Proces Verbal de la Secţiunea de legislaţie Alba Iulia

Raport asupra întâlnirii anuale a secţiunii

”Legislaţie de bibliotecã şi Pregãtire profesionalã”

20 – 21 iunie 2014,  Biblioteca Universitãţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 

Invitaţi speciali:

1. Profesor universitar Eva Mârza fost bibliotecar, muzeograf, în prezent coordonator de doctorat la Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

2. Profesor universitar Iacob Mârza muzeograf, 20 de ani bibliotecar la Biblioteca Batthyaneum, rector al Universitãţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, între 2000-2004, coordonator de doctorat.

 

Vineri 20 iunie 2014

Întâlnirea s-a desfãşurat dupã urmãtorul program:

9 -10 Primirea participanţilor: distribuirea mapelor şi a ecusoanelor, întâlnirea cu presa, servirea cafelei şi a prãjiturilor fãcute în casã de cãtre gazdele noastre.

10 -10.30 Cuvinte de deschidere:

Luminiţa Danciu – preşedinte secţiune;

Corina Tãtar – director bibliotecă, Universitatea  “1 Decembrie 1918” Alba Iulia;

Profesorii univ. Eva Mârza şi Iacob Mârza – fondatori ai Bibliotecii Universitãţii gazdã;

Barb Gianina – preşedinte A.B.R. – Filiala Alba.

10.30 – 12.30 Prezentarea lucrãrilor având ca plecare tema întâlnirii: Cooperare interbibliotecarã în spatiul românesc, între vorbe şi fapte.

1. Bib. Viorica Gențiana Onișoru – Marşul cărţilor şi cititorilor: un bun exemplu de cooperare interbibliotecară, Casa Corpului Didactic Alba;

2. Bib. Lucreţia Bîrz; Prof. Dumitru Moldovan – Instituțiile în viziunea elevilor, Colegiul Național „Horea, Cloşca şi Crişan‟ Alba Iulia;

3. Bib. Ercsey Etelka – Arta de a învinge: Biblioteca şi copiii cu deficiențe de vorbire, Colegiul Naţional „Bethlen Gábor” Aiud ;

4. Prof. Odetta Ioana Olãlãu – Tinerii şi societatea,  Liceul ,,Corneliu Medrea” Zlatna, jud. Alba;

5. Bib. Luminița Bugan – Proiectul educaţional “Și noi avem talent….!” – Liceul Tehnologic Ocna Mureş;

6. Bib. Paştiu Maria, Schiau Elisabeta – Franz Binder, explorator şi farmacist, Şcoala  gimnazială  nr. 2,  Sebeş,  jud. Alba;

7. Bib. Mariana Stanciu; dr. Larisa Fârtat – Colaborare interbibliotecarã în cadrul Bibliotecii Universitãţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

12.30 – 13.00 Discuţii libere referitoare la lucrãrile prezentate, primele impresii, concluzii şi propuneri.

Au avut intervenţii:

 1. Rodica Nagy – director bibliotecã, Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava;
 2. Gilda Stanciu ­– şef serviciu bibliotecã, Universitatea “Petrol şi Gaze” din Ploieşti;
 3. Camelia Boca – B.C.U. “Mihai Eminescu”, Iaşi;
 4. Elena Moroşan Larionescu – Şcoala Gimnazialã “Acad. H. Mihãescu” Udeşti, jud. Suceava;
 5. Alexandra Bratu – Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţã Educaţionalã Vâlcea;
 6. Viorica Genţiana Onişoru – C.C.D. Alba
 7. Luminiţa Danciu – preşedinte secţiune

Concluzii:

1. Toate lucrãrile prezentate au avut la bazã proiecte puse în practicã de colegii noştri din judeţul Alba: cum învingem bâlbâitul, marşul cãrţilor organizat în acelaşi timp în oraşe diferite (cu fluturaşe, tricouri cu cartea preferatã), cercetare sociologicã pe baza unui chestionar pe tema interesului pentru lecturã (400 de elevi intervievaţi de la 18 şcoli),  instituţiile în viziunea elevilor (cu o interesantã prezentare, a unui elev, în PowerPoint, a Bibliotecii Judeţene din Alba Iulia),  prezentarea proiectului „Şi noi avem talent” desfãşurat pe o perioadã de 2 ani (cu poezie, muzicã, abilitãţi practice), promovarea imaginii personalitãţilor locale, Universitatea şi asociaţia ANELiS+.

2. În alegerea oraşelor pentru desfãşurarea întâlnirii anuale a acestei secţiuni (Tg. Jiu, Alba Iulia) am avut în vedere douã lucruri: promovarea activitãţilor desfãşurate de colegii noştri din zonele respective, iar pentru noi cei veniţi din afarã, întâlnirea cu idei, oameni şi locuri noi. Pe aceastã idee am propus ca urmãtoarea întâlnire sã fie la Râmnicu Vâlcea. Doamna Bratu Alexandra ne-a promis cã se va ocupa de aceast lucru.

