PROCES-VERBAL – Diviziunea Biblioteci Publice

PROCES-VERBAL,

 

Încheiat astăzi, 06.09.2023, cu ocazia întrunirii Diviziunii Biblioteci Publice din cadrul Conferinței Naționale ABR care a avut următoare ordine de zi:

  1. Prezentarea pe scurt a activității Diviziunii în mandatul 2019-2023 – președinte diviziune.
  2. Prezentarea câtorva concluzii în urma participării la evenimente profesionale: EBLIDA, Atena 2022, LIBER, Budapesta 2023, întâlnirile de lucru din cadrul Asociației Bibliotecarilor din Slovenia, Ptuj 2023. A prezentat Corina Apostoleanu.
  3. Alegeri în cadrul diviziunii.

 

Pentru funcția de președinte a fost aleasă doamna Corina Apostoleanu.

Pentru funcția de secretar a fost propusă doamna Georgica Meiroșu, Biblioteca Județeană Constanța care a acceptat, iar pentru funcția de membru, doamna Catrina Căluian, Biblioteca Județeană „V. A. Urechia” Galați care a acceptat.

 

Georgica Meiroșu: 18 voturi DA din 18 de voturi (fizic și online)

Catrina Căluian: 18 voturi DA din 18 de voturi (fizic și online)

 

Conducerea diviziunii: Corina Apostoleanu – președinte, Georgica Meiroșu – secretar, Catrina Căluian – membru.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Întocmit,

Președinte, Corina Apostoleanu