Proces-verbal al Secţiunii Profesori documentariști

PROCES-VERBAL

al întâlnirii Secţiunii PROFESORI DOCUMENTARIȘTI

Conferinţa Naţională a ABR, Timișoara, 6 – 9 septembrie 2016

 

Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România a fost găzduită în toamna acestui an de Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara și de Biblioteca Centrală Universitară „E. Todoran”, din cadrul  Universității de Vest  Timișoara.

 

Lucrările secţiunii s-au desfășurat miercuri, 7 septembrie 2016, în amfiteatrul Bibliotecii Centrale a Universității Politehnica, Timișoara, în intervalul orar 15.00–16.30. Au participat profesori documentariști, bibliotecari/responsabili CDI, reprezentanți ai Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, București (Secția Pedagogică „I.C. Petrescu”), profesori metodiști, reprezentanți ai Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (consilier superior, Petre Constantin).

Lucrările au fost conduse de Marinela Rusu, secretar al secțiunii “Profesori documentariști” ABR. Au participat la lucrări doamna Valentina Lupu, membru de onoare al ABR și doamna Daniela Argatu, preşedinte al Diviziunii Biblioteci Şcolare.

Ordinea de zi anunțată a inclus:

1. Prezentarea raportului de activitate pentru anul școlar 2015-2016, de către doamna Rusu Marinela, secretar al secțiunii.

2. Sesiune de prezentare de lucrări în cadrul secțiunii:

Au fost prezentate cinci lucrări înscrise în programul secțiunii. Timpul alocat fiecărei prezentări a fost de 13 minute. Au lipsit de la prezentarea lucrărilor doamna Maria Carmen Nadia Petre (Biblioteca Academiei Române) și domnul Adrian Valentin VESEL (Școala “M.C. Epureanu”, jud. Vaslui).

Prima lucrare, intitulată Resurse informaționale pentru CDI și biblioteca școlară: Biblioteca Digitală Europeană, a fost prezentată de doamna Maria POPA, secretar al Filialei Sibiu a ABR şi reprezintă o trecere în revistă a consecințelor utilizării resurselor informaționale – cu transformarea bibliotecii în centru de documentare și informare – și efectul acestui proces: creșterea numărului de utilizatori și diversificarea activităților desfășurate pe o perioadă de cinci ani.

A doua lucrare, Accesul la informație în societatea contemporană, a fost prezentată de doamna Nicoleta Adelina MARIN, profesor documentarist la Liceul Tehnologic “Henri Coandă” din Buzău. Lucrarea constă în prezentarea unui proiect de documentare realizat cu elevii de liceu – o excursie virtuală prin diverse capitale europene. Elevii au ales și au prezentat lucrurile care i-au atras cel mai mult sub formă de colaje, au argumentat selecția făcută.

A treia lucrare, „Marșul cărților și al cititorilor” la a treia ediție, a fost prezentată de doamna Viorica Gențiana ONIȘORU, bibliotecar la Casa Corpului Didactic Alba. Ea a adus în atenţia noastră oportunitatea implicării comunității locale în cadrul proiectelor școlare cu scopul creșterii numărului de utilizatori și a creșterii vizibilității școlii și a activităților din bibliotecă. Astfel, Noaptea Bibliotecilor a fost transformată într-un „Marș al cititorilor” care a reunit, într-un mod inedit, prieteni ai cărții: bunici, părinți și copii.

A patra lucrare, Auxiliare/materiale didactice utilizate în activitățile CDI, a fost prezentată de doamna Marinela Tatiana Rusu, bibliotecar/responsabil CDI la Colegiul Național “Gheorghe Lazăr” din Sibiu. Lucrarea prezintă câteva tipuri de materiale didactice auxiliare utilizate în cadrul activităților din Centrele de Documentare și Informare – auxiliare existente în dotarea CDI-urilor, auxiliare realizate special, în funcție de activitatea desfășurată, dar și produse realizate de elevi și folosite ulterior ca material didactic.

