PROCES-VERBAL – Consiliul Director ABR

PROCES-VERBAL

al ședinței Consiliului Director al ABR din data de 30.08.2022

În data de 30 august 2022, a avut loc ședința trimestrială a membrilor Consiliului Director. Aceasta s-a desfășurat în mediul on-line, pe platforma Zoom și fizic la Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.

Ordinea de zi:

 1. Prezentarea situației financiare și evidența membrilor ABR – drd.Cristina Ungur, Trezorier ABR
 2. Analiza dosarelor și stabilirea premiilor ABR – președinții desemnați ai comisiilor
 3. Propuneri pentru acordarea unor diplome din partea ABR pentru anul 2021 – „Cea mai activă secțiune profesională”, „Cea mai activă diviziune profesională”, „Cea mai activă filială ABR”, „cei mai activi voluntari ai ABR”, alte tipuri de diplome și distincții – președinte ABR
 4. Probleme organizatorice privind Conferința Națională, ediția a XXXII-a, președinte filiala Suceava, Anișoara Budui
 5. Analiza materialelor pentru Adunarea Generală anuală – coordonator grup de lucru, președinte Diviziunea Biblioteci Școlare și CDI, Dr. Carmen Leocadia Pesantez-Pozo
 1. Diverse.

Au absentat, din motive obiective: Mihaela Dragu, Ivona Olariu, Lăcrămioara Onea. Doamna Mihaela Vazzolla și-a transmis cererea de demisie din funcția deținută de membru în Consiliul Director al ABR.

 

 1. Doamna Cristina Ungur, trezorier ABR, a prezentat situația financiară a asociației pentru perioada ianuarie-august 2022. Au fost analizate cheltuielile şi veniturile. Au fost estimate cheltuielile privind organizarea conferinței. Raportul financiar a fost aprobat în unanimitate de membrii Consiliului Director.
 2. Au fost analizate de către membrii comisiei (Corina Apostoleanu, Dorina Bălan, Catrina Căluian) cele două dosare trimise pentru premiul „V.A. Urechia” – Biblioteci Publice. S-a stabilit ca doamna Elena Pintilei – Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava să primească Premiul de excelență acordat de firma IME ROMANIA, iar doamna Anca-Ionica Georgescu – Biblioteca „V. A. Urechia” Galați să primească premiul acordat de firma ROMDIDAC pentru Bibliotecile publice.

Celelalte premii acordate de ABR vor fi menționate în procesul-verbal al Adunării Generale din data de 1 septembrie 2022.

 1. A fost stabilita acordarea diplomelor pentru „Cea mai activă secțiune profesională”, „Cea mai activă diviziune profesională”, „Cea mai activă filială ABR”, „cei mai activi voluntari ai ABR”.
 2. Doamna Anișoara Budui a prezentat stadiul organizării conferinței din acest an, cu ultimele detalii organizatorice.
 3. Materialele care vor fi prezentate în Adunarea Generală membrilor ABR, raportul președintelui, raportul trezorierului, raportul comisiei de cenzori, au fost verificate și completate de grupul de lucru.
 4. În timpul ședintei de Consiliu ABR, doamna Maria Popa, secretar filiala ABR Sibiu, și-a anunțat, pe mail, demisia din această funcție.

Membrii Consiliului Director au fost înștiințați despre cele doua demisii, iar cererile au fost înregistrate și aprobate.

Doamna Președintă a Diviziunii Biblioteci Publice, Dr. Corina Apostoleanu a propus  Consiliului Director al ABR acordarea unor diplome de fidelitate sponsorilor conferinței. Propunerea a fost aprobată și se vor acorda la momentul decernării premiilor și distincțiilor ABR.

Doamna Adriana Szekely a anunțat cele trei momente importante ale Conferinței ABR din anul 2022 și i-a invitat pe colegii din Consiliu să participe la aceste evenimente: semnarea, în data de 31 august 2022 a Acordului de parteneriat cu ANBPR, prin reprezentantul legal Dragoș Neagu si cu ABRM, prin reprezentantul legal, Elena Pintilei, care vor fi prezenți la deschiderea oficială a conferinței; lansarea Tratatului de Biblioteconomie, în cinci volume, în prezența coordonatorului lucrării, prof.emerit.dr.Mircea Regneală, și Adunarea Generală a membrilor ABR, prezenți fizic sau online, pentru prezentarea rapoartelor Consiliului Director, raportului Trezorierului ABR și al Comisiei de cenzori, precum și prezentarea Planului de activitate al Consiliului pentru următorul an din mandatul 2019-2023.

 

Întocmit de Emilia Maria Vodea,

Secretar executiv ABR