PROCES-VERBAL – DIVIZIUNEA BIBLIOTECI ŞCOLARE, SECȚIUNEA TEHNICI PEDAGOGICE ÎN BIBLIOTECA ŞCOLARĂ ŞI CDI

Proces-verbal Al CONFERINŢEI NAŢIONALE ONLINE

„BIBLIOTECA ÎN MIŞCARE

DIVIZIUNEA BIBLIOTECI ŞCOLARE

SECȚIUNEA TEHNICI PEDAGOGICE ÎN BIBLIOTECA ŞCOLARĂ ŞI CDI

 

Încheiat astăzi, 21 iunie 2022, cu prilejul Conferinţei Naţionale online „BIBLIOTECA ÎN MIŞCARE”, desfăşurată pe platforma Zoom, în intervalul orar 16.30 – 19.30. Evenimentul a reprezentat sesiunea din primăvară-vară care a reunit Diviziunea Biblioteci Şcolare şi Secţiunea Tehnici Pedagogice în Biblioteca Şcolară şi CDI din cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR).

Au fost propuse subiecte de actualitate pentru structurile infodocumentare din învăţământul preuniversitar, şi nu numai: educaţia nonformală prin intermediul bibliotecilor, biblioteca în aer liber, lectura şi spectacolul, „caravana lecturii”, raftul cu cărţi, „ciclobus”, „copacul cu cărţi”, spaţii inovatoare, campanii de promovare a lecturii, parteneriate biblioteci-edituri-instituţii de cultură, creşterea vizibilităţii bibliotecilor şi a centrelor de documentare şi informare etc.

Evenimentul, reprezentând activitate de formare profesională continuă, a reunit 125 de participanţi – bibliotecari şcolari, metodişti, profesori documentarişti şi reprezentanţi ai caselor corpului didactic din întreaga ţară, manageri de bibliotecă, cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar (Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti – Catedra de Ştiinţele Informării şi Documentării).

Invitaţi: Dr. Adriana Szekely, Preşedinte ABR (Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Cluj); Lector univ. dr. Gabriela Băran (Universitatea din Bucureşti).

Moderator: Dr. Carmen-Leocadia Pesantez-Pozo, Preşedinte al Diviziunii Biblioteci Şcolare şi Vicepreşedinte ABR (Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” – Secția Pedagogică „I.C. Petrescu”, București).

Programul evenimentului a cuprins:

  • Cuvânt de deschidere – alocuţiuni din partea invitaţilor;
  • Prezentarea lucrărilor şi discuţii pe marginea acestora;
  • Semnalarea noilor apariţii editoriale;
  • Concluzii şi încheierea întâlnirii online.

Au fost susţinute 5 lucrări, din cele 8 înscrise în program:

  1. Laura RUDEANU, Documentarist; Coordonator biblioteci şcolare şi CDI-uri – Municipiul Bucureşti (Casa Corpului Didactic Bucureşti); Marilena HUIU, bibliotecar (Casa Corpului Didactic Bucureşti) – Proiectul „Vânătoarea de lectură în biblioteci, parteneriat al Casei Corpului Didactic Bucureşti cu Biblioteca Metropolitană din Bucureşti.
  2. Luminița Ludmila Zuran, Bibliotecar (Liceul Tehnologic „Marcel Guguianu”, Zorleni, Judeţul Vaslui); Secretar al Secţiunii Tehnici Pedagogice în Biblioteca Şcolară şi CDI – „Experiențe, oportunități și noi perspective prin educația nonformală”.
  3. Delia Anca POTRE, Bibliotecar (Liceul Tehnologic Felix, Sânmartin, Judeţul Bihor) – „Code Kids Sânmartin”.
  4. Daniela NICHITEANU, Bibliotecar (Liceul „Dimitrie Negreanu”, Botoşani) – Proiect Judeţean „Şi mie imi pasă”.
  5. Melania Luana Butnariu, Bibliotecar (Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov, Centrul de Excelenţă pentru Copii şi Tineret) – Parteneriat educațional internațional „Prietenie… pe o… sfoară… ”.

 

Au fost semnalată o importantă apariţie editorială din domeniul biblioteconomiei: Mariana Rodica TROFIN, Preşedinte al Filialei ABR Bihor (bibliotecar, Casa Corpului Didactic Bihor) – prezentarea „Ghidului practic pentru bibliotecari” – ediţie revizuită (Editura Aureo, 2022).

