Proces-verbal Consiliu Director 6 septembrie 2016

PROCES-VERBAL

Încheiat la 6 septembrie 2016

Cu ocazia şedinţei Consiliului Director, care a avut loc la Biblioteca UPT Timișoara.

La şedinţă au fost prezenţi următorii membri ai Consiliului Director:

Dr. Adriana Szekely – președinte

Cristina Ungur – trezorier

Petruța Voicu – secretar general

Mioara Voncilă – vicepreşedinte

Dorina Bălan – vicepreşedinte

Daniela Argatu vicepreşedinte

Denise Crînganu – membru

Cristina Pârvu – membru

Dr. Ivona Olariu – membru

Bogdan Jugănaru – membru

Stela Stănoiu – membru

Dr. Agneta Lovasz – membru

Au absentat motivat: Claudia Lungu (vicepreşedinte), Roxana Grigorescu (membru), Oana Jianu (membru), Kiss Laszlo (membru), Laura Andrei (membru).

 

Ordinea de zi:

  1. Informare privind organizarea Conferinţei Naţionale de la Timişoara (nr. inscrişi, cazări, invitaţi, sponsori, secţiuni profesionale/lucrări, etc.).
  2. Analiza dosarelor pentru premiile ABR de către comisiile stabilite pe tipuri de premii.
  3. Diverse probleme organizatorice şi profesionale.

1. Doamna Agneta Lovazs a prezentat stadiul organizării celei de-a XXVII-a Conferinţe Naţionale a ABR. Informarea s-a făcut cu referiri la numărul de participanți înscriși, situația cazărilor, organizarea excursiilor din Serbia și Buziaș. De asemenea, s-a discutat despre secțiunile profesionale și repartizarea lucrărilor din fiecare secțiune, numărul invitaților și al sponsorilor.

2. S-a trecut la analiza dosarelor pentru acordarea premiilor ABR.

Comisiile au fost formate din:

–          Preşedinte: Stela Stănoiu, membru: Daniela Argatu, pentru Diviziunea Biblioteci şcolare- Premiul „Spiru Haret”;

–          Preşedinte: Mioara Voncilă, membri: Ivona Olariu, Cristina Pârvu, pentru Diviziunea Biblioteci uiversitare: Premiul „Ioachim Crăciun”

–          Preşedinte: Dorina Bălan, membri: Corina Apostoleanu, Violeta Moraru, pentru Diviziunea Biblioteci publice, Premiul„V.A.Urechia”.

Pentru biblioteci școlare s-au înscris trei candidați, universitare – 1 candidat, publice – 1 candidat. La diviziunile biblioteci naționale și biblioteci specializate nu au fost primite solicitări.

Dna Președinte Adriana Szekely a anunțat disponibilitatea sponsorilor de a oferi două premii de excelență, după cum urmează: EBSCO – 200 de dolari pentru un bibliotecar universitar care s-a remarcat pentru merite deosebite și Softlink – 450 lei pentru un bibliotecar școlar. Au fost propuse: Lenuța Ursachi – premiul de excelență EBSCO, Camelia Dumitru- premiul de excelență Softlink

După parcurgerea documentației pentru fiecare candidat în parte, s-au întocmit motivațiile pentru acordarea premiilor, semnate de membrii fiecărei comisii desemnate.

De la biblioteci școlare a fost respins un dosar care nu a întocmit punctajul necesar.

Simona Bursașiu, de la Biblioteca Centrală Eugen Todoran Timișoara a întocmit punctajul pentru acordarea premiului  „Ioachim Crăciun”- Diviziunea Biblioteci universitare

Cătălina Soltuz de la Biblioteca „V.A.Urechia” Galați a întocmit punctajul pentru acordarea Premiul „V.A.Urechia”- Diviziunea Biblioteci publice.

Mihaela-Maria Kocsis de la Colegiul de Silvicultură și Agricultură „Casa Verde” Timişoara a întocmit punctajul pentru acordarea Premiului Diviziunea Biblioteci şcolare Premiul „Spiru Haret”.

S-a făcut propunerea de a acorda un ajutor financiar din partea asociației dnei Maria Colătău, care întâmpină probleme de sănătate. Toți membrii consiliului au fost de acord.

 

Întocmit de

Cristina Pârvu,

Responsabil PR ABR