PROCES-VERBAL al ședinței Consiliului Director 23 martie 2018

PROCES-VERBAL

al ședinței Consiliului Director al ABR

23 martie 2018, București

 

Ordinea de zi:

1. Situația cotizațiilor individuale și instituționale. Situația financiară –  cheltuielile și veniturile asociației. – Cristina Ungur, Trezorier ABR [30 min.]

2. Reuniunile profesionale organizate sub egida ABR în anul 2018 – Petruţa Voicu, Secretar General al ABR [30 min.]

3. Stadiul organizării celei de-a XXIX-a Conferinţe Naţionale a ABR, Sibiu, 2018 – Cristina Pârvu, preşedinta filialei Sibiu. [30 min.]

4. Oferta educaţională a asociaţiei pentru anul 2018 – dr. Ivona Olariu, preşedinta secţiunii Statistica şi Evaluare din cadrul ABR. [30 min.]

5. Prezentarea succintă a evenimentelor profesionale la care au participat, în calitate de invitate şi reprezentante ABR – Cristina Pârvu – Conferinţa Asociaţiei Bibliotecarilor din Serbia ; Laura Pascariu – Seminar DECODE. [30 min.]

     11,30-12,00 – pauză

6. Activitatea editorială a ABR (12,00-13,00):

Planul editorial al RRBSI – Revista Române de Biblioteconomie și Știința Informării dr. Robert Coravu (invitat).

7. Diverse probleme organizatorice (13,00 – 15,00).

– Constituirea grupurilor de lucru pentru întocmirea/revizuirea unor documente ale asociaţiei (regulamente, metodologii, programe educaţionale, alte materiale) – dr. Adriana Szekely [90 min]

– Probleme de secretariat. Situaţia gestionării şi difuzării publicațiilor ABR – Emilia Enache, secretar executiv al ABR [30 min].

            La şedinţă au fost prezenţi următorii membri ai Consiliului Director:

Dr. Adriana Szekely – președinte

Cristina Ungur – trezorier

Petruța Voicu – secretar general

Dorina Bălan – vicepreşedinte

Claudia Lungu – vicepreşedinte

Mioara Voncilă – vicepreşedinte

Nicoleta Paula Butuza – membru

Bogdan Jugănaru– membru

Stela Stănoiu – membru

            Invitați: dr. Simona Bursașiu și lect. univ. dr. Robert Coravu.

Au absentat motivat doamnele Daniela Argatu – vicepreşedinte, Denise Crînganu – vicepreşedinte, Oana Jianu, Laszlo Kiss, Dr. Agneta Lovasz, Ivona Olariu, Laura Pascariu, Cristina Pârvu-membri.

1. Doamna Cristina Ungur prezintă situația financiară a asociației până în luna februarie 2018. Veniturile au fost realizate din: cotizații, vânzări de cărți, sponsorizări, rezultând un excedent de 6780 lei (ianuarie 2018) și 3795 lei (februarie 2018). Asociația a avut diverse cheltuieli cu: salarii, taxe poștă, cotizații internaționale (EBLIDA, IFLA).

Se aprobă situația financiară.

Doamna Dorina Bălan solicită suma de aprox. 750 lei (bani necesari pentru cazare și transport) pentru a onora invitația la Workshop-ul Agenda ONU 2030-Biblioteci publice și suma de 150 lei pentru organizarea întâlnirii profesionale a Diviziunii Biblioteci Publice din cadrul ABR.

Consiliul Director aprobă aceste două cereri.

 2. Doamna Petruța Voicu prezintă situația centralizată a întâlnirilor profesionale din acest an. Calendarul va fi postat pe pagina web a asociației (link).

Se va înainta o cerere către Biblioteca Națională a României pentru alocarea spațiilor necesare organizării secțiunilor. Președinții sunt îndemnați să strângă cât mai multe informații privind numărul de participanți și stabilirea exactă a datelor acestor reuniuni pentru a evita suprapunerile.

Doamna președinte A. Szekely face un apel către membrii Consiliului Director pentru a ține o evidență mai clară a prezenței la aceste reuniuni profesionale. Un model al listei de prezență va fi realizat de către dna Bălan şi va putea fi  poate fi descărcat de la acest link.

Președinții secțiunilor sunt îndemnați să transmită pe adresa ABR (infoabr@gmail.com) solicitările pentru sprijin financiar în organizarea întâlnirilor profesionale din lunile aprilie-iunie. Modelul de cerere poate fi descărcat de la următorul link.

