Proces-verbal al ședinței Consiliului Director al ABR, iunie 2019

PROCES-VERBAL

al ședinței Consiliului Director al ABR

21 iunie 2019, București

           

Ordinea de zi

 1. Situația cotizațiilor individuale și instituționale. Situația financiară – cheltuielile și veniturile asociației – Cristina Ungur, Trezorier ABR
 2. Situația alegerilor din filialele ABR – Adriana Szekely, Președinte ABR
 3. Raport privind reuniunile profesionale organizate sub egida ABR în anul 2019 – Petruța Voicu, Secretar General
 4. Oferta educațională a asociației pentru anul 2019 – Ivona Olariu, Președinte secțiunea Statistică și Evaluare
 5. Stadiul organizării celei de-a XXX-a Conferințe Naționale a ABR, București, 2019 – Invitate: Carmen Pesantez, Președinte filiala ABR București și Adriana Borună, Vicepreședinte filiala ABR București
 6. Stabilirea comisiilor de acordare a premiilor ABR
 7. Activitatea editorială a ABR – Invitat: Prof. Mircea Regneală, Președinte de onoare al ABR
 8. Diverse.

La ședință au fost prezenți următorii membri ai Consiliului Director:

Dr. Adriana Szekely – președinte

Petruța Voicu – secretar general

Cristina Ungur – trezorier

Daniela Argatu – vicepreședinte

Nicoleta Paula Butuza – membru

Bogdan Jugănaru – membru

Dr. Ivona Olariu – membru

Au absentat: Dorina Bălan, Mioara Voncilă – vicepreședinți; Oana Jianu, Laszlo Kiss, Agneta Lovasz, Laura Pascariu, Cristina Pârvu, Stela Stănoiu – membri.

Invitați: Prof. Dr. Mircea Regneală – președinte de onoare al ABR; Carmen Leocadia Pesantez Pozo și Adriana Borună – filiala București.

 

Înainte de a trece la punctele de pe ordinea de zi, se iau la cunoștință demisiile a șapte membri din Consiliul Director ABR: Bogdan Jugănaru, Oana Jianu, Laszlo Kiss, Claudia Lungu, Laura Pascariu, Stela Stănoiu, Mioara Voncilă. La începutul ședinței a fost prezentă și dna Claudia Lungu pentru a-și motiva demisia. Dl Bogdan Jugănaru a revenit asupra deciziei de a demisiona din Consiliul Director, ca urmare a soluţionării motivelor invocate in demisie.

Alte demisii: R. Coravu-secretar secțiunea Cultura informației și Mihai Constantinescu-membru Comisia de cenzori.

Membrii care lipsesc motivat de la această ședință: Dorina Bălan-poate fi contactată telefonic pentru a vota în consiliu, Agneta Lovasz și Cristina Pârvu și-au acordat voturile dnei președinte A. Szekely.

Se constată astfel că este întrunit cvorumul necesar desfășurării ședinței (jumătate + 1).

Nu se mai invocă articolul 27 din Statut.

 1. Doamna Cristina Ungur prezintă situația financiară a asociației din perioada ianuarie-mai 2019.

Venituri: aprox. 32.000; Cheltuieli: aprox. 11.000; Excedent: aprox. 20.000.

La Adunarea Generală din luna septembrie va fi prezentată situația financiară din ultimii patru ani (perioada 2015-2019).

Se aprobă situația financiară a asociației.

Se menționează și întâlnirea cu membrii Comisiei de cenzori din 20 iunie 2019 la care au participat: Cristina Ungur-trezorier, Laura Radu-contabil ABR, Alice Oprea-președinte Comisia de cenzori, Emilia Vodea-secretar executiv ABR. Doamna Oprea a verificarea actelor contabile pentru perioada septembrie 2018-mai 2019. Doamna Carmen Pesantez, membru supleant în Comisia de cenzori, a verificat actele contabile la ședința consiliului.

 1. Doamna președinte Adriana Szekely prezintă situația alegerilor din filialele ABR.

Filiale în care s-au desfășurat alegeri: Alba, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Brăila, București, Cluj, Constanța, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui, Vâlcea, Vrancea.

