PROCES-VERBAL filiala Arad

Încheiat astăzi, 17 mai 2023, cu ocazia ședinței organizată în vederea realizării alegerilor locale, în cadrul Asociației Bibliotecarilor din România-filiala Arad, desfășurată la sediul Casei Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad, cu prezență fizică.

Președintele ABR – filiala Arad, Gaiță Iuliana, face cunoscută tema ședinței de astăzi și anume, alegerea Comitetului de conducere a Filialei Arad a ABR, și trece la verificarea prezenței participanților la ședință. Se constată că sunt prezenți 18 membri din totalul de 20 de membri, conform listei de prezență atașată prezentului proces verbal. Astfel, sunt întrunite condițiile statutare necesare realizării alegerilor locale.

Se solicită minim două propuneri pentru fiecare funcție a Comitetului de conducere al filialei: președinte, vicepreședinte și secretar.

Propunerile pentru funcția de președinte sunt:

d-na Pintye Andrea

d-na Mortasifu Ioana

Se votează prin vot secret, iar în urma numărării voturilor, președintele ABR – filiala Arad  este doamna Pintye Andrea.

Propunerile pentru funcția de vicepreședinte sunt:

d-na Bogdanov Angelica

d-ul Pantea Andrei

Se votează prin vot secret, iar în urma numărării voturilor, vicepreședintele ABR – filiala Arad este doamna Bogdanov Angelica.

Propunerile pentru funcția de secretar sunt:

d-na Mortasifu Ioana

d-na Manușov Mirela

Se voteză prin vot secret, iar în urma contabilizării voturilor, secretarul ABR – filiala Arad este doamna Mortasifu Ioana.

În concluzie, componența Comitetului de conducere a filialei Arad este următoarea:

Președinte: Pintye Andrea  – Colegiul Național „Preparandia – Dimitrie Țichindeal” Arad  cu un număr de 13 voturi

Vicepreședinte: Bogdanov Angelica –  Colegiul  Național „Moise Nicoară” Arad cu un număr de 15 voturi

Secretar: Mortasifu Ioana – Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad cu un număr de 17 voturi

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, în două exemplare, un exemplar pentru Asociația Bibliotecarilor din România și unul pentru ABR – filiala Arad

                            

Președinte ABR – filiala Arad,

Bibl. Gaiță Iuliana

                                                                                                              

Întocmit,

Secretar ABR – filiala Arad,

 bibl. Mortasifu Ioana