PROCES-VERBAL al ședinței Consiliului Director-11 septembrie 2018

PROCES-VERBAL

al ședinței Consiliului Director al ABR

11 septembrie 2018, Sibiu

           

Ordinea de zi

  1. Situația financiară – cheltuielile și veniturile asociației – Cristina Ungur
  2. Stadiul organizării celei de-a XXIX-a Conferinţe Naţionale a ABR, Sibiu, 2018 – Cristina Pârvu, preşedinta filialei ABR Sibiu
  3. Analiza dosarelor pentru premiile ABR şi premiile de excelenţă de către comisiile desemnate
  4. Discutarea materialelor pentru Adunarea Generală a ABR din 13 septembrie 2018
  5. Diverse probleme organizatorice şi manageriale

            La şedinţă au fost prezenţi următorii membri ai Consiliului Director:

Dr. Adriana Szekely – președinte

Petruța Voicu – secretar general

Cristina Ungur – trezorier

Daniela Argatu – vicepreşedinte

Dorina Bălan – vicepreşedinte

Claudia Lungu – vicepreşedinte

Mioara Voncilă – vicepreşedinte

Nicoleta Paula Butuza – membru

Bogdan Jugănaru – membru

Dr. Agneta Lovasz – membru

Dr. Ivona Olariu – membru

Cristina Pârvu – membru

Stela Stănoiu – membru

Au absentat motivat Oana Jianu, Laszlo Kiss, Laura Pascariu – membri.

Invitat: prof. univ. dr. Mircea Regneală (președinte de onoare).

  1. Doamna Cristina Ungur prezintă situația financiară a asociației în perioada 1 ianuarie-31 august 2018. Veniturile ABR sunt constituite din cotizații, sponsorizări 2%, vânzări cărți, taxe conferință. Total venituri: 68.916 lei. Cheltuieli: salarii, protocol, deplasări țară, deplasări externe, poștă, cotizații internaționale. Total: 27.731 lei. Excedent: 41.185 lei.

Se aprobă situația financiară a asociației.

  1. Doamna Cristina Pârvu prezintă ultimele detalii privind organizarea Conferinței Naționale.
  1. Membrii Consiliului Director analizează dosarele pentru premiile acordate de ABR și de sponsori.

Pentru Premiul „Ioan Bianu”- Biblioteci naționale, comisia este formată din: Claudia Lungu, Ivona Olariu și Bogdan Jugănaru. Premiul este acordat doamnei Luminița Radu (Bibl. Academiei Române, Filiala ABR București).

Pentru Premiul „Ioachim Crăciun”- Biblioteci universitare, comisia este formată din: Agneta Lovasz, Cristina Ungur și Mioara Voncilă. Premiul este acordat doamnei Ionela Burz (Filiala ABR Bihor).

Pentru Premiul „Dan Simonescu”- acordat studenților de la Specializarea Științe ale Informării și Documentării, comisia este formată din: Simona Bursașiu, Olimpia Curta și Mircea Regneală. Premiul este acordat studentelor: Cristina Bandrabur și Liliana Florea.

Pentru Premiul de Excelență oferit de firma IME Romania unui bibliotecar de la bibliotecile publice, comisia este formată din: Dorina Bălan, Claudia Lungu și Liviu Dediu (sponsor). Premiul este acordat doamnei Catrina Căluian.

Premiul de Excelență oferit de firma EBSCO unui bibliotecar de la bibliotecile universitare este acordat doamnelor: Maria Micle și Rodica Volovici.

Se formulează propuneri pentru diplomele de onoare, diplomele de fidelitate, diplomele pentru recunoașterea eforturilor organizării conferinței, diplomele pentru voluntari.

  1. Membrii Consiliului Director au pregătit materialele care vor fi prezentate și dezbătute în Adunarea Generală a ABR din 13 septembrie 2018.
  2. În urma invitației primită din partea Institutului Goethe, sunt desemnați membrii Consiliului Director care vor fi prezenți la această întâlnire: Ivona Olariu, Stela Stănoiu/Cristina Ungur și Petruța Voicu.

Domnul prof. univ. dr. Mircea Regneală informează Consiliul Director că a început să lucreze la indicii bibliografici ai Tratatului de biblioteconomie. Lucrarea va apărea în anul 2019.

            Următoarea întâlnire a Consiliului Director va avea loc la Cluj-Napoca, în data de 7 decembrie 2018.

 

Material întocmit de:

Secretar executiv – Emilia Vodea