Proces-verbal al Secţiunii “Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”

Proces-verbal

Încheiat azi, 04.09.2014, ora 9.00

Cu prilejul desfăşurării  întâlnirii metodice

a Secţiunii “Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”,

în cadrul

Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, ediţia a XXV-a –

“Bibliotecile – Acces Deschis la Educaţie şi Cultură”,

la Casa Corpului Didactic Cluj, Str. Septimiu Albini nr. 91

 

La întâlnire au luat parte 64 de bibliotecari şcolari, profesori documentarişti, cadre didactice, studenţi din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţi din Bucureşti – Secţia Ştiinţele Informării şi Documentării şi invitaţi aparţinând diferitor tipuri de biblioteci din întreaga ţară.

 

 

Pentru început, doamna Pompilia Herman, prof. metodist CCD Cluj a adresat un cuvânt de bun venit participanţilor şi a vorbit despre nobila profesie de bibliotecar.

Moderatorul întâlnirii, Drd. Carmen Pesantez, preşedinte al Secţiunii “Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”, a analizat şi apreciat activitatea la nivel naţional a bibliotecarilor şcolari, menţionând realizările şi schimburile de bune practici. Totodată, a semnalat raportul Secţiunii postat pe site-ul Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR) – www.abr.org, concretizându-se în activităţi metodice şi de perfecţionare, formare continuă, editare de lucrări de specialitate, proiecte educaţionale şi culturale, lansări de carte, expoziţii, parteneriate ș.a. A fost prezentată tematica lucrărilor Secţiunii “Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”. Câteva dintre prezentările înscrise în programul Secţiunii au fost dedicate împlinirii a 555 de ani de la atestarea documentară a oraşului Bucureşti, eveniment marcat prin diverse activităţi cultural-educative.

Prof. Valentina Lupu, preşedintele Diviziunii Biblioteci Şcolare – ABR, a semnalat o nouă lucrare de specialitate – “Ghidul bibliotecarului şcolar. Eurocompetenţe profesionale” (Editura Stef, Iaşi, 2014) sub semnătura doamnei Daniela Argatu, bibliotecar CCD Suceava şi secretar al Secţiunii “Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”. Lucrarea vine în întâmpinarea nevoilor de formare continuă, reprezentând un important instrument de lucru, atât pentru bibliotecarii şi documentariştii aflaţi la început de drum cât şi pentru cei care doresc să-şi reîmprospăteze cunoştinţele în domeniu, “o contribuţie la un posibil Euroreferenţial al profesioniştilor în structurile info-documentare preuniversitare româneşti”, cum afirmă autoarea.

Partea a doua a întâlnirii a fost consacrată lucrărilor înscrise în program:

Preşedinta ABR Cluj, doamna Cristina Martiş, a prezentat  lucrarea “Stimularea lecturii în bibliotecile şcolare la clasele primare”.

Drd. Carmen Pesantez a prezentat comunicarea “Biblioteca şi educaţia interculturală”, două componente vitale pentru dezvoltarea unei societăţi armonioase şi pentru abordarea interdependenţelor culturale, economice şi sociale ale grupurilor etnice; rolul bibliotecii în promovarea diversităţii şi a dialogului intercultural în contextul unei societăţi care oferă acces deschis la educaţie, cunoaştere, cultură; importanţa valorificării memoriei culturale naţionale şi universale; necesitatea dezvoltării competenţelor interculturale la bibliotecari.

Constantina Nedelcu de la Biblioteca Judeţeană “V.A. Urechia” – Galaţi, a prezentat o lucrare inedită “Educarea intelectului utilizatorului în regăsirea informaţiei”, prin folosirea anime-urilor – desene animate japoneze, cu caracter educativ, evidenţiind totodată necesitatea proiectelor, aducând argumente şi motivaţii menite să vină în sprijinul micilor şi marilor utilizatori. Proiectul, realizat în colaborare cu Ambasada Japoniei, a fost promovat prin pliante, afişe, secvenţe de film şi în presa locală. Evaluarea proiectului s-a realizat prin sondaje de opinie cu privire la rolul, imaginea şi importanţa bibliotecii în comunitatea locală. Scopul proiectului a fost îmbunătăţirea comunicării sociale între utilizatori şi atragerea cititorilor prin activităţi de anime-uri.

