PROCES-VERBAL – Cultura informației

PROCES-VERBAL

Încheiat cu ocazia întrunirii Secțiunii Cultura informației din cadrul

Asociației Bibliotecarilor din România

7 septembrie 2023

 

Întrunirea Secțiunii Cultura Informației a avut loc în cadrul Conferinței Naționale a Bibliotecarilor din România, ediția a XXXIII-a, desfășurată în acest an la Timișoara.

La întâlnirea din acest an au participat 21 de membri.

Din desfășurătorul activității:

  • doamna președinte prof.dr.ing.dr.marketing Angela Repanovici a prezentat Raportul de activitate al secțiunii pe ultimii patru ani;
  • doamna președinte prof.dr.ing.dr.marketing Angela Repanovici a prezentat lucrarea “Provocările lumii moderne”;
  • au fost făcute propuneri de activități în cadrul secțiunii pentru perioada următoare (cursuri, workshop-uri);
  • alegeri pentru mandatul 2023-2027.

În timpul derulării activității au fost aduse la cunoștință candidaturile pentru funcțiile de:

  1. Președinte – prof.dr.ing.dr.marketing Angela Repanovici (Universitatea Transilvania din Brașov);
  2. Secretar – bibliotecar, specialist în Biblioteconomie și știința informării Mihaela-Maria Kocsis (Liceul Tehnologic se Silvicultură și Agricultură “Casa Verde” Timișoara).

În vederea bunei desfășurări a exprimării votului, au fost distribuite Buletinele de vot. Au fost prezente 21 de persoane, din care una a avut calitatea de invitat, în persoana Președintelui de onoare al ABR, domnul prof.dr. Mircea Regneală. A urmat procedura de vot propriu-zisă în urma căreia au rezultat următoarele:

  1. Președinte – prof.dr.ing.dr.marketing Angela Repanovici (Universitatea Transilvania din Brașov): aleasă în unanimitate cu 20 de voturi exprimate
  2. Secretar – bibliotecar, specialist în Biblioteconomie și știința informării Mihaela-Maria Kocsis (Liceul Tehnologic se Silvicultură și Agricultură “Casa Verde” Timișoara): aleasă în unanimitate cu 20 de voturi exprimate.

Doamna președinte a secțiunii a propus ca priorități ale secțiunii în viitor: dezvoltarea de programe de formare și dezvoltare profesională pentru membri, colaborarea în vederea extinderii impactului în promovarea Culturii informației, creșterea conștientizării cu privire la proprietatea intelectuală.

 

Întocmit,

Secretar, Mihaela-Maria Kocsis