În același timp, exemplele prezentate în această lucrare ilustrează modul în care utilizarea auxiliarelor didactice contribuie la eficientizarea activităților și la formarea de competențe necesare existenței într-o lume în continuă schimbare: gândire critică, rezolvare de probleme, comunicare, spirit de echipă etc.

Ultima lucrare, Copilărie pentru democrație: aventură între izvoare a fost prezentată de doamna Nicoleta Paula BUTUZA, bibliotecar/responsabil CDI la Colegiul Naţional „Andrei Mureșanu” Bistrița. Prezentarea pune în discuție conceptul de educaţie outdoor și ilustrează modul în care cartea și lectura pot fi integrate în cadrul activităților formale/nonformale. Proiectul propus elevilor Colegiului Naţional „Andrei Mureșanu” s-a desfășurat în colaborare cu instituții publice și ONG-uri locale și a urmărit dezvoltarea abilităților și atitudinilor elevilor ca viitori membri ai comunității: responsabilitate, dezvoltarea spiritului civic, voluntariat, dezvoltarea spiritului de aventură, cunoașterea și protecția mediului, educația pentru sănătate și acordarea primului ajutor etc.

3. Propunere de activitate pentru perioada 2016-2017. Prima activitate propusă (de doamna Corina Sănilă, președinte al secțiunii) în cadrul acestei secţiuni este participarea ABR în calitate de partener la organizarea celei de-a 6-a ediții a Conferinţei Naţionale a Centrelor de Documentare şi Informare, care se va desfăşura la Sibiu la finele anului 2016.

4. Modificări propuse în desfășurarea următoarelor ediții ale conferinței ABR:

  • Doamna Veronica Visu, (jud.Vaslui) a recomandat ca persoanele care nu se pot prezenta la desfășurarea activităților Secțiunii profesori documentariști să anunțe din timp organizatorii și să acorde altor persoane timpul alocat susținerii lucrărilor;
  • Doamna Viorica Gențiana Onișoru (jud. Alba) a propus extinderea proiectului „Marșul cărților și al cititorilor” la nivel național;
  • Doamna Camelia Dumitru (jud. Satu Mare) a anunțat includerea Concursului „Ștafeta Poveștilor” (în cadrul proiectului interjudeţean „Biblioteca – Fereastră deschisă spre nenumărate vieţi”) în calendarul activităților educative naționale (Nr.28269/11.03.2016) la poziția A3 – Domeniul cultural artistic: Literatură, poziția 7;
  • Doamna Daniela Argatu (preşedinte al Diviziunii Biblioteci Şcolare), a anunțat că, în curând, site-ul ABR va oferi posibilitatea membrilor de a avea acces la informații/documente prin postarea  lucrărilor prezentate în cadrul conferințelor ABR;
  • Domnul A.C. Tudorescu (jud. Iași) a propus ca accesul la documente să fie condiționat de respectarea dreptului de autor;
  • Doamna Valentina Lupu (membru de onoare al ABR) a propus ca edițiile următoare ale Conferinței Naționale a Centrelor de Documentare și Informare să se desfășoare, prin rotație, în regiuni diferite ale țării, pentru a facilita participarea tuturor colegilor din CDI la lucrări;
  • Au fost făcute mai multe solicitări din partea participanților ca desfășurarea conferinței ABR să fie decalată cu 2-3 săptămâni (sfârșitul lunii august, prima săptămână din luna septembrie), pentru a permite colegilor din învățământul preuniversitar să participe într-un număr mai mare la lucrări;

Doamna Argatu Daniela a mulțumit membrilor secțiunii pentru activitatea derulată în cadrul ABR în perioada 2015-2016 și a felicitat participanții prezenți la Timișoara, urându-le spor în activitate și mult succes în noul an școlar.

5. Închiderea lucrărilor secțiunii.

 

Timișoara, 07.09.2016

Întocmit de Marinela Tatiana RUSU