Proces-verbal Filiala Dolj

Proces-verbal

al Adunării Generale a Filialei Dolj a Asociației Bibliotecarilor din România,

în vederea alegerii Consiliului Director al filialei Dolj, din data de 21.06.2023

 

 Adunarea generală a filialei a fost statutară, cvorumul fiind asigurat prin participarea a 22 de membri din cei 36 membri activi, cu cotizația achitată integral pe anul 2023.

După stabilirea Comisiei de alegeri, propunerile pentru componența Consiliului Director al Filialei Dolj au fost următoarele:

· Președinte: Popescu Livia-Carmen

· Vicepreședinte: Bălășescu Daniela-Florentina

· Secretar: Mohan Mihaela

 În urma votului secret, cu unanimitate de voturi, componența Consiliului Director pentru perioada 2023-2027 este cea de mai sus (aceeași din mandatul 2019-2023).

Întâlnirea a continuat cu prezentarea Conferinței anuale a ABR de la Timișoara, 6-8 septembrie 2023 și cu prezentarea cursurilor susținute în cadrul secțiunii Educație și Formare din cadrul ABR.

Întocmit, Mihaela Mohan, secretar
Aprobat, Livia-Carmen Popescu, președinte