PROCES-VERBAL al ședinței Consiliului Director al ABR, septembrie 2023

PROCES-VERBAL

al ședinței Consiliului Director al ABR

 

În data de 5 septembrie 2023, a avut loc ședința trimestrială a membrilor Consiliului Director. Aceasta s-a desfășurat atât în mediul on-line, pe platforma Zoom, cât și fizic la Timișoara.

 

Ordinea de zi

 1. Prezentarea situației financiare și evidența membrilor ABR – Trezorier ABR, Cristina Ungur.
 2. Analiza dosarelor și stabilirea premiilor ABR – președinții desemnați ai comisiilor.
 3. Propuneri pentru acordarea unor diplome din partea ABR pentru anul 2022 – Președinte ABR, Dr. Adriana Szekely.
 4. Aspecte organizatorice privind Conferința Națională, ediția XXXIII – Președinte filiala ABR

Timiș, Agneta Lovasz.

 1. Analiza materialelor pentru Adunarea Generală – comisia de organizare a alegerilor pentru

funcțiile de conducere din cadrul asociației.

 1. Diverse.

Au absentat din motive obiective: Nicoleta Butuza și Bogdan Jugănaru. Dl B. Jugănaru i-a delegat votul său dnei M. Dragu.

Invitaţi: prof. univ. dr. Mircea Regneală, Dorina Bălan (Președinte Secțiunea Biblioteca și societatea).

 1. Doamna Cristina Ungur, trezorier ABR, a prezentat situația financiară a asociației pentru perioada ianuarie – 31 iulie 2023. Au fost analizate cheltuielile (salarii, deplasări, tipărire cărți etc.) şi veniturile (cotizații, sponsorizări, taxe conferință etc.). Raportul financiar a fost aprobat în unanimitate de membrii Consiliului Director. A mai fost prezentată situația membrilor activi ai ABR (membrii cu cotizația achitată la zi). Sunt 607 membri activi din 31 de județe/filiale ABR.
 2. Pe baza concursului de dosare, au fost acordate următoarele premii de către ABR:
 • Premiul „Ioan Bianu” – unui membru al asociaţiei din cadrul Diviziunii Biblioteci Naţionale. Comisia de acordare a premiului: ​​Mihaela Dragu, Bogdan Jugănaru, Aurelia Mircescu.

Premiul i-a fost acordat doamnei Zalina Neagu.

 • Premiul „V.A. Urechia” – unui membru al asociaţiei din cadrul Diviziunii Biblioteci Publice;​.

Comisia de acordare a premiului: Corina Apostoleanu, Catrina Căluian, Dorina Bălan.

Premiul i-a fost acordat doamnei Melania Luana Butnariu.

 • Premiul „Spiru Haret” – unui membru al asociaţiei din cadrul Diviziunii Biblioteci Școlare;

Comisia de acordare a premiului: ​​Carmen Leocadia Pesantez-Pozo, Adriana Szekely, Mădălina Petronela Toma-Cojocaru.

Premiul i-a fost acordat doamnei Mariana Trofin.

 • Premiul „Dan Simonescu” – unui student la specialitatea Ştiinţa Informării şi Documentării.

Comisia de acordare a premiului: ​​Mircea Regneală, Gabriela Jurubiță, Maria Micle.

Premiul i-a fost acordat doamnei Dana Zaharia.

 • Premiul „Ioachim Crăciun” – unui membru al asociaţiei din cadrul Diviziunii Biblioteci Universitare și Specializate;​​ nu a fost acordat deoarece nu au fost depuse dosare în termenul stabilit.
 1. Membrii Consiliului Director au făcut propuneri pentru celelalte premii oferite de sponsorii ABR:
 • Premiu de excelență acordat de EBSCO unui membru al Diviziunii Biblioteci Universitare: Olimpia Curta.
 • Premiu de excelență acordat de IME unui membru al Diviziunii Biblioteci Publice: Dorina Bălan.
 • Premiu de excelență acordat de SOFTLINK unui membru al Diviziunii Biblioteci Școlare: Daniela Argatu.