Doamna președinte îi roagă pe cei din consiliu să promoveze asociația la toate întâlnirile profesionale. Aceste întâlniri reprezintă o oportunitate de dezvoltare profesională pe care asociația o asigură membrilor.

În vederea centalizării acțiunilor desfășurate de către  filialele ABR vor fi contactați președinții de filiale pentru a  transmite  activitățile profesionale organizate la nivelul filialei.

3. Ca urmare a condiţilor meteo deosebite, cu toate că a confrmat prezenţa la şedinţa trimestrială, doamna Cristina Pârvu a trimis un material cu stadiul organizării conferinței naționale ABR, Sibiu 2018, care a fost prezentat de către dna preşedinte:

– Titlul conferinței ABR : Bibliotecile: Patrimoniul cultural și digital al viitorului

– Perioada: 12 – 14 septembrie 2018

– Locuri de desfăşurare: Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, CDI Colegiul Național”Gheorghe Lazăr”, CDI Colegiul Tehnic Independența, Biblioteca Facultății de Teologie, Casa Teutsch.

– Organizatori locali: Asociaţia Bibliotecarilor din România – Filiala Sibiu, Universitatea  „Lucian Blaga” Sibiu – prin Biblioteca ULBS, Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr”, Colegiul Tehnic Independența  

– Cazări: căminele Universităţii (preț: 40 lei/noapte), hoteluri – Hotel Parc, Hotel Ibis, pensiuni

– Propuneri pentru vizitele documentare:

            Excursia 1: Săliște – Sibiel cu vizitarea Muzeului de icoane pe sticlă, Muzeul bisericii, Muzeul de vânătoare;

            Excursia 2: Slimnic-Biertan-Valea Hârtibaciului cu vizitarea bisericilor fortificate (Slimnic, Biertan, Moara Veche Hosman);

            Excursia 3: Lancrăm-Alba Iulia, cu vizitarea Casei memoriale Lucian Blaga, Muzeul Unirii, Cetatea Alba, Centrul Național de Restaurare și Conservare e Cărții Vechi.

Taxele vor fi diferențiate în funcție de: calitatea de membru/nemembru ABR, participare/neparticipare la cina festivă; se vor achita prin virament în contul asociaţiei şi se va încerca, de asemenea, plata lor prin card, pentru cei care se înscriu la fața locului.

Doamna dr.Simona Bursașiu va fi coordonatoarea grupului de voluntari la organizarea conferinței. Dânsa a și schițat un manual al voluntarului ABR după modelul IFLA, care va fi prezentat grupului de voluntari la conferinţa ABR.

4. Prezentarea ofertei educaţionale a ABR a fost amânată pentru următoarea şedinţă, ca urmare a imposibilităţii participării dnei Olariu la şedinţă.

 Consiliului Director i se prezintă oferta  unei  firme specializate în construcţia website – pentru refacerea site-ul ABR, pe baza unui contract ferm şi contra unei  taxe  de 400 euro plus TVA. Consiliul aprobă cele propuse în unanimitate.

5. Domnul Robert Coravu prezintă politica editorială a revistei asociației – RRBSI. Toate informațiile despre revistă pot fi regăsite la această adresă: https://hypersay.com/s/STYHU/1.

Cei interesați sunt rugați să distribuie pagina de Facebook a revistei. (Romanian Journal of Library and Information Science– RRBSI)

A fost primită o propunere din partea Asociației Bibliotecarilor din Cehia, care este interesată de o colaborare cu ABR și ANBPR. Revista lor are un număr dedicat bibliotecilor din diverse țări, iar anul acesta s-au gândit la cele România. Termenul este decembrie 2018.

6. Se trece la discutarea obiectivelor din planurile manageriale ale președinților de diviziuni, ale echipei operative, de la începutul mandatului fiecăruia, şi la stabilirea  stadiului privind realizarea lor precum și propunerile pentru viitorii doi ani. De asemenea, se discută despre  crearea unor  grupuri de lucru, care vor include toți membrii Consiliului Director  dar și alți membri ABR, în vederea  realizării obiectivelor propuse.

Se propune postarea unor documente pe site-ul asociației care să vină în sprijinul bibliotecarilor, o listă cu procedurile folosite în diversele tipuri de biblioteci (informatizate, tradițională, hibridă).

Doamna Mioara Voncilă propune doar trei întâlniri (fizice) pe an ale Consiliului Director, în loc de patru, pentru a reduce cheltuielile asociației. Toată lumea este de acord ca una dintre întâlniri se va realiza on-line, prin ZOOM sau WEBEX. Dânsa va realiza și o procedură de lucru pentru ca toți membrii consiliului să se familiarizeze cu acest procedeu. Va fi formulat un amendament, în acest sens, în Statutul ABR, care prevede întâlniri trimestriale (patru pe an), fără a menţiona modalitatea întâlnirii.

