PROCES-VERBAL filiala București

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 20.06.2023, cu ocazia Întrunirii Filialei Bucureşti

a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR)

În data de 20.06.2023, la sediul Bibliotecii Academiei Române din București – Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu”, a avut loc Adunarea Generală extraordinară a Filialei Bucureşti, cu următoarea ordine de zi:

Alegeri pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar al Filialei Bucureşti a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR).

La Adunarea Generală din data de 20.06.2023 au fost prezenţi şi au votat 133 de membri activi, reprezentanţi ai bibliotecilor naţionale, universitare şi specializate, şcolare şi publice, din totalul de 189 membri activi.

Pentru conducerea Filialei Bucureşti, au fost făcute următoarele propuneri:

Pentru funcţia de preşedinte: doamna Petruţa Mihaela Voicu – Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, care a obţinut 64 de voturi, şi Carmen-Leocadia Pesantez Pozo – Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, care a obţinut 69 de voturi.

Pentru funcţia de vicepreşedinte: doamna Aurelia Mircescu – Biblioteca Naţională a României, care a obţinut 44 de voturi;  şi domnul Cătălin Mirea – Biblioteca Academiei Române, care a obţinut 89 de voturi.

Pentru funcţia de secretar s-au făcut 4 propuneri: doamna Maria-Andreia Fanea – Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, care a obţinut 41 de voturi; Silviu-Constantin Nedelcu – Biblioteca Academiei Române, care a obţinut 41 de voturi; Vasile Magher – Biblioteca Academiei Române, care a obţinut 40 de voturi; şi Mădălina Lefter – Biblioteca Naţională a României, care a obţinut 11 voturi. Domnul Silviu-Constantin Nedelcu a renunţat în favoarea doamnei Maria-Andreia Fanea.

Comisia de numărare a voturilor a fost constituită din: Laura Rudeanu – Casa Corpului Didactic Bucureşti, Marilena Huiu – Casa Corpului Didactic Bucureşti şi Luminiţa Berechet – Biblioteca Academiei Române.

În urma exprimării voturilor membrilor activi ai Filialei Bucureşti ABR, noua conducere a Filialei Bucureşti este alcătuită din: preşedinte – doamna Carmen-Leocadia Pesantez Pozo, vicepreşedinte – domnul Cătălin Mirea şi secretar – doamna Maria-Andreia Fanea.

La finalul întâlnirii, doamna Petruţa Mihaela Voicu, responsabil pe filialele Bucureşti şi Ilfov a mulţumit participanţilor pentru prezenţă şi a lansat invitaţia la cea de-a XXXIII-a Conferinţă Naţională ABR – „LIBRARY 4.0”, care se va desfăşura la Timişoara, în perioada 6-8 septembrie 2023.

Întocmit: Maria-Andreia Fanea,

Secretar, Filiala Bucureşti – ABR