PROCES-VERBAL Consiliul Director

PROCES-VERBAL

al Şedinţei Consiliului Director al ABR

 

În data de 14 decembrie 2023, a avut loc Şedinţa trimestrială a membrilor Consiliului Director. Aceasta s-a desfăşurat atât în mediul on-line, pe platforma Zoom.

Ordinea de zi

 1. Situaţia financiară a ABR:
 • Situaţia cotizaţiilor individuale şi instituţionale;
 • Cheltuielile organizatorice de la Conferinţa Naţională din septembrie 2023;
 • Estimarea bugetului Asociaţiei pentru anul 2024.
 1. Stadiul înregistrării legale a noului Consiliu Director al Asociaţiei;
 • Demersuri avocat, documente necesare înregistrării etc.
 • Modificarea Statutului Asociaţiei şi a Regulamentului privind metodologia alegerilor în structurile de conducere.
 1. Stabilirea responsabilităţilor membrilor Consiliului Director al ABR:
 • Reprezentare în Comisia Naţională a Bibliotecilor (CNB);
 • Responsabilităţi de coordonare a filialelor;
 • Grupuri de lucru pentru perioada mandatului 2023-2027;
 • Calendarul activităţilor profesionale în cadrul secţiunilor/ diviziunilor ABR în anul 2024.
 1. Organizarea Conferinţei Naţionale – 2024;
 2. Reprezentare ABR la nivel naţional (ANBPR, ORDA etc.) şi internaţional (IFLA, EBLIDA, LIBER);
 3. Oferta educaţională a Asociaţiei pentru anul 2024;
 4. Diverse:
 • Demersuri pentru organizare Conferinţă/Workshop RDA;
 • Site-ul ABR – structură, conţinut (istoric, rapoarte, procese verbale), versiuni (ro, en), responsabilităţi; Facebook cont ABR – responsabilităţi;
 • Activitatea editorială a Asociaţiei; colaborarea la „Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării” (RRBSI);
 • Responsabilitate PR ABR;
 • Alte probleme organizatorice, administrative etc.

 

La şedinţă au fost prezenţi următorii membri ai Consiliului Director:

Dr. Carmen-Leocadia Pesantez Pozo – preşedinte

Dr. Simona Bursaşiu – secretar general

Violeta-Elena Moraru – trezorier

Mihaela Dragu – vicepreşedinte

Ecaterina Radu – vicepreşedinte

Mariana-Rodica Trofin – vicepreşedinte

Anişoara Budui – membru

Catrina Căluian – membru

Gabriela Florescu – membru

Mihaela-Maria Kocsis – membru

Horiana Petrescu – membru

Amalia Pop-Munteanu – membru

Iuliana Popa – membru

Mădălina Petronela Toma Cojocaru – membru

Adriana Uliţa – membru.

Au absentat din motive obiective: dr. Corina Apostoleanu – vicepreşedinte şi Aurelia Mircescu – membru. Doamna Mircescu i-a delegat votul său doamnei Mihaela Dragu.

Invitaţi: dr. Adriana Szekely, drd. Cristina Ungur, drd. Cristina Pârvu, drd. Petruţa Voicu.

 1. Doamna Cristina Ungur a prezentat situaţia membrilor activi ai ABR (membrii cu cotizaţia achitată la zi), situaţia membrilor instituţionali, precum şi situaţia financiară a Asociaţiei pentru perioada ianuarie-noiembrie 2023. Au fost discutate, de asemenea, aspectele financiare după Conferinţa din acest an de la Timişoara. În organizarea conferinţelor viitoare, se va pune accentul pe sponsorii şi organizatorii locali, aceştia fiind de un ajutor indispensabil. Cheltuielile pentru anul viitor vor consta în: organizarea Conferinţei, reeditarea „Tratatului de biblioteconomie”, deplasări, salarii. Raportul financiar a fost aprobat în unanimitate de membrii Consiliului Director.
 2. Au fost înregistrate şi discutate sugestiile membrilor Consiliului Director privind modificările care vor fi aduse Statutului Asociaţiei şi Regulamentului metodologic de aplicare a Statutului Asociaţiei Bibliotecarilor din România privind alegerea membrilor în structurile de conducere ale Asociaţiei şi procedura de vot de alegeri. Au fost propuse următoarele modificări: crearea unei noi funcţii – de Director executiv (funcţie onorifică) şi introducerea în documentele menţionate a funcţiei de secretar executiv (post plătit, deja existent); preşedinţii de diviziuni şi secţiuni vor fi aleşi în cadrul întâlnirilor profesionale, nu în Adunarea Generală; mandatele membrilor Consiliului să nu fie limitate la doar două mandate consecutive; fuzionarea celor două diviziuni, Diviziunea Biblioteci universitare şi Diviziunea Biblioteci specializate; eliminarea votului prin reprezentativitate de 1/10 la alegeri (Art. 21); adăugarea opţiunii de a vota şi online.

Modificările la Statut şi la Regulament au fost votate într-un formular Google Docs cu 14 voturi de DA şi 1 Abţinere.

 1. În urma votului online al membrilor Consiliului Director, doamnele Adriana Szekely şi Petruţa Voicu au fost desemnate să reprezinte Asociaţia în Comisia Naţională a Bibliotecilor (CNB) – mandat 2024-2026.

Au fost stabilite Responsabilităţile de coordonare a filialelor care revin membrilor Consiliului Director pentru perioada mandatului 2023-2027 şi Grupurile de lucru. Au fost votate într-un formular Google Docs cu 15 voturi de DA.

Calendarul activităţilor profesionale va fi întocmit de doamna Simona Bursaşiu – Secretar general al ABR şi va fi postat pe site-ul ABR în perioada următoare.

 1. Se analizează propunerile pentru organizarea Conferinţei în anul 2024. Detaliile vor fi comunicate în perioada următoare.
 2. Reprezentare ABR la nivel naţional (ANBPR, ORDA etc.) şi internaţional (IFLA, EBLIDA, LIBER) – a se vedea Grupurile de lucru.
 3. Oferta educaţională a Asociaţiei pentru anul 2024 va fi comunicată de doamna Simona Bursaşiu – Secretar general al ABR şi va fi postată pe site.
 4. Demersurile pentru organizarea Workshopului RDA sunt comunicate de doamna Catrina Căluian.

Proiectul pentru crearea noului site al ABR – structură, conţinut, versiuni (ro, en) este coordonat de doamna vicepreşedinte Ecaterina Radu – a se vedea Grupurile de lucru.

Este propusă reactivarea Newsletter-ului pentru membrii ABR şi reeditarea ediţiei revizuite a  „Tratatului de biblioteconomie”.

 

 

 

 

Decembrie 2023

 

Întocmit,

Emilia Vodea – Secretar executiv

 

Verificat,

Carmen Leocadia Pesantez-Pozo – Președinte