Proces-verbal al ședinței Consiliului Director 23 iunie 2017

PROCES-VERBAL

Încheiat pe 23 iunie 2017

Cu ocazia şedinţei Consiliului Director,

care a avut loc la sediul Casei Corpului Didactic Brașov

 

La şedinţă au fost prezenţi următorii membri ai Consiliului Director:

Dr. Adriana Szekely – președinte

Cristina Ungur – trezorier

Petruța Voicu – secretar general

Denise Crînganu – membru

Oana Jianu – membru

Laszlo Kiss – membru

Laura Pascariu – membru

Cristina Pârvu – membru

Stela Stănoiu – membru

Au absentat motivat: Daniela Argatu (vicepreşedinte), Dorina Bălan (vicepreşedinte), Claudia Lungu (vicepreşedinte), Mioara Voncilă (vicepreşedinte), Nicoleta Paula Butuza (membru), Bogdan Jugănaru (membru), Dr. Agneta Lovasz (membru), Dr. Ivona Olariu (membru).

Au fost invitați: prof. dr. Mircea Regneală, dr. Robert Coravu, Angela Repanovici, Simona Cliniciu, Corina Florea, Ruxandra Nazare (reprezentant ANBPR, Biblioteca Județeană George Barițiu – Braşov).

Ordinea de zi:

 1. Situația financiară a asociației (veniturile și cheltuielile). [Cristina Ungur]
 2. Situația membrilor individuali și instituționali ai ABR. [Cristina Ungur; Emilia Enache]
 3. Stadiul organizării conferinței a XXVIII-a a ABR – Brașov, 6-8 septembrie 2017. [invitate: Simona Cliniciu, Angela Repanovici, Corina Florea]
 4. Raport asupra întâlnirilor din cadrul diviziunilor și secțiunilor profesionale ale ABR. Concluzii și propuneri. [Petruța Voicu]
 5. Activitatea editorială a asociației. [invitați: Mircea Regneală, Robert Coravu]
 6. Diverse (probleme organizatorice, asociative, juridice, ș.a).

 

 1. Doamna trezorier Cristina Ungur prezintă raportul financiar al asociaţiei. Veniturile din ultima perioadă s-au realizat din cei 2% transmiși către ABR și din vânzare de cărți. Au existat cheltuieli pentru salarii (contabilă, secretar executiv), protocol întâlniri secțiuni, deplasări în țară, poștă, comisioane bancare, cotizații internaționale (IFLA, EBLIDA), avans rezervare restaurant pentru cina festivă la Conferinţa de la Braşov. Primele 5 luni ale anului s-au încheiat cu un excedent financiar de 1872 lei. S-a discutat despre taxele de participare pentru conferința din acest an de la Brașov. Taxele vor fi diferenţiate pe următoarele categorii de participanți: membru ABR, nemembru ABR, student. Cei care vor achita taxa până la data de 15 august 2017 vor beneficia de o reducere. Au fost trimise scrisori către sponsori pentru a le solicita fonduri în vederea susţinerii şi asigurării unei bune organizări  a conferinței. Se votează raportul financiar și taxele pentru conferință.

 

 1. Dna Ungur precizează faptul că împreună cu secretarul executiv, dra Emilia Enache, lucrează la întocmirea unei situații exacte a tuturor membrilor înscriși în asociație (filiale, tipuri de biblioteci). Președinții de filiale au fost contactați pentru a furniza aceste informații extrem de utile conducerii asociaţiei, care şi-a propus emiterea fiecărui membru  a cardului de membru ABR, pe baza căruia să beneficieze de o serie de facilităţi (cardul atestă calitatea de membru ABR care are cotizația la zi; îi asigură titularului accesul gratuit la resurse științifice, în marile biblioteci din România, îi oferă facilități la înscrierea la conferințe și evenimente profesionale – sesiuni de comunicări, workshop-uri; titularului i se pot încărca serviciile plătite la evenimentele profesionale; poate beneficia de discount-uri la anumite librării; instituția poate reține cotizația ABR pe statul de plată și vira în contul ABR sumele colectate).

