PROCES-VERBAL filiala Arad

Încheiat în data de 7 decembrie 2021, cu ocazia ședinței organizate în vederea realizării alegerilor locale, din cadrul Asociației Bibliotecarilor din România- Filiala Arad, desfășurată în mediul online, pe platforma Google Meet.

La ședință au participat 16 bibliotecari școlari, din care 15 membri care și-au manifestat dorința de a deveni membrii ABR- Filiala Arad, cu începere din data de 1 ianuarie 2022, dată cu care Filiala Arad a ABR va lua ființă intrîndu-și în drepturi depline.

Dna Iuliana Gaiță face cunoscută tema ședinței, respectiv motivul întâlnirii, acela de a alege Comitetului de conducere al Filialei Arad a ABR, și trece la verificarea prezenței participanților la ședință. Se constată faptul că, din totalul de 19 bibliotecari care și-au manifestat în prealabil intenția de a face parte, respectiv de a se înscrie în Filiala Arad a ABR, sunt prezente 15 persoane (4 viitori membri și-au semnalat în prealabil absența lor), astfel încât sunt întrunite condițiile statutare necesare realizării alegerilor conforme.

Se menționează faptul că, alaturi de cei 15 bibliotecari, la ședință participă din partea Consiliului director ABR, doamna Lovasz Agneta, președinte ABR – filiala Timiș, coordonatoare de zonă, cât și un bibliotecar școlar care, deocamdată, nu și-a manifestat intenția de înscriere în ABR..

Situația prezenței la ședință este anexată prezentului proces verbal și face parte constitutivă din acesta.

Se trece la realizarea obiectului ședinței și se propune, în vederea operativității demersurilor, înfăptuirea alegerii membrilor Comitetului de conducere a filialei Arad prin vot deschis. Se supune la vot procedura votului de deschis și aceasta este votat în unanimitate ca fiind potrivit alegerilor în discuție.

Se solicită minim două propuneri pentru fiecare funcție a Comitetului de conducere al filialei: președinte, vicepreședinte și secretar.

Propunerile sunt următoarele:

-Pentru funcția de președinte:

Gaiță Iuliana

Fulop Andrea

Pentru funcția de vicepreședinte:

Pantea Andrei

Bogdanov Angelica

Pentru funcția de secretar:

Mortasifu Ioana

Sârbu Raluca

Se votează prin vot deschis și în urma contabilizării rezultatelor voturilor, se concluzionează și se consideră constituită componența Comitetului de conducere a Filialei  Arad, ca fiind următoarea:

Președinte:       – Gaiță Iuliana  – Casa Corpului Didactic Arad cu un număr de 11 voturi

Vicepreședinte: – Bogdanov Angelica –  Colegiul  Național „Moise Nicoară” Arad cu un număr

                           de 11 voturi

Secretar :         – Mortasifu Ioana – Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad cu un

                          număr de 12 voturi.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, în două exemplare, un exemplar pentru Asociația Bibliotecarilor din România și unul pentru ABR – Filiala Arad

 

Întocmit,

Gaiță Iuliana – bibliotecar CCD Arad