Proces-Verbal al Secțiunii Statistică şi evaluare

Dezbaterile din cadrul întrunirii profesionale din 30 iunie a.c. au fost deschise de către președintele secțiunii, dr. Ivona Olariu, care a prezentat ordinea de zi și a salutat prezența dlui prof. Mircea Regneală și a președintei Consiliului Director ABR, doamna Adriana Szekely.

 

1. Prezentări de lucrări

Dna Voichița Dragomir de la BCU București a prezentat lucrarea Biblioteca 2.0 – Instrumente 2.0 de evaluare a impactului rezultatelor cercetării în mediul online. Altmetrics, ImpactStory, PLoS ALM, PlumX, prin care s-a arătat influența indicatorilor bibliometrici asupra cercetării și vizibilității cercetătorilor. Lucrarea a avut în vedere evaluarea cercetării în domeniul academic, indicatorii alternativi de măsurare a impactului cercetării și rolul lor în biblioteca 2.0.

Cei prezenți au fost informați că în septembrie anul acesta se va desfășura la Biblioteca UMF București cea de-a 3-a Conferință Altmetrics (3rd Altmetrics International Conference).

Dna Claudia Lungu de la Biblioteca Națională a României a prezentat ediția a 5-a a standardului ISO 2789/2013 – Statistici internaționale de bibliotecă. Lucrarea a evidențiat schimbările față de ediția anterioară privind terminologia, definiții, responsabilități curente ale bibliotecii, utilizarea și beneficiile statisticii și colectarea datelor. Discuțiile celor prezenți au subliniat necesitatea corelării definițiilor din formularele Cult.1, RSA și RSU cu cele din ultimele ediții ale standardele internaționale de statistică. De asemenea, s-a adus în actualitate demersul Comitetului Tehnic 229 – Biblioteconomie, informare și documentare din cadrul Bibliotecii Naționale a României de traducere a ISO 11620/2014, ed. a 3-a și intenția acestuia de a traduce și ISO 2789/2013, ed. a 5-a.

Doamna Ivona Olariu a prezentat o lucrare despre standardele internaționale pentru evaluarea performanței în biblioteci: ISO 11620: 2014, ISO TR 28118: 2009, ISO 16349: 2014, ANSI/NISO Z39.7: 2013, ISO TR 11219, ISO TR 14783.

2. Discuții despre completarea formularului CULT1 și a standardelor de bibliotecă

La dezbateri a fost invitată dna Beatrice Iota, delegat din partea INS pentru a purta discuții cu cei prezenți despre problemele întâmpinate în completarea formularului Cult.1. S-au discutat capitolele pe rând și au necesitat lămuriri: numărul de titluri din cap. 1, rd. 17-18; tranzacții de referințe virtuale din cap. 4a, rd. 8, aici insistându-se pe diferența dintre informație și referință virtuală; veniturile și cheltuielile bibliotecii din cap. 6, reamintindu-se că bibliotecile universitare nu pot defalca bugetul de cel al universității. Totodată a fost recunoscută impotanța acestor indicatori tocmai pentru a justifica lipsa veniturilor necesare cheltuielilor de achiziții de documente. Aici au fost menționate bibliotecile școlare care nu se regăsesc în tipul bibliotecilor din Cult. 1 și care completează un alt formular elaborat de INS, formular SC unde nu sunt relevate veniturile și cheltuielile. În urma discuțiilor s-a conturat ideea că ar trebui incluse în procesul de completare a formularului Cult.1 și bibliotecile școlare tocmai pentru a fi mai vizibilă activitatea acestora.

Buna colaborare între INS și asociațiile profesionale ale bibliotecarilor va putea reglementa pe viitor conținutul formularului Cult.1 astfel încât datele colectate anual din biblioteci să corespundă realităților din aceste instituții, să evidențieze ceea ce este relevant în activitate și, mai ales, să nu pună bibliotecile în dificultate de a raporta anumite cifre din cauza imposibilității evaluării lor corecte. Pentru o mai bună colectare a datelor statistice la nivel național s-a propus ca INS să preia și celelalte două formulare colectate în prezent de ANBPR, RSA și RSU care să fie completate de toate tipurile de biblioteci din țară. Deoarece datele din Cult.1 și RSA sunt identice cu foarte puține diferențe, după o reanalizare a acestora ar puteau rămâne două formulare pe care să le gestioneze INS. Totodată, asociațiile profesionale trebuie să aibă acces la aceste date pentru a putea fi prelucrate și folosite în formularea strategiilor și obiectivelor.

3. Alte detalii

Au fost prezente la dezbateri 23 de persoane reprezentând: Biblioteca Națională a României, IME România, Biblioteca Centrală Universitară Iași, Biblioteca Centrală Universitară București, Biblioteca ASE București, bibliotecile județene din Galați și Constanța, Biblioteca Academiei Române și INS.