Proces-verbal – Filiala Bihor

Proces-verbal

Încheiat azi, 06.10.2023, cu ocazia desfăşurării Adunării Generale a Filialei ABR Bihor.

Sunt prezenţi un număr de 23 membri care s-au înscris pe lista anexată prezentului proces-verbal.

Ordinea de zi:

 1. Aspecte privind desfăşurarea celei de-a XXXIII-a Conferințe Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România cu tema „Library 4.0”, Timișoara: 6 – 8 septembrie 2023;
 2. Activităţi propuse pentru anul şcolar 2023 – 2024;
 3. Diverse.

La punctul 1 din Ordinea de zi, doamna preşedinte a Filialei ABR Bihor prezintă aspecte privind cea de-a XXXIII-a Conferința Națională ABR care s-a desfășurat anul acesta în format hibrid, atât fizic, la Timișoara, cât și online, cu titlul „Library 4.0”:

 • Numărul de participanți, fizic și online, a fost de 334. Din județul Bihor au participat fizic 7 bibliotecari.
 • Doamna președintă a Filialei Bihor, Trofin Mariana, menționează faptul că în cadrul ÎNTÂLNIRII PROFESIONALE REUNITE A Diviziunii Biblioteci Şcolare și a Secțiunii Tehnici Pedagogice în Biblioteca Şcolară și CDI cu tema „DE LA BIBLIOTECA TRADIŢIONALĂ LA BIBLIOTECA DIGITALĂ –  (RE)ADAPTARE ŞI INOVARE ÎN STRUCTURILE INFODOCUMENTARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR” au fost prezentate următoarele materiale:
 1. Mirela BARB, bibliotecar, Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, Jud. Alba – „Importanța proiectelor și parteneriatelor în școli prin lectură”.
 2. Gianina BARB, bibliotecar, Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia, Județul Alba – „Tehnici de redactare a unei monografii școlare”.
 3. Violeta, DUMISTRACEL bibliotecar, Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava – „Lectura in contextul secolului XXI”.
 4. Delia-Anca POTRE, bibliotecar, Liceul Tehnologic „Felix”, Sânmartin, Jud. Bihor – „Folosirea inteligenței artificiale în biblioteca școlară”.
 • În cadrul întâlnirii a fost semnalată apariția editorială prezentată de Trofin Mariana Rodica, Preşedinte al Filialei ABR Bihor (bibliotecar, Casa Corpului Didactic a Județului Bihor): „Bibliotecile școlare din județul Bihor – Un deceniu de volume colective”.
 • Expoziția de carte Un deceniu de volume colective, care a scos în evidență activitatea editorială a bibliotecarilor școlari din județul Bihor, a reținut atenția participanților la întâlnire.
 • În cadrul întâlnirii a fost aleasă noua conducere a Diviziunii Biblioteci școlare:

– Președinte: Trofin Mariana-Rodica, Casa Corpului Didactic a Județului Bihor;

– Secretar: Potre Delia-Anca, Liceul Tehnologic „Felix” Sânmartin, jud. Bihor;

– Membru: Toma Cojocaru Mădălina-Petronela, Casa Corpului Didactic Giurgiu.

 • În cadrul Adunării generale a ABR au fost prezentate Rapoartele Consiliului Director, Trezorierului şi Comisiei de cenzori pentru mandatul 2019 – 2023.
 • Au urmat alegerile din cadrul ABR: a președintelui, secretarului general și al consiliului director al ABR, pentru mandatul 2023 – 2027.
 • La final a avut loc Ceremonia de decernare a premiilor şi a distincţiilor ABR.

La punctul 2 din ordinea de zi, doamna preşedinte a Filialei ABR Bihor solicită membrilor ABR propuneri de activităţi, astfel ca până la începutul lunii noiembrie să fie trasat planul de activităţi ce urmează a se desfăşura în anul şcolar 2023 – 2024 la nivelul Filialei ABR Bihor.

La punctul 3 din Ordinea de zi, doamna preşedinte a Filialei ABR Bihor prezintă situaţia membrilor din cadrul filialei

Doamna Trofin Mariana aduce la cunoștința membrilor activitatea Asociației Bibliotecarilor din România: cursurile desfășurate de ABR, revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare a CDI și Bibliotecilor Școlare, misiunea Asociației Bibliotecarilor din România fiind aceea de a promova toate tipurile de biblioteci și de a susține activ bibliotecarul, prin activități care să îmbunătățească nivelul profesional și științific al acestuia.

Preşedinte,

Trofin Mariana Rodica