Proces-verbal al Secţiunii Cultura informației

PROCES-VERBAL,

al Secțiunii CULTURA INFORMAȚIEI,

din cadrul Conferinței Naționale a ABR, Iași, 9-11 septembrie 2015

 

Lucrările secțiunii s-au desfășurat la Biblioteca Centrală Universitară ”Mihai Eminescu”, Sala ”Nicolae Iorga”, în 9 septembrie 2015, ora 15.

 

Lucrările prezentateau fost:

  1. Ane Landoy (Bergen University Library, Norway), Angela Repanovici (Universitatea Transilvania din Brașov) – Information literacy and electronic study literature in Norway and Romania
  2. Robert Coravu (ROMDIDAC) – „Nu crede și cercetează!: evaluarea informațiilor în era Internetului”
  3. Agneta Lovas (Universitatea Politehnică Timișoara) – Biblioteca Universității Politehnice Timișoara – un vis împlinit
  4. Simona Marilena Bursașiu (Biblioteca Centrală Universitară Eugen Tudoran Timișoara) – Multiculturalismul în biblioteci. Studiu comparativ Est și Vest European

 

La aceste prezentări au participat 41 persoane dintre care doi invitați străini, Ane Landoy de la Universitatea Bergen din Norvegia și Manolis Koukourakis de la Biblioteca Universității din Creta, Grecia.

Participanții au primit gratuit broșura SCRIE CORECT – Standardul Harvard de citare și referințe bibliografice.

Președintele a prezentat un raport pe ultimii patru ani. Ca propuneri pentru viitorul rolului asociației și al secțiunii în dezvoltarea bibliotecilor românești au fost:

  • Organizarea de cursuri profesionale:

– Creșterea vizibilității cercetării științifice prin Accesul Deschis la Informație – Rolul bibliotecii

– Utilizarea metodelor scientometrice în activitatea de cercetare științifică

– Cursuri de Cultura Informației pentru bibliotecari școlari, universitari

– Instrumente de accesare a informației în cadrul școlilor doctorale

  • Echipe interdisciplinare de consultanță pentru aplicații informatice;
  • Organizare workshopuri, școli de vară;
  • Reorganizarea site-ului prin comunicare mai eficientă a noutăților în domeniu.

În final s-au desfășurat alegerile și au fost realeși în unanimitate președintele Angela Repanovici și secretarul secțiunii, Robert Coravu.

 

A 26-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România a fost una dintre cele mai reușite, în atmosfera deosebit de spirituală a Iașului s-a simțit consens și colaborare, gazdele au fost la înalțime, interesul bibliotecarilor școlari pentru profesie crește, bibliotecarii universitari fac eforturi considerabile de a lucra în echipă iar rolul asociației credem că este important pentru succesul profesiei.

 

27 septembrie 2015

Președinte Secțiune,

Angela Repanovici

 

Secretar Secțiune,

Robert Coravu