Lucrările au evidenţiat realizări ale bibliotecilor şcolare şi ale centrelor de documentare şi informare. Între acestea se regăsesc: proiecte educaţionale şi tehnici inovative de promovare şi de stimulare lecturii în format tradiţional şi electronic (cluburi de lectură şi scriere creativă, expoziţii virtuale, lectura în aer liber, întâlniri cu autori şi personalităţi ale vieţii culturale, ateliere de teatru, donaţii de carte); valorizarea competenţelor cheie (digitale, civice, lingvistice, artistice, de comunicare) în cadrul educaţiei nonformale şi crearea de experienţe şi medii de învăţare integrată care vin în sprijinul elevilor (crearea de aplicaţii şi produse digitale, activităţi de tip STEM şi coding, robotică şi programare în echipă în mediul virtual, jocuri interactive); eficientizarea tehnicilor de muncă intelectuală; colaborarea între biblioteci în vederea  facilitării accesului la informație şi cultură și asigurării egalității de şanse ale elevilor proveniți din medii culturale, economice şi sociale diferite; rolul bibliotecii în dezvoltarea personală, incluziunea socială şi inserţie profesională; încurajarea antreprenoriatului în educaţie, a voluntariatului şi a implicării în viaţa comunităţii; dezvoltarea educaţiei interculturale, promovarea toleranţei, combaterea discriminării şi a violenţei în familie, şcoală şi societate; oportunităţi şi perspective pentru creşterea vizibilităţii bibliotecii şcolare în comunitate.

„Ghidul practic pentru bibliotecari” a adus în atenţia specialiştilor o lucrare pe cât de valoroasă, pe atât de utilă, minuţios documentată şi cu un aparat critic bine sistematizat, completată de un design deosebit, „un demers demn de salutat şi apreciat, un argument adresat celor care au vocaţie de bibliotecar şi celor care doresc să îmbrăţişeze această meserie nobilă, adesea neînţeleasă şi nedreptăţită”. Pe lângă informaţiile actualizate legate de evoluţia domeniului şi cerinţele de încadrare a personalului de specialitate, ediţia revizuită (2022) semnalează aspecte legate de importanţa asociaţiilor profesionale pe plan naţional şi internaţional, provocările la care sunt supuse bibliotecile în condiţii de criză – sanitară sau de altă natură, care determină schimbări majore la nivel global şi, implicit, în structurile infodocumentare.

Prof. Daniela Argatu, preşedintele  Secţiunii Tehnici Pedagogice în Biblioteca Şcolară şi CDI, a apreciat efortul de a menţine tradiţia organizării periodice a întâlnirilor profesionale de înalt nivel ştiinţific, care conferă sentimentul aparteneţei la breaslă şi evidenţiază totodată colaborarea eficientă dintre stucturile infodocumentare din învăţământul preuniversitar. De asemenea, a fost evidenţiată cooperarea reciproc avantajoasă dintre bibliotecile şcolare şi cele publice, prin intermediul unor proiecte comune.

În intervenţia sa, lector univ. dr. Gabriela Băran a subliniat faptul că astfel de întâlniri profesionale reprezintă un câştig pentru fiecare participant. La rândul său, a pus accent pe importanţa parteneriatelor şcoală/ universitate – bibliotecă/ CDI, a voluntariatelor şi a diseminării modelelor de bună practică. S-a menţionat, de asemenea, faptul că bibliotecarii cu experienţă reprezintă sursă de inspiraţie pentru generaţiile care urmează să îmbrăţişeze acest domeniu, iar potenţialul acestora merită valorificat.

Dr. Carmen Pesantez, preşedintele Diviziunii Biblioteci Şcolare, a mulţumit participanţilor pentru interesul manifestat faţă de tematica întâlnirii, colaboratorilor care s-au implicat în organizarea evenimentului şi conducerii ABR pentru susţinere. Plecând de la titlul conferinţei, s-a subliniat importanţa şi necesitatea adaptării rapide şi eficiente a bibliotecilor de orice tip la noile provocări, a valorificării resurselore existente astfel încât să devină instituţii proactive care să-şi demonstreze rolul său în societate, precum şi a reconectării la valorile unei profesii aflate în continuă transformare.

A fost comunicată tema sesiunii din toamnă – „Realizări notabile şi provocări pentru structurile infodocumentare din învăţământul preuniversitar” – „un maraton al proiectelor de succes”.

În încheiere, dr. Adriana Szekely, preşedintele ABR, a ţinut să felicite participanţii care au susţinut lucrări, precum şi organizatorii pentru calitatea evenimentului. S-a pus accentul pe importanţa asigurării vizibilităţii ştiinţifice, prin publicarea lucrărilor valoroase ale colegilor de breaslă, o modalitate de promovare, inovare şi supravieţuire a asociaţiei şi, implicit, a domeniului. Domnia sa a făcut o prezentare succintă a activităţii complexe şi diversificate desfăşurată de Asociaţie în perioada de după pandemie, pentru a veni în sprijinul membrilor săi şi a structurilor infodocumentare pe care aceştia le reprezintă – formare profesională, participare la conferinţe şi sesiuni de lucru, reprezentare internaţională, legislaţie de bibliotecă, proiecte editoriale şi de cercetare, colaborare asociativă etc. A fost lansată invitaţia de a participa la cea de-a XXXII-a Conferinţă Naţională ABR, cu titlul „Biblioteca – spaţiu al informării, cercetării şi inovării” (31 august – 2 septembrie 2022, Suceava).

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Întocmit:

Dr. Carmen-Leocadia Pesantez Pozo – Preşedinte al Diviziunii Biblioteci Şcolare

Prof. Daniela Argatu – Preşedinte al Secţiunii Tehnici Pedagogice în Biblioteca Şcolară şi CDI