Proces verbal al Consiliului de Conducere al Asociaţiei Bibliotecarilor din România

Proces verbal al şedinţei

Consiliului de Conducere al Asociaţiei Bibliotecarilor din România

din 12.06.2014

Proces verbal încheiat astăzi 20.06.2014

 

Au fost prezenţi următorii membri ai Consiliului de Conducere:

 1. Regneală Mircea – preşedinte
 2. Apostoleanu Corina – vicepreşedinte
 3. Lungu Claudia – vicepreşedinte
 4. Lupu Valentina – vicepreşedinte
 5. Ostafe Doina – vicepreşedinte
 6. Zecheru Mihaela – vicepreşedinte
 7. Argatu Daniela – membru
 8. Bălan Dorina – membru
 9. Călugărescu Ovidiu – membru
 10. Colătău Maria – membru
 11. Dragu Mihaela – membru
 12. Grigore Valerica – membru
 13. Roman Ioan – membru
 14. Sebe Stela – membru
 15. Blascioc Lăcrămioara – trezorier

Absenţi:

 1. Volovici Rodica – secretar general
 2. Doru Stan – membru

Au participat ca invitaţi:

 1. Enache Emilia – secretar executiv
 2. Nedelcu Silviu – Constantin – secretar executiv
 3. Coravu Robert – invitat
 4. Enache Ionel – invitat
 5. Moraru Violeta – invitat
 6. Stanca Sorina – invitat
 7. Trifu Raluca – invitat
 8. Ungur Cristina – invitat

Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:

1. Stadiul pregătirii conferinţei „Bibliotecile: acces deschis la educaţie şi cultură” de la Cluj-Napoca (raportori: Raluca Trifu, preşedinta filialei ABR Cluj, şi Sorina Stanca, director al Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” din Cluj)

2. Stadiul realizării nr. 2 al Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării editată de ABR (raportor: Mircea Regneală)

3. Stadiul realizării vol. II al Tratatul de biblioteconomie (raportor: Mircea Regneală)

4. Modificări la Statul ABR (raportor: Ovidiu Călugărescu)

5. Prezentarea situaţiei financiare a ABR (raportor: Lăcrămioara Blascioc)

6. Situaţia vânzărilor de publicaţii ale ABR (raportor: Silviu – Constantin Nedelcu)

7. Remarci la întâlnirile secţiunilor din sesiunea de primăvară a ABR (raportor: Mircea Regneală)

8. Diverse

 

Ședința a fost deschisă de președintele ABR care l-a invitat pe dl profesor Ionel Enache,  participant la ședința comună ABR/Ministerul Educaţiei privitoare la introducerea, în învăţământul preuniversitar şi universitar, a cursului de Cultura Informaţiei propus de către ABR printr-un memoriu înaintat Ministerului Educaţiei Naţionale. Din spusele domniei sale, se pare că ministerul agreează ideea cerând chiar realizarea unei curricule în acest sens.

 

 1. Stadiul pregătirii conferinţei „Bibliotecile: acces deschis la educaţie şi cultură” de la Cluj-Napoca. În ce priveşte stadiul pregătirii conferinţei ABR, acesta a fost prezentat de către echipa organizatorică de la Cluj, din care fac parte Raluca Trifu, Sorina Stanca şi Cristina Ungur. Astfel a fost prezentat site-ul conferinţei unde vor fi postate de către organizatori toate informaţiile cu privire la locul desfăşurării secţiunilor precum şi alte detalii organizatorice http://bcucluj.ro/hu/abr/index.php. S-a stabilit ca taxa de participare să fie de 100 RON (3 – 4 septembrie 2014) şi 130 RON (3 – 5 septembrie 2014). S-a stabilit ca taxa de participare pentru studenţii şi masteranzii Facultăţii de Litere, specializarea Ştiinţe ale Informării şi Documentării, respectiv Gestionarea Informaţiei în Societatea Contemporană, să fie de 50%, restul urmând a fi achitat de ABR. S-a hotărât ca termenul limită de înscriere să fie 1 august 2014, înscriere care se va face online pe site-ul conferinţei la secţiunea înregistrare http://bcucluj.ro/hu/abr/regi.php. Cei care doresc să participe cu lucrări în cadrul secţiunilor conferinţei vor trebui sa ia legătura cu preşedinţii secţiunilor. S-a discutat şi faptul de a se pune pe 1 CD toate lucrările secţiunilor care vor fi prezentate în format PowerPoint şi vor fi trimise până pe 20 august 2014. Informaţiile cu privire la organizarea conferinţei vor fi postate pe site-ul oficial al conferinţei http://bcucluj.ro/hu/abr/contact.php.
 2. Stadiul realizării nr. 2 al Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării editată de ABR. Numărul 2 este finalizat însă trebuie tehnoredactat iar apoi multiplicat.
 3. Stadiul realizării vol. II al Tratatul de biblioteconomie. S-a stabilit, întrucât volumul de informaţii este foarte mare, că acest al doilea volum al Tratatului de Biblioteconomie va apărea în 2 părţi. S-a stabilit să fie plătit un redactor care să citească şi să corecteze eventualele greşeli ale volumului, precum și un tehnoredactor.
 4. Modificări la Statul ABR. Dl Ovidiu Călugărescu a propus mai multe modificări la statut care au fost discutate de către toţi membrii prezenţi. S-au citit spre modificări mai multe articole din statut, rămânând ca restul să se facă pe baza observaţiilor care vor fi făcute.
 5. Prezentarea situaţiei financiare a ABR. Lăcrămioara Blascioc, trezorierul asociaţiei, a prezentat situaţia financiară a ABR, care a fost însuşită de membrii consiliului.
 6. Situaţia vânzărilor de publicaţii ale ABR. S-a arătat că în urma scrisorilor trimise la bibliotecile din ţară (universitare, judeţene, municipale, orăşeneşti, specializate) au fost vândute mai multe publicaţii care se găseau în stoc mare.
 7. Remarci la întâlnirile secţiunilor din sesiunea de primăvară a ABR. La propunerea mai multor bibliotecari s-a decis ca Secţiunea Referinţe să fie desfiinţată. S-a stabilit ca Secţiunea Carte rară, manuscrise, digitizare şi Secţiunea Prezervare, Conservare, Restaurare să fuzioneze cu numele de Carte rară, conservare, restaurare, digitizare.

Întocmit de Silviu – Constantin Nedelcu,

Secretar executiv ABR