Proces verbal al Secţiunii Achiziţie şi Dezvoltarea Colecţiilor

Proces verbal al Secţiunii Achiziţie şi Dezvoltarea Colecţiilor

Conferinţa Naţională a ABR, Iaşi, 9-11 septembrie 2015

 

În cadrul Conferinţei Naţionale a ABR ce s-a desfăşurat la Iaşi, pe data de 10 septembrie a avut loc întâlnirea Secţiunii de Achiziţie şi Dezvoltarea Colecţiilor a ABR în sala „Nicolae Iorga” a BCU „Mihai Eminescu” din Iaşi. La lucrări au participat 40 de persoane de la biblioteci din Iaşi, Cluj-Napoca, Bucureşti, Galaţi, Oradea, Tg.Mureş şi Ploieşti.

 

Întâlnirea a debutat cu o trecere în revistă a activităţii secţiunii pe parcursul ultimilor patru ani (2011-2014) făcută de doamna Mioara Voncilă, preşedinta secţiunii. Ulterior au fost prezentate 3 lucrări.

Prima lucrare a aparţinut doamnei Ionela Burz şi domnului Titus Badic de la Biblioteca Universităţii din Oradea şi s-a intitulat „Studiu de caz privind determinarea suprafeţei de creştere a colecţiilor la Biblioteca Universităţii din Oradea în funcţie de achiziţii şi de alte surse de dezvoltarea colecţiilor”. Lucrarea constituie o continuare a discuţiilor avute la precedentele întâlniri ale secţiunii cu privire la unele criterii de selecţie a dezvoltării fondurilor de carte. Doamna Petruţa Voicu de la Biblioteca Naţională a României a subliniat faptul că trebuie să se acorde o atenţie deosebită politicii de deselecţie pentru ca dimensiunea spaţiului de depozitare să nu devină un argument care să îngrădească dezvoltarea colecţiilor.

Cea de-a doua lucrare s-a intitulat „Documente electronice: impactul acestora asupra bilbiotecilor şi a  achiziţiei de documente” şi a fost susţinută de doamna Henrietta Alina Muntyan de la BCU „Eugen Tudoran” din Timişoara. Lucrarea a constituit o scurtă trecere în revistă a tipurilor de documente electronice şi evoluţia lor în cadrul colecţiilor bibliotecilor. Doamna Nicoleta Rahme de la Biblioteca Naţională a României a cerut lămuriri în legătură cu metoda preferată aleasă în achiziţionarea acestor tipuri de documente.

Cea de-a treia lucrare s-a intitulat „Noua lege a achiziţiilor publice” şi a aparţinut domnei Nicoleta Rahme. Autoarea ne-a făcut o interesantă informare a schimbărilor ce se preconizează a fi efectuate în viitor în legătura cu această lege şi impactul acestora asupra achiziţiei de carte şi periodice.

La finalul întrunirii au avut loc alegerile pentru noul birou executiv al acestei secţiuni. S-au făcut câte o propunere pentru funcţia de preşedinte a secţiunii în persoana doamnei Nicoleta Rahme de la Biblioteca Naţională a României, şi una pentru funcţia de secretar al secţiunii în persoana doamnei Carmen Pavel de la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi. Ambele propuneri au fost votate în unanimitate, prin vot deschis, de către participanţii la această secţiune.

 

Preşedinte,

Mioara Voncilă

Secretar,

Carmen Pavel


Listă participanţi

1. Teodorescu Ciprian – Biblioteca Judeţenă „Gheorghe Asachi” Iaşi

2. Niculae-Grigorescu Elena – Biblioteca Academiei Române – Filiala Iaşi

3. Mihuleac Valică – Biblioteca Academiei Române – Filiala Iaşi

4. Schreiner Daniela – Biblioteca Academiei Române – Filiala Iaşi

5. Voicu Petruţa – Biblioteca Naţională a României

6. Păcurariu Oana – Biblioteca Naţională a României

7. Dimitriu Daniela – Biblioteca Judeţenă „Gheorghe Asachi” Iaşi

8. Mafeti Gabriela – Biblioteca Judeţenă „Gheorghe Asachi” Iaşi

9. Munteanu Corina – Biblioteca Judeţenă „Gheorghe Asachi” Iaşi

10. Buliche Irina – Biblioteca Judeţenă „Gheorghe Asachi” Iaşi

11. Draghia Gabriela – Biblioteca Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” Bucureşti

12. Călugărescu Ovidiu – Biblioteca Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” Bucureşti

13. Bursaşiu Simona – Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara

14. Cotarcea Ana-Adelina – Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara

15. Muntyan Alina – Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara

16. Manolache Julieta – Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi

17. Predeanu Ştefania – Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi

18. Stimeriu Iulian – Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi

19. Deleanu Viorel – Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi

20. Zlăvog Roxana – Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi

21. Sincă Roxana – Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi

22. Iordăchiţă Andreea Cristina – Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi

23. Bran Corina – Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi

24. Bărbulescu Mihaela – Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi

25. Copăceanu Cintia – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi

26. Gafton Ioana – Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi

27. Gherman Cristina Simona – Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş

28. Helgiu Anamaria – Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş

29. Deac Vasile – Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Oradea

30. Burz Ionela – Biblioteca Universităţii din  Oradea

31. Barta Rozalia – Biblioteca Universităţii din  Oradea

32. Stanciu Gilda – Biblioteca Universităţii de Petrol şi Gaze din Ploieşti

33. Săvulescu Raluca-Gabriela – Biblioteca Universităţii de Petrol şi Gaze din Ploieşti

34. Păcuraru  Victoriţa – Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti

35. Huştiu Dana – Biblioteca Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iaşi

36. Ţugulea Georgeta – Biblioteca Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iaşi

37. Florea Mirela – Biblioteca Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iaşi

38. Popa Cristina – Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj

39. Pavăl Carmen – Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi

40. Mercheş Oana – Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi

41. Rahme Nicoleta – Biblioteca Naţională a României

42. Voncilă Mioara – Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi