Proces-verbal filiala Brăila

Încheiat astăzi 23 mai 2023, cu ocazia ședinței organizată în vederea alegerilor în cadrul Asociației Bibliotecarilor din România – filiala Brăila, desfășurată online  pe Google forms. 

La ședința desfășurată pe Google forms au participat opt bibliotecari școlari toți membri ABR. Alegerile s-au desfășurat cu respectarea normelor procedurale.

Dna  bibliotecar Bordei Emiliana, a propus pentru funcția de președinte pe dna bibliotecar Baicu Mihaela. Aceasta a fost aleasă  în unanimitate.

Dna bibliotecar Vasiliu Anca o propune pe dna bibliotecar Chirsanov Lenuța pentru funcția de vicepreședinte. Aceasta a fost aleasă în unanimitate.

Dna bibliotecar Leopa Iuliana a propus pentru funcția de secretar a filialei Brăila pe dna bibliotecar Necula Angelica. Aceasta a fost aleasă în unanimitate.

Drept pentru care s-a încheiat procesul-verbal.

Președinte Baicu Mihaela 

Secretar Necula Angelica

Vicepreședinte, Nuți Chirsanov

Secretar, Bordei Emiliana