PROCES-VERBAL al ședinței Consiliului Director al ABR

PROCES-VERBAL

al ședinței Consiliului Director al ABR

10 decembrie 2019, București

           

Ordinea de zi:

 1. Situația cheltuielilor efectuate cu ocazia Conferinței Naționale a ABR, București. 2019. Situația financiară a ABR. Situația cotizațiilor individuale și instituționale.
 2. Estimarea bugetului asociației pentru anul 2020.
 3. Stabilirea responsabilităților de coordonare a filialelor ABR.
 4. Stabilirea responsabilităților membrilor Consiliului Director, pe grupuri de lucru și tipuri de activități.
 5. Analiza activității editoriale a ABR.
 6. Diverse:
 • Demersuri pentru organizarea celei de-a XXXI-a Conferințe Naționale a ABR.
 • Calendarul și tematica reuniunilor pe diviziuni, secțiuni, filiale ABR în anul 2020.
 • Site-ul ABR – structură, conținut, versiuni (RO, ENG); webmaster.
 • (Re)autorizareaABR ca furnizor de formare profesională?
 • Biblioteca ABR – asigurarea accesului la fondul de documente (evidență, prelucrare, comunicare, utilizare).

 

La ședință au fost prezenți următorii membri ai Consiliului Director:

Dr. Adriana Szekely – președinte

Cristina Ungur – trezorier

Corina Apostoleanu – vicepreședinte

Bogdan Jugănaru – vicepreședinte

Carmen Leocadia Pesantez-Pozo – vicepreședinte

Petruța Mihaela Voicu – vicepreședinte

Anișoara Budui – membru

Nicoleta Paula Butuza – membru

Catrina Căluian – membru

Mihaela Dragu – membru

Lăcrămioara Onea – membru

Iuliana Popa – membru

Mădălina Petronela Toma Cojocaru – membru

Mihaela Vazzolla – membru

Au absentat motivat: Dr. Ivona Olariu – secretar general, Dr. Agneta Lovasz, Cristina Pârvu – membri.

Invitati: prof. dr. Mircea Regneală – președinte de onoare și Simona Bursașiu – președinte secțiunea Educație și formare profesională.

 

Ședința începe cu prezentarea celor nouă membri noi aleși în Consiliul Director pentru perioada 2019-2023. CV-urile și scurtele prezentări ale celor care fac parte din Consiliul Director al ABR vor fi postate pe site-ul asociației.

 1. Doamna Cristina Ungur prezintă situația financiară pentru perioada 1 ianuarie-30 noiembrie 2019. Veniturile ABR sunt constituite din cotizații, sponsorizări 2%, vânzări cărți, taxe conferință. Total venituri: 110.574 lei (activitate non-profit) si 8158 lei (activitate economica). Cheltuieli: salarii, protocol, deplasări țară, deplasări externe, poștă, cotizații internaționale: 43.582 lei (activitate non-profit) si 11539 (activitate economica).

Filialele care au redirecționat cei 2% din impozit sunt: Cluj, Dâmbovița, Vaslui.

Se prezinta situația financiară după conferința de la București din acest an.

Se aprobă situația financiară a asociației.

 

 1. Bugetul pentru anul 2020 va fi estimat în funcție de următoarele cheltuieli previzionate: deplasări pentru ședință și în țară, traducerea ghidului RDA, retipărirea volumului III al Tratatului de biblioteconomie, protocol pentru organizarea secțiunilor profesionale, salarii secretar executiv și contabil, DOI pentru Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării, avocatul asociației (consultat numai la nevoie), cotizații internaționale: IFLA, EBLIDA, IASL.

Dna M. Dragu propune reînscrierea ABR în asociația LIBER (200 euro/an). Propunerea este supusa votului Consiliului, care aprobă reînscrierea ABR în LIBER.

Se propune creșterea salariului pentru secretarul executiv, în funcție de nivelul salariului mediu pe economie. Propunerea se supune votului și se aprobă.

 

 1. Se stabilesc responsabilitățile Consiliului Director pe filialele ABR.

 

 1. Se stabilesc grupurile de lucru pentru proiectele propuse în perioada 2019-2023.

 

 1. Dl prof. Mircea Regneală prezintă proiectul său de a realiza o ediție definitivă, revăzută și adăugită a Tratatului de biblioteconomie și face apel pentru crearea unui grup de lucru format din 3-4 persoane din Consiliu, dar si din afara acestuia. Se oferă colegele C. Apostoleanu, M. Dragu, M. Vazzolla, precum si doamna Simona Bursașiu.

Colegii din țară vor fi rugați să evidențieze si alte subiecte de interes în domeniu, iar autorii actuali își vor revizui/actualiza contribuțiile la această lucrare de specialitate. In acest sens, va fi transmis un chestionar online membrilor ABR și directorilor de biblioteci. Răspunsurile obținute vor fi centralizate si vor fi folosite pentru îmbunătățirea conținutului Tratatului.

 1. Dna Anișoara Budui prezintă stadiul organizării conferinței din anul 2020 de la Suceava (31 august-3 septembrie 2020). Au fost formulate câteva propuneri pentru titlul conferinței. Au fost trimise scrisori de intenție către sponsori. S-a formulat si propunerea pentru o vizită-documentară la Cernăuți (Ucraina). Vor fi comunicate din timp implicațiile unei astfel de vizite pentru organizatori și participanți.

Alte teme dezbătute și propuneri formulate în cadrul întâlnirii:

– Vor fi formulate memorii către Ministerul Educației pentru rezolvarea calificării profesorilor documentariști, pentru clarificarea programei din învățământul de specialitate, precum și pentru includerea ocupației de “specialist în știința informării și documentării” în Clasificatorul Ocupațiilor din România (COR). În acest context, doamna președintă ABR a reamintit că la nivelul Ministerului Educației și Ministerului Culturii, persoanele responsabile de problemele bibliotecilor sunt: dna consilier superior Carmen Bitir-Istrate (Ministerul Educației si Cercetării) și dl. director Ioan Matei (Ministerul Culturii).

–  ABR este o asociație profesională care susține demersurile sindicale la nivelul național, privitoare la salarizarea și angajarea personalului din/în biblioteci, dar nu se poate substitui acestora. Pentru a veni în sprijinul persoanelor interesate de problemele juridice specifice domeniului bibliotecilor, pe site-ul ABR va exista o rubrică destinată legislației referitoare la biblioteci .

Pagina web va fi îmbunătățită si prin formularea unor  recomandări concrete din partea membrilor Consiliului, care vor analiza fiecare rubrică a site-ului ABR și vor transmite secretarului executiv observațiile și sugestiile lor.

– S-a propus centralizarea temelor și locurilor de desfășurare a întâlnirilor profesionale din primăvara 2020, în vederea întocmirii Calendarului activităților profesionale ale secțiunilor și diviziunilor ABR, în vederea comunicării acestuia pe site-ul ABR, spre știința celor interesați de aceste acțiuni ale asociației.

–  S-a anunțat  propunerea filialei ABR Timiș de a organiza Conferința națională din anul 2021 la Timișoara.

La finalul ședinței se anunță că următoarea întâlnire a Consiliului Director al ABR va avea loc la București, în luna martie 2020 (data va fi stabilită ulterior).

Material întocmit de:

Secretar executiv – Emilia Vodea

Președinte ABR – Dr. Adriana Szekely