PROCES-VERBAL filiala Alba

PROCES-VERBAL

       Încheiat azi, 29.06.2023, cu ocazia ședinței ABR, pentru organizarea alegerilor în filiala Alba a Asociației Bibliotecarilor din România, la Școala Gimnazială ”Vasile Goldiș” din Alba Iulia

         Ordinea de zi:

  1. Prezentarea raportului filialei pe perioada 2019-2023 de către președinta filialei Alba, dna Gianina Barb.
  2. Alegeri.
  3. Diverse.

La punctul 1 al ordinii de zi, dna Gianina Barb prezintă raportul filialei Alba pe ultimii patru ani. Sunt menționate realizările profesionale din filială și persoanele care au contribuit la acestea.

La punctul 2 se constituie comisia de vot, după care se trece la alegeri. Acestea au loc în format hibrid. Au fost prezenți 14 membrii, iar 2 au votat electronic.

Pentru funcția de președinte este propusă dna Barb Gianina. Se votează prin vot secret, iar în urma numărării voturilor președintele ABR filiala Alba este dna Barb Gianina, bibliotecar la Școala Gimnazială ”Vasile Goldiș” Alba Iulia, cu număr maxim de voturi.

Pentru funcția de vicepreședinte este propusă dna Barb Mirela. În urma numărării voturilor, persoana desemnată pentru această funcție este dna Barb Mirela, bibliotecar la Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeș, cu număr maxim de voturi.

Pentru funcția de secretar, dna Onișoru, cea care a ocupat până în prezent această funcție, o propune pe dna Cutean Irina, actual bibliotecar CCD Alba. Cu un număr de 12 voturi, persoana desemnată pentru funcția de secretar de filială este dna Cutean Irina.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în două exemplare.

 

Întocmit,

Bibliotecar Barb Gianina

Președinte Filiala Alba a ABR