PROCES-VERBAL al ședinței Consiliului Director al ABR

PROCES-VERBAL

al ședinței Consiliului Director al ABR

 

În data de 21 iunie 2023, a avut loc ședința trimestrială a membrilor Consiliului Director. Aceasta s-a desfășurat atât în mediul on-line, pe platforma Zoom, cât și fizic la Cluj-Napoca.

 

Ordinea de zi

 

 1. Raportul privind cheltuielile ABR din semestrul I 2023. Situația cotizațiilor individuale și instituționale. Prezintă Trezorier ABR – ec. Cristina Ungur
 2. Informare privind situaţia statistică a membrilor ABR (filiale, secţiuni, diviziuni). Prezintă Secretar executiv – Emilia Vodea
 3. Stadiul privind organizarea celei de-a XXXIII-a Conferințe Naționale a ABR, Timişoara, 2023. Prezintă Preşedinta filialei ABR Timiş – Dr.Ing.Agneta Lovasz. Invitat: Preşedinte secţiunea ABR Educaţie şi Formare – Dr. Simona Bursaşiu
 4. Situaţia alegerilor în filialele ABR. Prezintă secretar general ABR – Dr. Ivona Olariu
 5. Stabilirea comisiilor de analiză a dosarelor pentru premiile ABR şi premiile de excelenţă.
 6. Diverse.

 

Au absentat din motive obiective: Nicoleta Butuza și Bogdan Jugănaru. Dl B. Jugănaru i-a delegat votul său dnei M. Dragu.

Invitat: Simona Bursașiu – președinte secțiunea Educație și formare, prof. univ. dr. Mircea Regneală.

 

 1. Doamna Cristina Ungur, trezorier ABR, a prezentat situația financiară a asociației pentru perioada ianuarie-mai 2023. Au fost analizate cheltuielile (salarii, deplasări, tipărire cărți etc.) şi veniturile (cotizații, sponsorizări, taxe conferință etc.). Raportul financiar a fost aprobat în unanimitate de membrii Consiliului Director.
 2. A fost recapitulată situația membrilor asociației pe județe. Reprezentanții filialelor ABR din Consiliul Director au discutat despre diverse situații întâlnite în județele pe care le coordonează.
 3. Doamna Agneta Lovasz prezintă stadiul organizării conferinței din acest an de la Timișoara, cu titlul Library 4.0. Pe site-ul conferinței și pe site-ul ABR găsiți toate detaliile necesare înscrierii. Lucrările prezentate la conferință vor fi publicate într-un volum comun care va cuprinde articole prezentate în anii 2021 și 2023. A fost propus un comitet științific de selectare a lucrărilor. Link-ul pentru înscriere cu lucrare îl găsiți aici. Va fi postat în curând și un program preliminar al conferinței.
 4. Următorul punct pe Ordinea de zi este Stadiul alegerilor din filialele ABR. La momentul ședinței, au fost organizate alegeri în cinci județe, iar celelalte sunt programate pentru întreaga luna iunie. S-a solicitat prelungirea termenului alegerilor până la data de 15 iulie 2023. Această propunere a fost acceptată de membrii Consiliului Director.
 5. Au fost stabilite comisiile pentru acordarea premiilor ABR cu sprijinul partenerului tradițional ROMDIDAC.

Premiul Ioan Bianu (Diviziunea Biblioteci naționale): M. Dragu – președinte, B. Jugănaru, A. Mircescu

Premiul V. A. Urechia (Diviziunea Biblioteci publice): C. Apostoleanu – președinte, C. Căluian, D. Bălan

Premiul Ioachim Crăciun (Diviziunea Biblioteci universitare): P. Voicu – președinte, A. Budui, C. Ungur

Premiul Spiru Haret (Diviziunea Biblioteci Școlare): C. Pesantez – președinte, M. Toma, A. Szekely

Premiul Dan Simonescu: M. Regneală – președinte, G. Jurubiță (SID), M. Micle.

Dna președinte Adriana Szekely a prezentat și susținut  propunerea filialei ABR Timiș pentru  acordarea premiului „Alina Henrietta Muntyan” la următoarea conferință. Acesta va fi acordat unui membru din cadrul diviziunii Biblioteci universitare. A fost acceptată propunerea precum și criteriile formulate de inițiatori. De asemenea, doamna președinte a precizat că se vor depune eforturi ca și în acest an să fie acordate premii de excelență din partea firmei EBSCO – unui bibliotecar universitar, din partea firmei Softlink – unui bibliotecar școlar și din partea firmei IME România – unui bibliotecar dintr-o bibliotecă publică.

 1. La punctul Diverse din ordinea de zi s-au discutat următoarele subiecte:

–  o sesizare trimisă de dna Gianina Barb (președinte filiala ABR Alba) privind decizia direcțiunii unității de învățământ de a muta biblioteca într-un spațiu neadecvat. Cererea a fost înregistrată, iar membrii consiliului vor formula un răspuns.

– participarea la conferința LIBER 2023 (Budapesta, Ungaria, în perioada 4-7 iulie) – a fost propusă și acceptată să reprezinte ABR, doamna dr. Corina Apostoleanu.

–  participarea la conferința IFLA WLIC 2023 (Rotterdam, Olanda, 21-25 august) – au fost  propuse și acceptate să reprezinte ABR, dnele Dr. S. Bursașiu și C. Ungur.

– ultima ședintă a Consiliului Director al ABR din mandatul 2019-2023 va avea loc în data de 5 septembrie 2023.

– convocarea și organizarea Adunării generale a ABR pentru alegerea noii conducerii a asociației în data de 7 septembrie 2023. Comitetul de organizare al alegerilor va fi format din doamnele Petruța Voicu,  Dorina Bălan și Cristina Ungur.

– va fi promovat pe toate canalele de comunicare ale asociației Regulament metodologic de aplicare a Statutului Asociației Bibliotecarilor din România privind alegerea membrilor în structurile de conducere ale Asociaţiei şi procedura de vot, în special prevederile Art. 37:

(1) Membrii care doresc să candideze pentru următoarele funcţii de conducere ale asociației: președinte, secretar general, trezorier, preşedinţi ai diviziunilor și secțiunilor profesionale sunt obligați, fiecare dintre ei, să aducă la cunoștința membrilor ABR: candidatura, CV-ul, scurt proiect managerial cu obiectivele generale pe care le au în vedere pentru perioada mandatului și eventual biroul pe care îl propun pentru a realiza împreună obiectivele, cu cel puţin 15 zile înaintea desfăşurării Adunării Generale a ABR;

(2) Acestea vor fi aduse la cunoștința membrilor prin toate canalele de comunicare ale Asociației; nerespectarea acestei condiții atrage invalidarea candidaturii;

(3) Documentele solicitate vor fi expediate prin poştă pe adresa ABR sau on-line pe adresa de e-mail a ABR, preşedintelui și secretarului general care, după verificarea datelor, le vor transmite secretarului executiv pentru a fi publicate pe toate canalele de informare ale ABR.

 

 Iunie 2023                                                                                                                        

Întocmit,

                                                                                                                                   Emilia Vodea – secretar executiv

                                                                                                                                             Verificat,

                                                                                                                                 Adriana Szekely – președinte ABR