PROCES-VERBAL Filiala Caraș-Severin

Încheiat astăzi, 23.06 2023, cu ocazia ședinței organizată în vederea realizării alegerilor locale, în cadrul Asociației Bibliotecarilor din România-filiala Caraș-Severin, desfășurată la sediul Casei Corpului Didactic Caraș-Severin, cu prezență fizică.

Președintele ABR – filiala Caraș-Severin, Mihaela-Daniela Iorga, face cunoscută tema ședinței de astăzi și anume, alegerea Comitetului de conducere al Filialei Caraș-Severin a ABR.

Filiala ABR Caraș-Severin cuprinde un număr de opt membri. La această şedinţă s-a ales prin vot deschis, în unanimitate, Comitetul de conducere al Filialei Caraș-Severin a ABR.

În urma numărării voturilor au fost aleşi:

  • Domnul Dănuț Adrian Stănchescufuncţia președinte
  • Doamna Ligia Constantin – funcţia vicepreședinte
  • Doamna Valerica Rusanda Bănicioiu – funcţia secretar

Prezentul proces verbal este întocmit de Valerica Rusanda Bănicioiu.