Mariana Trofin, CCD Bihor, a prezentat proiectul regional “Cartea şi biblioteca – prietenii copiilor”, ediţia a II-a (2013-2014), care a inclus un concurs de creaţii plastice şi literare la care au participat elevi şi cadre didactice de la 23 de unităţi şcolare din ţară. Proiectul a cuprins 7 tipuri de activităţi: De ce cartea şi biblioteca?; Lumea imaginară a cărţilor – creaţii plastice; “Cartea şi biblioteca – prietenii mei” – creaţii literare; Jurizarea celor 89 de lucrări plastice; “Maeştri ai condeiului” – jurizarea creaţiilor literare; Diseminarea proiectului – 12 iunie 2014, având ca obiectiv editarea a 3 volume, ca produs final al proiectului; “Imagini din lumea cărţilor” – expoziţie cu lucrările  premiate. Toţi participanţii au primit diplome şi cărţi.

Dr. Florentina Dobrogeanu-Ipsilanti, de la Biblioteca Metropolitană – Bucureşti, a prezentat proiectul “Fereastră spre Bucureşti – Prin Bucureştiul tinereţii lui Ion Minulescu”, un periplu prin istoria capitalei, incluzând prezentarea unor fotografii ale oraşului de odinioară şi o vizită prin locurile în care au trăit  mari personalităţi – poeţi, scriitori, pictori etc.

Veronica Visu, bibliotecar la Şcoala Gimnazială “Gh. Motaş” – Vaslui, a prezentat lucrarea “Memoria locurilor vasluiene – o altfel de lectură”, un model de valorificare a memoriei locale. Concluzia a fost că bibliotecile, muzeele, casele memoriale, bisericile constituie patrimoniul cultural-istoric al zonei din care facem parte şi au rolul de a încuraja şi sensibiliza utilizatorii de orice vârstă.

Cristina Livia Ioaniţoiu, de la Colegiul Tehnic “C. Brâncuşi” – Craiova, a oferit un model de bune practici – “Bibliotecile şcolare ca centre de învăţare”, un proiect cu fonduri europene, care a reunit biblioteci şcolare din 10 ţări (Finlanda, Norvegia, Suedia, Danemarca, Portugalia, Marea Britanie, Islanda, Croaţia, Polonia şi România). Programul a cuprins întâlniri cu specialişti în domeniu, conferinţe, mese rotunde, workshop-uri, vizite documentare, învăţare colaborativă, propuneri la provocările viitoare, formarea bibliotecarului ca inovator al educaţiei şi promotor al noilor tehnologii în procesul învăţării, iniţierea în aplicarea la fonduri europene pentru derularea unor programe transnaţionale.

Camelia Dumitru, CCD Satu Mare, a propus o abordare inedită – „Astăzi: biblioteca de buzunar sau biblioteca în buzunar” sau cartea electronică versus cartea pe suport tradiţional. Concluzia firească care se desprinde este că, indiferent cum ar arăta viitorul, nu ni-l putem imagina fără cărţi.

„Istoria ca o poveste” este titlul lucrării prezentate de Anca Badea, de la Biblioteca Metropolitană, proiect realizat în colaborare cu mai multe şcoli, muzee şi case memoriale. Este vorba de o plimbare cu copiii prin Bucureşti, având ca ghid pe istoricul Georgeta Filitti care evocă Bucureştiul grecesc, Casa Capşa, Palatul Şuţu, Hanul lui Manuc şi alte obiective culturale demne de luat în seamă.

Victoria Fătu Nalaţ, din Bistriţa-Năsăud, bibliotecară şi artistă cu har, pasionată de carte şi pictură, a vorbit despre lucrările sale realizate împreună cu elevii pe care i-a coordonat. Domnia sa a făcut o scurtă prezentare a albumelor de artă, a poeziilor publicate în ţară şi străinătate şi a premiilor şi distincţiilor obţinute, ca o încununare a activităţii de peste 40 de ani. Importanţa bibliotecii a fost exprimată poetic printr-un gând  adresat bibliotecarilor: „Bibliotecile adâncesc fântânile sufletului în albia curcubeului”.

Laura Andrei, profesor documentarist la CCD „Spiru Haret” – Iaşi, a făcut o scurtă prezentare a  proiectului naţional Biblioteca Anului 2014 care a angrenat biblioteci şcolare şi centre de documentare şi informare, alături de parteneri culturali. Au participat 24 de judeţe, 150 de bibliotecari şi cadre didactice şi peste 1.500 de elevi, alături de o echipă de elevi de la Şcoala Românească din Cipru.

Întrucât proiectul s-a dovedit a fi un succes, participanţii au votat în unanimitate continuarea şi susţinerea acestuia.

În finalul activităţii, preşedintele Secţiunii, Carmen Pesantez, a ţinut să mulţumească participanţilor, urându-le succes în activitatea pe care o desfăşoară şi încurajându-i să scrie în reviste de specialitate pentru a oglindi importanţa bibliotecii şi realizările profesionale ale domeniului.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul  Proces-verbal.

 

Întocmit,

Marcu Angelica Marcela,

Colegiul Agricol „D. Cantemir”, Huşi