Au fost stabilite și diplomele care vor fi acordate în cadrul Adunării Generale:

 • Diplomă pentru cea mai activă filială: Filiala ABR Timiș
 • Diplomă pentru cea mai activă secțiune: Secțiunea Cultura informației
 • Diplomă pentru cea mai activă diviziune: Diviziunea Biblioteci universitare și specializate
 • Diplomă acordată pentru întreaga activitate profesională – doamnei Ștefania Mazilu – BCU Carol I Bucureşti; doamnei Camelia Boca – BCU „M. Eminescu” Iaşi.
 1. Doamna Agneta Lovasz a prezentat ultimele detalii organizatorice privind conferința din acest an.
 2. Comisia de organizare a alegerilor este formată din: Petruța Voicu,  Dorina Bălan și Cristina Ungur. Membrii consiliului au fost informați despre diviziunile și secțiunile unde au fost depuse candidaturi în termenul indicat. În cadrul întâlnirilor profesionale vor fi propuși și votați președinții și secretarii. Președinții diviziunilor/secțiunilor care au depus candidaturi, vor fi validați de Adunarea Generală din data de 7 septembrie 2023. În cazul diviziunilor și secțiunilor unde nu au fost depuse candidaturi, președinții vor fi numai propuși, iar secretarii vor fi votați. Președinții diviziunii/secțiunii vor fi votați și validați de Adunarea Generală.

Pentru alegerea Conducerii operative au fost revăzute buletinele de vot. Membrii Adunării Generale vor trebui să voteze un președinte, un secretar general, un trezorier, cinci cenzori și zece membri ai Consiliului Director.

S-a propus ca înainte cu 48 ore de începerea conferinței, să se centralizeze și voturile online ale filialelor.

 1. S-a formulat propunerea ca pentru funcția de președinte al diviziunii Biblioteci naționale să candideze doamna Mihaela Dragu. Dânsa a fost de acord.

Va fi reactivată Secțiunea Informatizare-Digitizare.

În cadrul Adunării Generale se vor face propuneri pentru un set de  modificări la Statutul asociației, cum ar fi: crearea unui Departament operativ (pe modelul celui de la ANBPR), care să includă un director executiv și un secretar executiv; președinții de diviziuni/secțiuni să fie aleși în cadrul întâlnirilor profesionale, nu în Adunarea Generală (propuneri Dorina Bălan); mandatele membrilor Consiliului să nu fie limitate la doar două mandate consecutive (propunere dl. preşedinte de onoare, prof.emerit dr. Mircea Regneală).

S-a propus şi aprobat  ca plicurile cu buletinele de vot să fie predate, pe baza de semnătură, preşedintelui de filială sau reprezentantului mandatat al filialei, doar la intrarea ȋn sala de desfăşurare a Adunării Generale.

La finalul, doamna preşedinte Adriana Szekely a mulţumit colegilor din Consiliul Director pentru buna colaborare şi implicare ȋn activitatea desfăşurată ȋn mandatul 2019-2023, a mulţumit domnului preşedinte de onoare Mircea Regneală pentru efortul deosebit depus pentru apariţia ediţiei revizuite a celor cinci volume ale  Tratatului de biblioteconomie, dar şi pentru rolul de consilier pe care l-a avut pentru conducerea asociaţiei, de câte ori aceasta a fost consultat. Nu ȋn ultimul rând, a mulţumit secretarului executiv al asociaţiei pentru activitatea depusă şi a recomandat păstrarea acestuia ȋn componenţa noii conduceri a ABR, ca urmare a experienţei şi profesionalismului de care a dat dovadă ȋn colaborarea cu conducerea operativă, respectiv ȋntreg Consiliul Director din mandatul care se ȋncheie.

În ȋncheiere, a salutat colegii care s-au aflat la şedinţă, atât ȋn format online, cât  şi fizic, dorindu-le tuturor multă sănătate şi putere de muncă ȋn perioada care va urma.

Septembrie 2023

Întocmit,

Emilia Vodea – secretar executiv

Verificat,

Dr. Adriana Szekely