PROCES-VERBAL Filiala Cluj

PROCES-VERBAL

 

încheiat astăzi, 22 iunie 2023, cu ocazia ședinței organizată în vederea realizării alegerilor locale, în cadrul Asociației Bibliotecarilor din România-filiala Cluj, desfășurată în sala de conferințe „Ioan Mușlea” a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, cu prezență fizică.

Președintele ABR – filiala Cluj, Cristina Ungur, face cunoscută tema ședinței de astăzi și anume, alegerea Comitetului de conducere a Filialei Arad a ABR, și trece la verificarea prezenței participanților la ședință. Se constată că sunt prezenți 45 membri (din care 43 membri cu drept de vot, 2 membri nou înscriși fără drept de vot la alegerile locale cf. Art 14(3) din Regulament metodologic de aplicare a Statutului Asociaţiei Bibliotecarilor din România privind alegerea membrilor în structurile de conducere ale Asociaţiei şi procedura de vot) din totalul de 66 de membrii cu plata cotizației la zi. Astfel sunt întrunite condițiile statutare necesare realizării alegerilor locale.

Se constituie Comisia pentru alegeri alegeri din 3 membrii: Angela Mirela Costin, Cristina Popa și Cristina Vasilu care vor număra voturile și vor întocmi Procesul-verbal.

Se solicită propuneri pentru fiecare funcție a Comitetului de conducere al filialei: 1. președinte, 2. vicepreședinte și 3. secretar.

  1. Propunerile pentru funcția de președinte sunt: dna Cristina Ungur

Se votează prin vot secret, iar în urma numărării voturilor, președintele ABR – filiala Cluj este: dna Cristina Ungur cu 43 voturi pentru.

2. Propunerile pentru funcția de vicepreședinte sunt: dna Emilia-Mariana Soporan

Se votează prin vot secret, iar în urma numărării voturilor, vicepreședintele ABR – filiala Cluj este: dna Emilia-Mariana Soporan cu 43 voturi pentru.

3. Propunerile pentru funcția de secretar sunt: dna Marinela Păcurar și  dna Cristina Matiș

Se voteză prin vot secret, iar în urma contabilizării voturilor, secretarul ABR — filiala Cluj este: dna Marinela Păcurar cu 27 voturi pentru.

În concluzie, componența Comitetului de conducere a filialei Cluj a A.B.R. este următoarea: Cristina Ungur – Biblioteca U.M.F. „V. Bologa” Cluj-Napoca, vicepreședinte: Emilia-Mariana Soporan – B.C.U. „L. Blaga” Cluj-Napoca, secretar: Marinela Păcurar – Casa Corpului Didactic Cluj-Napoca.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

Președinte A.B.R. – Filiala Cluj,

Bibl. Cristina Ungur

Întocmit,

Vicepreședinte A.B.R. – Filiala Cluj

Bibl. Mariana  Soporan