Doamna preşedinte Adriana Szekely a propus constitutirea unor grupuri de lucru pentru rezolvarea unor probleme şi întocmirea unor materiale necesare comunităţii profesionale. Au fost propuse şi aprobate următoarele grupuri de lucru pentru:

  1. revizuirea metodologiei de acordare a premiilor ABR la conferința națională (coordonator grup de lucru: Daniela Argatu)
  2. revizuirea metodologiei de alegeri (coordonator grup de lucru: Dorina Bălan)
  3. pregătirea materialelor conferinței (coordonator grup de lucru: Cristina Pârvu)
  4. întocmirea documentației de autorizare ca furnizor de formare profesională, precum şi a ofertei educaționale a asociaţiei (coordonator grup de lucru: Oana Jianu)
  5. stabilirea politicii editoriale (coordonator grup de lucru: Mioara Voncilă)
  6. promovarea asociației în media (coordonator grup de lucru: Bogdan Jugănaru)
  7. identificarea partenerilor, menținerea relației cu sponsorii (coordonator grup de lucru: Cristina Ungur)
  8. formularea amendamentelor necesare legislației din domeniu (coordonator grup de lucru: Petruța Voicu)
  9. identificarea proiectelor de finanțare (coordonator grup de lucru: Nicoleta Butuza)
  10. reorganizarea paginii, blogului, forumului ABR (coordonator grup de lucru: Mioara Voncilă).

Este prezentată situația membrilor din filialele ABR şi se recomandă verificarea raportului dintre înscrişi şi activi.

Se consemnează demisia doamnei Denise Crânganu din Consiliul Director. Dânsa a motivat lipsa de susținere din partea conducerii instituției unde lucrează. Astfel, trebuie ales un alt reprezentant în consiliu din bibliotecile specializate. Până atunci, se va desemna un membru interimar din această diviziune. Membrii Consiliului sunt de acord ca toți membrii din bibliotecile specializate să fie informați si motivați să își depună candidatura pentru a se  alege un reprezentant al diviziunii în Consiliu! Responsabili de identificarea membrilor înscrişi în ABR la diviziunea Biblioteci Specializate: Cristina Ungur,  Bogdan Jugănaru şi Claudia Lungu.

Doamna S. Bursașiu prezintă  detalii despre  conferința IFLA de la Timișoara (la care dânsa a participat). Au fost prezenți opt reprezentanți IFLA din mai multe țări (SUA, Marea Britanie, Norvegia, Germania, Franța) și au participat 61 de bibliotecari. S-au făcut prezentări privind modul de acces la documentele pe care bibliotecile din țările respective le pun la dispoziție pentru promovarea societății multiculturale. De exemplu, la Biblioteca Națională a Norvegiei, dar și în celelalte țările nordice, există un fond de achiziție pentru documente care sunt alese în funcție de populația majoritară imigrantă, fond de carte ce poate fi accesat în limbile respective (inclusiv română). Se dorește publicarea lucrărilor prezentate la conferință într-un volum.

Alte probleme discutate:

– Pregătirea cursurilor de formare profesională care vor fi susținute prin intermediul ABR.

– Mediatizarea evenimentelor prilejuite de sărbătorirea Zilei Bibliotecarului din România – 23 aprilie 2018.

– Consiliul Director a aprobat cererea de retragere din ABR a doamnei Rodica Mușat şi a propus ca preşedinta filialei Bucureşti, dra Adriana Borună să-i comunice dnei Muşat că are posibilitatea de a reveni în asociaţie doar prin completarea unei cereri de reînscriere, adresate filialei ABR Bucureşti.

Regulamentul de acordare a premiilor se va rediscuta şi prezenta la ședința Consiliului Director din luna iunie 2018.

– La sugestia colegilor din bibliotecile școlare, pentru anii viitori, se va încerca  programarea conferințelor naționale la sfârșitul lunii august.

– Sunt menționate și câteva detalii despre Conferința din Serbia din 2017: http://bds.rs/wordpress/?p=2304What I talk about when I talk about libraries: Advocacy, Promoting and Lobbying

Doamna preşedinte mulţumeşte tuturor pentru prezenţă şi anunţă că următoarea întâlnire a Consiliului va avea loc la Iaşi în data de 29 iunie 2018. Doar în cazul în care acest lucru nu va fi posibil,  şedinţa se va organiza la Sibiu.

 

Material întocmit de:

Secretar executiv – Emilia Vodea