ionica Georgescu.

Întâlnirea a continuat cu prezentarea noutăților din profesie de către Dorina Bălan și anume:

– conceptul de Bibliotecă 4.0, tema conferinței anuale a ABR din acest an, care se va organiza la începutul lunii septembrie la Timișoara (s-au dat detalii și despre subtemele conferinței și datele de care trebuie să țină cont membrii pentru înscrieri și pentru transmiterea lucrărilor); a fost realizat un istoric pornind de la Paper Library trecând prin Library 1.0, 2.0, 3.0 până la Library 4.0, enumerând și cele trei condiții pentru construirea web-ului 4.0: ubicuitate, identitificare și conexiune;

biblioteca verde și durabilă care trebuie să țină cont de sustenabilitatea de mediu, economică și socială și care ar trebui să fie detaliată de aceste biblioteci printr-o agendă clară, care să includă: clădiri și echipamente verzi; economie durabilă; principii de birou ecologic; servicii de bibliotecă sustenabile; sustenabilitate socială; managementul mediului; angajamentul față de obiectivele și programele generale de mediu;

– regândirea rolului bibliotecilor publice în contextul actualizării de către de IFLA în parteneriat cu UNESCO a Manifestului pentru Biblioteci Publice care s-a publicat în iulie 2022.

Ultima parte a întâlnirii a fost rezervată socializării și vizitei documentare în noul sediu al Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos”.

 

Întocmit,

Catrina Căluian, secretar

Abrobat,

Dorina Bălan, președinte