3. Persoanele care au avut intervenţii şi-au exprimat bucuria de a se afla în „Oraşul Unirii noastre”, au mulţumit bunelor noastre gazde pentru primire, au felicitat colegele noastre care au susţinut lucrãri, pentru valoarea conţinutului şi pentru prestaţie.

Propuneri:

 1. Tema urmãtoarei noastre întâlniri (Conferinţa  Naţionalã A.B.R., Cluj Napoca, 2014) sã fie „Bibliotecarul de la cunoaştere la conştiinţã: cine suntem şi ce vrem”;
 2. Locul de desfãşurare pentru întâlnirea din 2015 sã fie la Râmnicu Vâlcea;
 3. Organizarea în cadrul Asociaţiei a „Grupului bibliotecarilor creştini – ortodocşi”, pentru a echilibra tendinţele actuale ce se manifestã şi în aceastã breaslã, de globalizare şi secularizare;
 4. Înfiinţarea unei comisii de eticã în cadrul Asociaţiei care sã sprijine moral şi logistic membrii asociaţiei care au probleme la locul de muncã şi în profesie;
 5. Regândirea d.p.d.v. al structurii organizatorice a asociaţiei;
 6. Elaborarea unei lucrãri „Proiecte de-a gata”, o propunere a doamnei Onişoru.

 

14.30 – 15.30 Vizita la  Biblioteca Batthyaneum.

Ghid ne-a fost doamna Biro, o persoanã absolut specialã, foarte dedicatã profesiei, bucuroasã de oaspeţi, mi-a fãcut impresia cã poate vorbi zile în şir fãrã sã se repete. Edificiul are statut de monument de arhitecturã bisericeascã, de facturã barocã. Biblioteca conservã un veritabil tezaur constituit din manuscrise pe pergament şi hârtie, incunabule, cãrţi cu valoare ştiinţificã şi bibliofilã, douã importante arhive istorice ale Transilvaniei şi extrem de rare colecţii de piese arheologice şi muzeale. Interiorul în stil neoclasic, cu portrete de savanţi şi scene alegorice, rafturile cu cãrţi dispuse de-a lungul pereţilor: 71.000 de unitãţi bibliografice, din care 24.000 carte strãinã în 30 de limbi, majoritatea în latinã printre care Codex Aureus – copiat pe pergament cu cernealã de aur, decorat cu motive geometrice, vegetale, zoomorfe şi antropomorfe. Numai colecţia de Biblii numãrã  peste 660 de ediţii, în peste 30 de limbi.

15.30 – 16.30 Vizitarea bibliotecii şi a  Palatul APOR

Biblioteca Universitãţii funcţioneazã într-o clãdire construitã pentru armata austro- ungarã, în stil neoclasic la 1900. Are sãli cu acces liber la raft: pentru documente pe profilul Universitãţii, pentru periodice şi pentru carte strãinã. Are în structura sa şi Biblioteca Facultãţii de Teologie.

Palatul Apor este o construcţie de arhitecturã medievalã ce a aparţinut contelui Ştefan Apor. Dupã mai multe lucrãri de restaurare, palatal aparţine astãzi, Universitãţii “1 Decembrie 1918” şi gãzduieşte cabinetele rectoratului şi ale unor departamente importante, sãli de conferinţe, laboratoare de învãţãmânt şi cercetare, precum şi un spaţiu expoziţional. Clãdirea se aflã în apropierea Bibliotecii Bathyaneum.

 

16.30 – Vizitarea Cetãţii Alba Carolina

Prin cetate, am avut parte de multe surprize: daci, romani, cavaleri, lupte, tunuri, ritualuri, spectacole de muzicã, întreceri, gãrzi, multã animaţie. Ghid ne-a fost Cristina, o tânãrã cu multe cunoştinţe şi mult bun simţ, fiica doamnei Corina Tãtar, gazda noastrã.

Catedrala Reîntregirii Neamului

Sâmbãtã, 21 iunie 2014

9.00Vizita la Casa Memorialã Lucian Blaga– Lancrãm. Întâlnirea cu casa unde s-a nãscut Lucian Blaga a fost ca o întoarcere în timp, în anii copilãrie. Curtea cu dudul, cireşul, nucul, fântâna cu cumpãnã. Odãile cu icoane pictate în stil naiv, rãzboiul de ţesut, sobe cu plitã şi cuptor, furca de tors lânã, preşurile din zdrenţe trecute cu suveica prin urzeala rãzboiului, vârtelniţa, paltonul şi pãlãria filozofului – poet. În spatele casei, livada plinã de pomi.

A urmat prânzul la Ampoiţa în mijlocul naturii cu renumitele plãcinte de la mama Luţa.

