PROCES-VERBAL filiala Brașov

PROCES-VERBAL

 

Încheiat azi, 30 iunie 2023, cu ocazia întrunirii Adunării Generale – Filiala Brașov a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR) în ședința extraordinară pentru alegerea Comitetului de conducere.

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

  1. Prezentarea Regulamentului metodologie de aplicare a Statutului Asociației Bibliotecarilor din România privind alegerea membrilor în structurile de conducere ale Asociației și procedura de vot.
  2. Constituirea noii conduceri în urma votului exprimat de minimum 50%+1 dintre cei prezenți.

Ședința a fost declarată statutară.

Dna președinte prof. Mihaela Gheorghe prezintă pe scurt metodologia în vigoare și procedura de vot.

S-au propus pentru candidaturi următoarele persoane:

  1. Președinte – Gheorghe Mihaela

Munteanu Adriana

  1. Vicepreședinte – Mocanu Camelia

Butnaru Melania

  1. Secretar – Rehner Roxana

În urma voturilor exprimate noua conducere are următoarea componență:

  1. Președinte – prof. Gheorghe Mihaela
  2. Vicepreședinte – bibliotecar CCD Brașov, Mocanu Camelia
  3. Secretar – bibliotecar, Rehner Roxana

La prezentul proces-verbal atașăm lista prezentei la ședință.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Președinte,

Prof. Gheorghe Mihaela

Secretar,

Bibliotecar, Rehner Roxana