Proces-verbal filiala Bistrița-Năsăud

Proces-verbal

Încheiat azi, 23.06.2023, cu ocazia ședinței de alegeri a Consiliului de conducere al Filialei ABR Bistrița-Năsăud, organizată la CETIN Bistrița

 

Ordinea de zi:

1.Raportul de activitate al Filialei ABR Bistrița-Năsăud în perioada 2019-2023;

2. Alegeri;

3. Discuții.

Președinta Filialei ABR Bistrița-Năsăud, Pop Margareta, bibliotecar la Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud, prezintă un cuvânt de salut și Raportul de activitate al Filialei ABR Bistrița-Năsăud în perioada 2019-2023, enumerând principalele activități derulate sub egida ABR de la vechile alegeri până în prezent, subliniind sprijinul real al asociației în formarea profesională a bibliotecarilor școlari, în reprezentarea intereselor lor în relația cu ministerul și toate forurile reprezentative. La ședința de alegeri a fost prezentă și doamna Victoria Fătu Nalațiu, membru de onoare a filialei ABR Bistrița-Năsăud, iar din partea Consiliului Director al asociației a fost prezentă colega noastră Butuza Nicoleta Paula. A fost menționată componența Comitetului de conducere al filialei, președinte Pop Margareta, vicepreședinte Pop Sorina, secretar Butuza Nicoleta Paula.

În continuare, se trece la alegeri. S-a constatat îndeplinirea cvorumului, ședința fiind legal constituită, s-a propus și votat în unanimitate ca procedura de alegeri să fie prin vot deschis.
Doamna Ghiță Rodica, bibliotecar la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Bistrița propune păstrarea aceleași componențe pentru Consiliul de conducere al filialei: Președinte:

Pop Margareta (bibliotecar Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud: 0744644790, margaretapop@yahoo.com);

Vicepreședinte: Pop Sorina (bibliotecar Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Bistrița: 0745170527, sorynapp@yahoo.com);

Secretar: Butuza Nicoleta Paula (bibliotecar Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița: 0751164041, nikobutuza@gmail.com).

S-a votat în unanimitate.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Întocmit de secretarul Filialei ABR Bistrița-Năsăud,

Bibl. Butuza Nicoleta Paula