Proces-verbal – Diviziunea Biblioteci Universitare și specializate

Proces-verbal al întâlnirii de lucru,

16 iunie 2022

 

Încheiat astăzi, 16 iunie 2022,  cu ocazia celei de-a doua ședință de lucru a Diviziunii Biblioteci Universitare și Specializate, în care s-a discutat Regulamentul cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor univeristare (aprobat prin Ordin de ministru nr. 3944/09.05.2003), care se impune a fi revizuit și actualizat urgent, pentru a fi în acord cu evoluția domeniului, cu misiunea si activitățile derulate în bibliotecile universitare, precum și pentru asigurarea cadrului legal actual de funcționare a bibliotecilor centrale universitare și universitare prin emiterea unui nou Ordin de ministru.

Întâlnirea s-a desfășurat online, prin intermediul platformei Zoom, în data de 16 iunie 2022, începand cu ora 11.00, iar datele de logare au fost transmise de doamna Petruța Mihaela Voicu, președinta diviziunii.

La această întâlnire profesională, a doua pe această temă (prima fiind în data de 6 iunie 2022), au participat: conducerea și membrii Diviziunii Biblioteci Universitare și Specializate, președintele ABR, parte dintre membrii Consiliului director al ABR, specialişti în domeniul ştiinţelor informării, documentării şi comunicării.

Moderatorii întâlnirii au fost preşedintele ABR, doamna Adriana Szekely și președintele Diviziunii Biblioteci Universitare și Specializate, dna. Petruța Mihaela Voicu.

Ordinea de zi a reuniunii a cuprins:

 • prezentarea propunerilor de actualizare a Regulamentului-cadru de funcționare a bibliotecilor universitare din sistemul național, pe capitole, conform responsabilităților asumate în ședința de lucru anterioară (respectiv din data de 6 iunie 2022).
 • discuții și concluzii.

La întâlnire au participat 7 persoane dintre cele implicate în procesul de modificare a Regulamentului, (Adriana Szekely – președinte ABR; Petruța Mihaela Voicu – președinte Diviziunea Biblioteci Universitare și Specializate; Ionela BURZ – secretar Diviziunea Biblioteci Universitare și Specializate; Ecaterina Radu – membru Diviziunea Biblioteci Universitare și Specializate; Cristina Ungur – trezorier ABR, membru CD al ABR; Carmen Leocadia Pesantez-Pozo – Președinte Diviziunea Bibl. Școlare; Alina Croitoru – director Biblioteca ASE București, membru CNB).

Ceilalți membri cu responsabilități în acest sens au absentat motivate.

Au fost prezentate modificările propuse, discutate și analizate, urmând ca acestea să fie transpuse într-un document final care va fi prezentat în cadrul sesiunilor de lucru ale Comisiei Naționale a Bibliotecilor. Aspectele discutate pe această primă variantă de lucru au fost următoarele:

 1. Cadru general/Generalități – Cristina Ungur
 2. Cadru legislativ. Definiții – Petruța Voicu, Ecaterina Radu, Carmen Pesantez
 3. Misiune – Cristina Ungur
 4. Obiective generale – Petruța Voicu, Ecaterina Radu, Carmen Pesantez
 5. Patrimoniu – Petruța Voicu, Ecaterina Radu, Carmen Pesantez
 6. Structură – Petruța Voicu, Ecaterina Radu, Carmen Pesantez
 7. Activități și servicii – Petruța Voicu, Ecaterina Radu, Carmen Pesantez
 8. Formare profesională– Adriana Szekely
 9. Resurse financiare – Cristina Ungur
 10. Resurse Umane – Ionela Burz
 11. Dispoziții finale – Petruța Voicu, Ecaterina Radu, Carmen Pesantez
 • Ionela Burz, secretar Diviziunea Biblioteci Universitare și Specializate și-a manifestat îngrijorarea față de varianta legii bibliotecilor care este depusă în Parlament spre dezbatere și, în care, la capitolul resurse umane apar categorii de personal care nu se justifică într-o bibliotecă. Au existat discuții pe această temă cu cei prezenți la întâlnire.
 • Dna Adriana Szekely – președinte ABR a declarat că a avut discuții cu președintele ANBPR –Dragoş-Adrian Neagu pe tema legii care este trimisă în Parlament și se dorește retragerea și punerea ei în dezbatere publică.

Dna. Petruța Voicu a adus în discuție aspecte cu privire la concediul de studii plătit, condițiile și categoriile de personal pentru care se aplică, și a accentuat inechitățile și neconcordanțele legislative cu privire la această problemă.

Umătoarea întâlnire de lucru a fost stabilită pentru data de 29 iunie 2022, ora 11.00, datele de logare fiind transmise în timp util de către dna. Petruța MihaelaVoicu

Întocmit,

Ionela BURZ

Secretar Diviziunea ABR- Biblioteci Universitare și Specializate