Proces-verbal filiala Covasna

Proces- verbal

 

Încheiat astăzi, 4. 11.2022, cu ocazia ședinței organizate în scopul reconstituirii filialei din județul Covasna a Asociației Bibliotecarilor din România.

Sunt prezenți un număr de 21 de bibliotecari școlari/responsabili de bibliotecă școlară sau de CDI din județ.

În cadrul activității au avut loc discuții despre aspectele esențiale ale specificului activității desfășurate de către Asociația Bibliotecarilor din România, despre implicarea acesteia în scopul formării profesionale continue a bibliotecarilor și despre calitatea de membru. S-a prezentat, de asemenea, necesitatea reconstituirii filialei în urma demisiei președintelui, dar și situația pensionării din ultima perioadă/în perioada care urmează, a unor membri ai filialei din județul Covasna.  S-au distribuit participanților Formulare de înscriere în ABR, pregătite în prealabil, pentru a fi completate de cei interesați.

În continuare, s-a trecut la realizarea obiectivului ședinței, la alegerea noului birou de conducere al filialei, prin vot deschis, pe parcursul căreia au fost întrunite condițiile statutare necesare realizării alegerilor conforme.

Pentru funcția de președinte al filialei s-a propus dna Varga Emese, bibliotecar la Liceul „Kőrösi Csoma Sándor” din Covasna, iar pentru funcția de vicepreședinte, dna Cotîrleț Adriana, bibliotecar la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Sfântu Gheorghe. Dânsele au refuzat aceste funcții din motive obiective.

În continuare s-au făcut alte propuneri pentru funcția de președinte, vicepreședinte, respectiv secretar al filialei Covasna, și, întrucât aceste funcții au fost acceptate de către persoanele în cauză, s-a trecut la votarea acestora de către cei prezenți. Noul birou de conducere al filialei ABR are următoarea componență:

Președinte: László Emese, bibliotecar, Casa Corpului Didactic “Csutak Vilmos” a județului Covasna

Vicepreședinte: Mureșan Violeta-Olimpia, bibliotecar, Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, Întorsura Buzăului

Secretar: Iakab Anna-Mária-Zsófia, bibliotecar, Școala Gimnazială „Váradi József”, Sfântu Gheorghe

Drept pentru care am încheiat prezentul Proces- verbal.

Întocmit,

László Emese, bibliotecar,

Casa Corpului Didactic “Csutak Vilmos” a județului Covasna