Proces-verbal filiala Dâmbovița

PROCES-VERBAL

 

Încheiat astăzi 30.06.2023 cu ocazia întrunirii Adunării Generale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Filiala Dâmboviţa pentru organizarea alegerilor locale a conducerii Filialei pe următorii 4 ani.

Au fost prezenţi 8 membri ai Filialei, din care 3 bibliotecari şcolari şi 5 membri din partea Universităţii Valahia.

S-a dat citire ordinii de zi a şedinţei, care apoi a fost supusă la vot şi aprobată în unanimitate. Aceasta este:

1.           Prezentarea raportului de activitate al filialiei pe ultimii 4 ani;

2.           Prezentarea ofertei de monografii editate de ABR;

3.           Organizarea de alegeri în cadrul filialei;

4.           Participarea la cea de-a XXXIII-a Conferinţă Naţională a ABR, Timişoara 6-8 septembrie 2023;

5.           Diverse.

Pentru punctul 3 al ordinii de zi, s-a dat citire a articolelor 16, 17, 18 şi 19 din Regulamentul metodologic de aplicare a statutului ABR privind alegerea membrilor în structurile de conducere şi procedura de vot.

Apoi s-a trecut la procedura de vot secret.

Pentru funcţia de Preşedinte au fost propuşi: Stancu Ileana Cristina şi Dumitru Mihaela.

Rezultat vot:   Stancu Ileana Cristina: 6 voturi

                          Dumitru Mihaela: 2 voturi.

 Pentru funcţia de Vice-preşedinte au fost propuşi: Adam Manuela Elena şi Modrogeanu Ariadna.

Rezultat vot:  Adam Manuela Elena: 6 voturi

                         Modrogeanu Ariadna: 2 voturi.

Pentru funcţia de secretar au fost propuşi: Rizescu Bogdan, Modrogeanu Ariadna și Stancu Ileana

Rezultat vot: Modrogeanu Ariadna : 4 voturi

                        Rizescu Bogdan – 2 voturi
                        Stancu Ileana Cristina – 2 voturi.

Prin urmare, mandatul ABR pentru perioada 2023-2027 revine următorilor:

·        Preşedinte: Stancu Ileana Cristina;

·        Vicepreşedinte: Adam Elena Manuela;

·        Secretar: Modrogeanu Ariadna.

S-au finalizat alte probleme administrative.