Se aprobă cererea dnei Stumbea, președinte filiala Iași, de a prelungi termenul alegerilor întrucât pe data de 10 iunie 2019 nu a fost întrunit cvorumul necesar.

Filialele Prahova și Dâmbovița nu răspund apelurilor repetate ale reprezentaților din consiliu.

Se va retrimite o cerere către filiale care nu au stabilit datele alegerilor sau nu au trimis actele.

Se discută despre situația filialei București. Doamnele A. Borună și M. Vazzolla participă la ședință pentru a face câteva precizări necesare. La prima întâlnire din 10 mai 2019 nu s-a întrunit cvorumul, astfel a fost stabilită o nouă dată pentru alegeri, 13 mai 2019, care coincidea cu desfășurarea întâlnirilor secțiunilor ABR Carte veche. Conservare. Restaurare și Tehnici pedagogice în bibliotecă.

Deoarece mai mulți membri au semnalat faptul că nu au trecut cele minimum 10 zile specificate în Regulamentul pentru alegeri până la o nouă convocare, se decide anularea alegerilor din filiala ABR București și reluarea acestora.

 1. Doamna Petruța Voicu prezintă raportul desfășurării întâlnirilor secțiunilor ABR. Următoarele secțiuni au organizat întâlniri profesionale: Biblioteca și societatea, Carte veche. Conservare. Restaurare, Catalogare. Clasificare. Indexare, Comunicarea documentelor și împrumut interbibliotecar, Cultura informației, Educație și formare, Periodice, Tehnici pedagogice în bibliotecă. Următoarele diviziuni au organizat întâlniri profesionale: Biblioteci școlare, Biblioteci publice și Biblioteci universitare.
 2. Doamna Ivona Olariu prezintă oferta educațională a asociației pentru anul 2019

Va fi organizat cursul „Managementul datelor de cercetare” în București, Timișoara și Constanța cu un număr de aprox. 50 de participanți. Prima întâlnire a avut loc la Cluj-Napoca.

Propunere: organizarea unui curs de specializare pentru bibliotecarii cu studii superioare la Iași.

 1. După repetate încercări de a găsi o sală potrivită ca număr de locuri pentru deschiderea Conferinței ABR 2019 de la București (Biblioteca Națională a României, Biblioteca ASE, Politehnică, Medicină) singurul sprijin a fost obținut de la BCU București. Doamna președinte vine cu propunerea de a muta conferința la Cluj. Această propunere nu a fost aprobată de Consiliul Director și se decide astfel deschiderea conferinţei la BCU și închidere conferinței la USAMV.

S-au stabilit următoarele aspecte:

 • Perioada desfășurării conferinței: 4-6 septembrie 2019, București.
 • Tema: „30 de ani de evoluție în bibliotecile românești”
 • Echipa de organizare: BCU București, BNaR, USAMV, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca ASE, CCD București.
 • Parteneri: Universitatea din București, Facultatea de litere, Catedra de Științele Informării și Documentării, Muzeul Național al Literaturii Române.
 • Sponsori: Softlink, MANPRES, ROMDIDAC, E-nformation, Illy, Kafune, Fântâna.
 • Cina festivă: Restaurantul USAMV.
 • Vizite documentare propuse: Palatul Parlamentului, Palatul Mogoșoaia, Turul Bucureștiului.
 • Cazare: cămine USAMV contra cost (120-140/cameră două persoane).
 1. Stabilirea comisiilor de acordare a premiilor ABR a fost amânată pentru o întâlnire viitoare.
 2. Dl prof. Mircea Regneală prezintă stadiul volumului de Indici ai Tratatului de biblioteconomie. Acesta va fi lansat la Conferința de la București și va avea aprox. 240 de pagini.
 3. Doamna I. Olariu depune o cerere către Consiliul Director de a participa la conferință satelit IFLA “More than numbers: Implementing new assessment methods for libraries”, 22, 23 august 2019, Pireu; participarea se face cu poster. Se aprobă taxa de participare (50 euro) și transportul.

Dna Szekely anunţă următoarea şedinţă a Consiliului Director pe data de 3 septembrie 2019, înaintea conferinţei naţionale, la Bucureşti. Recomandă tuturor membrilor prezenţi să se implice în organizarea conferinţei aniversare din perioada 4 – 6 septembrie 2019.