PROCES-VERBAL filiala Călărași

PROCES-VERBAL

Încheiat azi, 28.06.2023 în cadrul ședinței extraordinare de alegeri a Asociației Bibliotecarilor din România, filiala Călărași.

Ședința este deschisă de doamna Ungureanu Simona, președinte ABR filiala Călărași, bibliotecar CCD Călărași care prezintă un mic raport al filialei de la ultimele alegeri până în prezent, evidențiînd faptul că, din motive personale, mulți membri ABR din Călărași au ales să se retragă din Asociației, cu toate că ABR a desfășurat în ultima perioadă multe cursuri de pregătire/perfecționare profesională gratuite. Din păcate, nu au existat solicitări pentru a pune sub egida ABR proiectele desfășurate de bibliotecarii din județul Călărași.

În cadrul filialei Călărași a ABR sunt în prezent 11 membri din care la adunare sunt prezenți fizic 6, iar 5 persoane își vor exprima votul online.

Se dă cuvântul celor prezenți pentru a face propunei pentru cele 3 funcții: președinte, vicepreședinte și secretar. Sunt propuse pentru a ocupa aceste funcții următoarele persoane:

Președinte: Ungureanu Simona Iuliana-bibliotecar CCD

Vicepreședinte: Barbu Lidia-profesor documentarist Școala gimnazială “Gheorghe Manu” Budești

Secretar: Andrei Camelia Mariana-bibliotecar Liceul Agricol “Sandu Aldea”-Călărași

Se trece la procedura de vot, astfel că se întocmesc buletinele de vot și se distribuie celor prezenți pentru exprimarea opțiunilor dorite. Pentru a respecta dreptul de vot secret și a membrilor prezenți online s-a luat hotărârea ca acestia să își exprime opțiunea într-o discuție privată și nu pe grupul de Whatapp creat.

În urma centralizării atât a voturilor exprimate pe buletinele de vot cât și a celor online, structura Consiliului de conducere ABR filiala Călărași este următoarea:

Președinte: Ungureanu Simona Iuliana-bibliotecar CCD (11 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri)

Vicepreședinte: Barbu Lidia-profesor documentarist Școala Gimnazială “Gheorghe Manu” Budești (11 voturi, 0 împotrivă , 0 abțineri)

Secretar: Andrei Camelia Mariana-bibliotecar Liceul Agricol “Sandu Aldea”, Călărași (10 voturi, 1 împotrivă , 0 abțineri)

Se declară ședința închisă motiv pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

 

Participanți prezență fizică

 1. Ungureanu Simona Iuliana
 2. Andrei Camelia Mariana
 3. Tănase Camelia
 4. Preda Georgiana
 5. Ion Eugenia
 6. Vasilescu Elena

Participanți online

 1. Rîșnoveanu Ramona
 2. Geambașu Mioara
 3. Ganea Nicoleta
 4. Barbu Lidia
 5. Iliuță Adriana