 

 1. Doamna Angela Repanovici prezintă stadiul organizării conferinței din acest an. Majoritatea lucrărilor secțiunilor vor avea loc în Aula Universității Transilvania din Brașov. Se recomandă ca la fiecare secțiune profesională să fie prezentate nu mai mult de trei – cinci lucrări, pentru a rămâne timp și pentru discuții punctuale. Lucrările vor fi trimise până la data de 15 august 2017, preşedinţilor de secţiuni şi secretarului general, dna Petruţa Voicu. Pe site-ul aplicaţiei de management a conferintei va fi afișată tematica fiecărei secțiuni. Dacă lucrarea va fi acceptată, autorii vor avea gratuitate pentru cazarea la căminele studenţeşti din complexul Colina. Au mai fost obținute 60 de locuri gratuite pentru cazări, unde vor avea prioritate participanţii cu lucrări acceptate pentru prezentarea în secţiuni, invitaţii şi voluntarii (dacă e cazul). Selecția lucrărilor va fi responsabilitatea președinților de secțiuni, astfel încât să fie acceptate doar acele lucrări care au un grad științific/profesional ridicat. Se va recomanda astfel preşedinţilor de secţiuni să pună accent pe calitatea lucrărilor și nu pe cantitate.

Au fost stabilite comisiile pentru analiza dosarelor candidaţilor la premiile ABR: biblioteci școlare (Daniela Argatu, Oana Jianu, Laura Pascariu), biblioteci publice (Dorina Bălan, Violeta Morar, Catrina Căluian), biblioteci naționale (Claudia Lungu, Bogdan Jugănaru, Mihaela Dragu), biblioteci universitare (Mioara Voncilă, Ivona Olariu, Agneta Lovasz), biblioteci specializate (Denise Crînganu, Georgiana Stoian). Pentru premiul “Dan Simonescu”, comisia va fi formată din Cristina Pârvu, Gabriela Jurubiţă şi Maria Micle. Dosarele se pot trimite până la data de 1 septembrie 2017.

Pentru afișul conferinței, se acceptă varianta propusă de dna Georgiana Stoian. Filmarea și interviurile vor fi realizate de studenții de la sociologie. Atât pentru excursia documentară de la varianta 1 (traseu: Braşov – Cetatea Făgărăş –  Mănăstirea Sâmbăta), cât şi  pentru cea de-a treia variantă a excursiei documentare din data de 8 septembrie, (pentru care a fost propus traseul Braşov – Oraşul Râşnov – Cetatea Râşnov) , vor putea fi acceptaţi numai câte  100 de participanţi. Pentru varianta a 2-a a excursiei numărul locurilor va fi limitat la 50 (Braşov-Sf. Gheorghe –Lacul Sf. Ana).

Toată lumea este de acord cu propunerile.

Mai multe detalii se găsesc pe site-ul conferinței care este funcțional.

 1. Doamna Petruța Voicu prezintă o sinteză a întâlnirilor organizate de secțiunile profesionale ABR. S-a remarcat o creștere a numărului de participanți și a lucrărilor prezentate la majoritatea secțiunilor. În afară de secțiunea Informatizare, toate celelalte secțiuni au organizat întâlniri profesionale. De asemenea, nici Diviziunea Biblioteci Naționale nu a avut intâlniri de lucru și nu a transmis tematica pentru sesiunea de primăvara/vară. Referitor la întâlnirile de lucru LIVES – RO, coordonate de doamna Denise Rotaru, de la Biblioteca Națională a României, pentru care ABR a acceptat susținerea financiară, s-a stabilit solicitarea unui grafic al întâlnirilor, prezentarea unor rapoarte şi indicarea unui termen concret de finalizare al instrumentului de lucru atât de aşteptat de comunitatea profesională.