Mulţumesc colegelor noastre din judeţul Alba care au prezentat lucrãri deosebit de interesante. Mulţumesc bunelor noastre gazde: Corinei împreunã cu colectivul dumneaei, Doamnei Onişoru, Gianinei şi Mirelei care ne-au oferit douã zile absolut  minunate.

Mulţumesc Conducerii Universitãţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia care ne-a pus la dispoziţie de toate: spaţii, cazare, transport.

Articol despre întâlnirea noastrã, organizatã la Biblioteca Universitãţi i”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a apãrut în ziarul local “Unirea”, în data de 25 iunie.

Au participat urmãtoarele  persoane:

Nr.crt.

Nume şi prenume

Instituţia

Date de contact

1.

Tãtar Corina

Universitatea

“1 Decembrie 1918”

Alba Iulia

corinatatar@yahoo.com;

0729969062

2.

Bratu Alexandra

C.J.R.A.E. Vâlcea

Alexandrabratu31@yahoo.com

0762273940

3.

Barb Gianina

Şcoala Gimnazialã ”V.Goldiş” Alba Iulia

Geanina1974@yahoo.com

0740072784

4.

Paştiu Maria

Şcoala Gimnazialã  nr. 2, Sebeş,  Alba

Maria.pastiu@yahoo.com

0749127904

5.

Stanciu Gilda

Universitatea

“Petrol şi Gaze” Ploieşti

gstanciu@upg-ploiesti.ro

0721487247

6.

Sãvulescu Raluca

Universitatea

“Petrol şi Gaze“ Ploieşti

ralucasavulescu@yahoo.com

0728729893

7.

Donici Steliana

Universitatea

“Petrol şi Gaze” Ploieşti

donicistel@yahoo.com

0745986312

8.

Ciugudean Diana

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

dianaciugudean@yahoo.com

0747068689

9.

Fîrtat Larisa

Universitatea

“1 Decembrie 1918”

Alba Iulia

larisamatei80@yahoo.com

0756044775

10.

Stanciu Mariana

Universitatea

“1 Decembrie 1918”

Alba Iulia

balosin2002@yahoo.fr

0749090110

11.

Trifu Liliana Daniela

Universitatea

“1 Decembrie 1918”

Alba Iulia

lilitrifu3@yahoo.com

0730569434

12.

Nagy Rodica

Universitatea

“Ştefan cel Mare” Suceava

rodinagy@yahoo.com

0745978201

13.

Rotaru Despina

Universitatea

“Ştefan cel Mare” Suceava

despina_rot@yahoo.com

0727804751

14.

Boca Camelia

Biblioteca Centralã Universitarã

“Mihai Eminescu” Iaşi

camellia@bcu-iasi.ro

0740093189

15.

Mercheş Oana

Biblioteca Centralã Universitarã

“Mihai Eminescu” Iaşi

oana@bcu-iaşi.ro

0724081557

16.

Moldovan Olimpia Dana

Universitatea

“1 Decembrie 1918”

Alba Iulia,

Facultatea de Teologie

olimpiadanamoldovan@yahoo.com

17.

Panaite Eugenia Daniela

 

Universitatea

“1 Decembrie 1918”

Alba Iulia,

Facultatea de Teologie

eugeniapanaite@yahoo.com

18.

Panduru Ana

Colegiul Tehnic “Apulum” Alba Iulia

 

19.

Farca Victoria

Colegiul Tehnic Aiud

victoria62f@yahoo.com

20.

Bugan Luminiţa Mihaela

 

luminitabugan@yahoo.com

0766772221

21.

Olãlãu Odetta Ioana

Liceul “Corneliu Medrea” Zlatna

odyolalau@yahoo.com

0742104602

22.

Cenan Claudia

Colegiul  Tehnic

“Dorin Pavel” Alba Iulia

tclauus@yahoo.com

0742111980

23.

Felea Carmen

Şcoala Gimnazialã “Ovidiu Hulea” Aiud

0258/861427

0742611038

24.

Ercsey Etelka

Colegiul Naţional “Bethlen Gabor” Aiud

0721771189

25.

Bîrz Lucreţia

Colegiul  Naţional

“Horia, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia

birzlucre@yahoo.com

0764471426

26.

Moroşan Larionescu Elena

Şcoala Gimnazialã

“Acad. H. Mihãescu” Udeşti, jud. Suceava

tarhonela@yahoo.com

27.

Barb Mirela

Colegiul Naţional

“Lucian Blaga” Sebeş

mirela_barb@yahoo.com

28.

Onişoru Viorica Genţiana

Casa Corpului Didactic Alba

onisoru_i@yahoo.com, tel.0770596530

29.

Danciu Luminiţa

Universitatea din Petroşani

luminita.danciu1@gmail.com.

0741438663; 0732912741

Preşedinte secţiune,

Luminiţa DANCIU