Proces-verbal al secțiunii Achiziții și Dezvoltarea Colecțiilor

Pe data de 18 mai 2022 a avut loc prin intermediul paltformei Zoom întalnirea Secțiunii Achiziții și Dezvoltarea Colecțiilor. Numărul participanților a fost impresionant (99 de persoane), dovedind interesul pentru tema aleasă, și anume, „Dezvoltarea colecțiilor prin donații. Evaluarea publicațiilor”.

Întâlnirea a debutat cu un cuvânt de bun venit adresat de dna. dr. Adriana Szekely, președinte ABR, care și-a exprimat, printre altele, sprijinul asociației pentru colegii noștri bibliotecari din Ucraina, greu încercați, prin susținerea campaniei #ABRalăturideUcraina.

După acest moment dna. drd. Petruța Mihaela Voicu, președinta secțiunii, a trecut la prezentarea propriei lucrări intitulată Dezvoltarea Colecțiilor prin donații. Evaluarea publicațiilor.

Autoarea a început prin a face o încadrare generală a donațiilor de publicații ca modalitate de constituire a colecțiilor unei biblioteci, alături de celelalte patru: achiziția prin cumpărare, depozitul legal, schimbul internațional și transferul.

În contextul reducerilor bugetare privind achiziția de documente, donațiile capătă un rol tot mai importat în managementul colecțiilor, atât a celor în format print, cât și a celor în format electronic. Drept urmare, personalului care gestioneză această metodă de dezvoltare a colecțiilor îi revin responsabilități complexe. Autoarea subliniază necesitatea stabilirii unor reguli clare cu privire la tipul donațiilor care vor fi acceptate și cele care nu vor fi acceptate, pe baza propriei politici de dezvoltare a colecțiilor, ce are în vedere criteriile de selecție, restricțiile de spațiu, starea de conservare, actualitatea  sau obsolescența informațiilor oferite de documente.

Autoarea lucrării a făcut o enumerare a tipologiei de documente ce pot face obiectul unei donații și a formelor de acte juridice însoțitoare, cum ar fi darul manual sau legate testamentare.

Dna. Petruța Voicu a făcut anumite precizări de care este indicat să se țină seama în managementul donațiilor, și anume:

– publicațiile deja existente în bibliotecă e indicat să fie acceptate doar dacă sunt solicitate des de către utilizatorii săi

– nu ar trebui acceptate publicații având conținut depășit  sau degradate fizic, sau donarea unor biblioteci personale în întregime decât în condițiile clare stabilite printr-un contract sau act notarial

– obiectele care au caracter muzeal pot fi acceptate de biblioteci, prin excepție, când sunt oferite ca donații testamentare sau moștenire, sau au fost asociate cu anumite persoane sau instituții

De asemenea, donatorului trebuie să i se aducă la cunoștință politica primirii donațiilor, adică alcătuirea unei liste, atunci când este posibil, de către donator cu titlurile propuse spre donare, deplasarea personalului bibliotecii la domiciliul sau sediul persoanei ori instituției donatoare în cazul unor donații mai mari ca număr, aducerea efectivă a documentelor la bibliotecă sau expedierea lor prin poștă. În același timp, donatorul trebuie să fie informat și de faptul că biblioteca își rezervă dreptul de a refuza anumite documente ce nu corespund criteriilor sale de selecție, precum și de posibilitatea de redistribui respectivele documente sau a le preda centrelor de reciclare.

Autoarea a făcut și câteva referiri la donațiile de publicații electronice care se supun unor criterii specifice legate de dreptul de licențiere, infrastructura și echipamentele deținute de bibliotecă, soluții de stocare, aspecte privind modul de accesare.

În încheierea lucrării dna Petruța Voicu a abordat și tema evaluării financiare a donațiilor, un pas important în introducerea donațiilor în evidențele bibliotecii pentru care este necesar întocmirea actelor de primire și de stabilire a prețului de inventar. Acest aspect a stârnit un viu interes în rândul participanților. Autoarea a oferit criterii de evaluare a prețului unui document primit ca donație, precum și câteva repere de referință privind evaluarea acestor publicații care intră în colecțiile bibliotecii, conform Ordinului nr. 2062/9 iunie 2000.

Cu această ocazie  s-a constat lipsa unei legislații armonizate care să stabilească în mod clar o metodologie de evaluare general aplicabilă. Dna Adriana Szekely a menționat eforturile Comisiei Naționale a Bibliotecilor de a elabora norme metodologice care să reglementeze acest aspect.

La sfârșitul prezentării lucrării s-au pus multe întrebări legate de evaluarea donațiior, despre evaluatorii autorizați de către ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor din România) sau modalități de a gestiona procesul de dezvoltare a colecțiilor prin donații. Unii dintre participanți au adus în dezbatere situații concrete în care au întâmpinat greutăți legate de gestionarea donațiilor. A fost clar că subiectul rămâne în continuare de interes, cu accent pe aspectul legislativ.

Întocmit de,

Carmen Pavăl,

Secretar Secțiunea Achiziții și Dezvoltarea Colecțiilor