PROCES-VERBAL Consiliul Director

PROCES-VERBAL

al ședinței Consiliului Director al ABR

 

În data de 22 martie 2023, a avut loc ședința trimestrială a membrilor Consiliului Director. Aceasta s-a desfășurat în mediul on-line, pe platforma Zoom.

 

Ordinea de zi

 

 1. Evidența membrilor ABR (înscriși și activi) pe filiale județene. Situația financiară a asociației. Prezintă: Trezorier – ec. Cristina Ungur
 1. Stadiul organizării Conferinței Naționale a ABR, ediția a XXXIII-a, Timișoara. Prezintă: Președinte filiala ABR Timiș – dr.ing. Agneta Lovasz
 1. Calendarul activităților pe secțiuni și diviziuni profesionale ABR – 2023. Prezintă: Secretar general al ABR – dr. Ivona Olariu
 1. Oferta educațională a ABR pentru semestrul I 2023. Prezintă: Președinte secțiunea Educație și Formare – dr. Simona Bursașiu
 1. Diverse
 • Activitatea editorială a ABR
 • Propunerea calendarului privind alegerea membrilor în structurile de conducere ale Asociaţiei Bibliotecarilor din România
 • Propunere de acordare a unui premiu onorific „Alina Henrietta Muntyan” – filiala ABR Timiș
 • Alte subiecte de interes general.

Au absentat din motive obiective: Lăcrămioara Onea, Cristina Pârvu, Petruța Voicu.

Invitat: Simona Bursașiu – președinte secțiunea Educație și formare.

 1. Doamna Cristina Ungur, trezorier ABR, a prezentat situația financiară a asociației pentru perioada ianuarie-decembrie 2022 și ianuarie-februarie 2023. Au fost analizate cheltuielile (salarii, deplasări, tipărire cărți etc.) şi veniturile (cotizații, sponsorizări, taxe conferință etc.). Raportul financiar a fost aprobat în unanimitate de membrii Consiliului Director.
 2. Doamna Agneta Lovasz prezintă stadiul organizării conferinței din acest an de la Timișoara, cu titlul Library 4.0. Aceasta se va desfășura în perioada 6-8 septembrie 2023 în format hibrid. Organizatori: Biblioteca Academiei Române-filiala Timiș, Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara, Biblioteca Centrală Universitară „E. Todoran” Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării. Pe site-ul conferinței găsiți toate detaliile necesare înscrierii. Lucrările prezentate la conferință vor fi publicate într-un volum. Taxele vor fi diferențiate, în funcție de calitatea de membru/nemembru sau student. Propuneri excursii: Banat, muzeul Aviației (Făget), Caransebeș, degustare vin la Cramele Recaș.
 3. Calendarul activităților profesionale a fost definitivat și prezentat de dna Ivona Olariu. Acesta se găsește pe site-ul ABR.
 4. Asociația Bibliotecarilor din România (ABR) propune o nouă serie de cursuri de formare continuă în semestrul I al anului 2023. Acestea se vor desfășura online, pe platforma Zoom, în limita a 100 de participanți: Conservarea colecțiilor din biblioteci – dr. Monica Stoica; Servicii și produse documentare în biblioteca școlară – lect. dr. Gabriela Băran; Servicii și produse pentru biblioteci moderne – Vladimir Munteanu; Agenda 2030 și realități ale implementării în sistemul național de biblioteci – dr. Simona Bursașiu.
 5. În perioada 1 mai-30 iunie 2023 se vor desfășura alegerile din filialele ABR. Va fi respectat regulamentul publicat pe site-ul asociației, iar președinții de filiale vor lua legătura cu membrii Consiliul Director desemnați ca responsabili pentru fiecare filială. În urma pensionării contabilei asociației, doamna Laura Radu, a fost votată și acceptată oferta primită de la firma de contabilitate ProAudit, specializată în ONG-uri, pentru preluarea acestor sarcini. Următoarea ședință a Consiliului Director va avea loc la Cluj-Napoca în perioada 22-23 iunie 2023. Dna președinte Adriana Szekely a venit cu propunerea acordării premiului „Alina Henrietta Muntyan la următoarea conferință. A fost acceptată propunerea.

 

Întocmit de Emilia Maria Vodea,

Secretar executiv ABR