Doamnele Voicu Petruța și Cristina Pârvu, împreună cu preşedinta ABR vor pregăti raportul activităţii Consiliului Director pentru perioada septembrie 2016- august 2017, care va fi prezentat în toamnă la conferința de la Brașov. Dna Cristina Ungur şi dra Emilia Enache vor întocmi Raportul trezorierului pentru activitatea financiară din ultimul an şi vor furniza Comisiei de cenzori materialele necesare întocmirii Raportului Comisiei de cenzori, pentru prezentarea în cadrul Conferinței.

Convocatorul pentru Adunarea Generală va fi postat pe site-ul asociației. În urma demisiei președintelui filialei ABR București, au avut loc alegeri, iar doamna Adriana Borună de la Biblioteca Națională a României  a fost aleasă  în funcţia de  președinte.

Se votează raportul secțiunilor profesionale.

 1. Domnul Robert Coravu prezintă membrilor Consiliului Director situația Revistei Române de Biblioteconomie și Știința Informării. A apărut numărul 1/2017 care poate fi descărcat în format pdf de pe site-ul revistei. A fost achiziționat un nou domeniu pentru revistă, iar acum sistemul este funcțional și se pot încărca articole. Din acest an, pentru revistă, se vor obține numerele DOI. Toate articolele trec prin procedura de peer-review, double blind, cu doi recenzori. Pentru a trimite articole, autorii trebuie să se înregistreze pe site. Și recenzorii se pot înscrie în același mod, menționând domeniile de specializare. Domnul Coravu mai menționează că arhiva RRBSI este integral on-line și urmează să obținem și ISSN online.

Domnul profesor Mircea Regneală prezintă stadiul volumului III al Tratatului de biblioteconomie, care va fi lansat la Conferința de Brașov. A fost o muncă laborioasă dar autorii și-au îndeplinit obligațiile și au trimis toate materialele.

 1. Dna Ruxandra Nazare a fost prezentă ca reprezentantă a ANBPR. Se discută despre unificarea celor două asociații profesionale. Dânsa este de părere că această unire este firească, dar va fi probabil un proces de durată. Direcțiile în care cele două asociații trebuie să conlucreze sunt cele legate de formarea profesională, statistica de biblitotecă, acțiunile publice, memoriile către autorităţi, poziții comune în relaţiile cu ministerele privind bibliotecile și bibliotecarii. În privinţa susţinerii organizării conferinţei, dna Nazare anunţă Consiliul de disponibilitatea Bibliotecii Judeţene Braşov de a organiza o expoziţie de fotografii în spaţiul bibliotecii, de a pune la dispoziţie materiale promoţionale pentru mapele participanţilor şi de a asigura pe perioada conferinţei un microbuz pentru invitaţii străini.
 2. Prezentarea noului site al asociației va fi făcută la Conferința de la Brașov de către doamna Mioara Voncilă. Membrii Consiliului Director care nu au transmis până la această dată prezentările pentru site sunt rugați să le transmită pentru a putea fi încărcate în timp util.
 3. Asociația va susţine financiar (cu suma de 1000 de lei, aprobată de Consiliu în decembrie 2016, când s-a discutat bugetul pe anul 2017) organizarea conferinței satelit IFLA de la Timișoara (15-16 august 2017), pentru cheltuieli explicite aferente acestui eveniment. De asemenea, va sprijini organizarea campaniei Ciclobiblio (proiect iniţiat de Laszlo Kiss) în perioada 28 august – 1 septembrie 2017. De asemenea, va continua susţinerea financiară a grupului de lucru LIVES-Ro, cu condiţia intensificării activităţii în vederea finalizării proiectului şi respectarea calendarului propus de coordonator pentru anul 2017.

Președinta Asociației, doamna Adriana Szekely anunţă că următoarea ședință a Consiliului Director al ABR va avea loc la Brașov pe 5 septembrie 2017, începând cu orele 17.

După acest anunţ, președinta asociației declară ședința închisă.

 

                                                             Material întocmit de :

                                                         Emilia Enache – secretar executiv

                                                         Cristina Pârvu – PR ABR

                                                         Aprobat de: Adriana Szekely – preşedinte ABR