Proces-verbal al întrunirii Secțiunii Catalogare, clasificare, indexare

Proces-verbal

al întrunirii Secțiunii Catalogare, clasificare, indexare în cadrul Conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România, ediția a XXXII-a, Suceava, 2022

 

Cea de-a XXXII-a Conferinţă a Asociaţiei Bibliotecarilor din România s-a desfășurat anul acesta la Suceava, în format hibrid, în perioada 31 august – 02 septembrie 2022, tema manifestării științifice fiind: Biblioteca – Spațiu al informării, cercetării și inovării. Secţiunea Catalogare, clasificare, indexare s-a întrunit în a doua zi a conferinței, 01 septembrie, în intervalul orar 11,30-13,30, la Universitatea „Ștefan cel Mare”, gazda principală a conferinței. Întâlnirea a reunit 38 de participanţi din întreaga ţară (22 în mediul on-line). Discuţiile au atins diverse aspecte ale activității  specialiştilor din domeniul catalogării și indexării. După cuvântul de deschidere adresat celor prezenți a fost prezentat un raport al activității secțiunii pentru perioada septembrie 2021 – iulie 2022. Cantitativ, în toată această perioadă, au avut loc 3 întâlniri profesionale realizate pe platforma Zoom, au fost prezentate 6 lucrări profesionale, din care 5 sunt încărcate pe site-ul ABR, au fost întocmite 3 procese-verbale care pot fi consultate pe site, au fost realizate 4 materiale profesionale pentru Ghidul național de catalogare, din care 2 sunt încărcate pe site pentru dezbatere publică și 1 chestionar care vizează stadiul înregistrărilor pentru autorități în bibliotecile românești și care urmează să fie aplicat. Calitativ, avem speranța că toată această activitate a contribuit la dezvoltarea și perfectionarea profesională a membrilor Asociației.

Prima lucrare susținută a avut ca subiect recentele transformări ale tezaurului de descriptori de subiecte francez, RAMEAU, în contextul actual al apariției web-ului semantic, al tranziției bibliografice și al necesității interoperabilității datelor, toate cu scopul final de a face totul mai simplu, mai intuitiv pentru utilizatori. Informații detaliate despre toate acestea le-am aflat din prezentarea colegei noastre, Anca Hațapuc (Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași), Tezaure de descriptori de subiecte – Tranziție.

Următoarea intervenție a fost a dnei Victoria Frâncu care a avut amabilitatea să ne vorbească despre participarea la webinarul „Knowledge Organization and Skills” organizat, în 31 august 2022, de Working Group on Training and Education in Subject Access (TESA) din cadrul secțiunii IFLA, Subject Analysis and Access (IFLA SAA). Grupul a fost format pentru a revizui și a evalua sfera și profunzimea cunoștințelor necesare pentru reprezentarea, analiza și accesul la subiecte de calitate și modul în care aceste domenii și competențele asociate sunt adaptate de programele educaționale, profesionale. oportunități de dezvoltare și formare oferite de organizațiile profesionale.[1] Webinarul a urmărit conștientizarea rolului esențial al organizării cunoașterii pentru descoperirea informațiilor și a cunoștințelor. Lucrările[2] prezentate în cadrul întâlnirii au făcut cunoscute inițiativele care urmăresc să identifice competențele și abilitățile necesare pentru domeniul mai larg al organizării cunoașterii (Knowledge organization – KO). Subiectul a generat dialoguri între cei prezenți despre realitățile românești privind competențele profesioniștilor din domeniul catalogării descriptive și pe subiect și despre relațiile de colaborare între asociațiile profesionale și unitățile de învățământ de profil. Lector dr. Gabriela Băran, membră a ABR, a făcut invitația, în calitate de membru al colectivului de Științe ale informării și documentării din cadrul Departamentului de Științe ale comunicării, Facultatea de Litere a Universității din București, tuturor specialiștilor din cadrul Asociației de a participa activ la formarea studenților care au optat pentru această specializare. În continuare, dna Frâncu a făcut o recenzie a recentei sale cărți apărută luna trecută la editura gălățeană Axis Libri, Sisteme de organizare a cunoștințelor: reprezentare și acces la subiecte. Cei interesați pot achiziționa cartea (20 lei) contactând autorul.

A doua lucrare, BIBFRAME – standardul bibliografic în era digitală?, prezentată de Căluian Catrina (Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” din Galați) a adus succinte informații despre modelul de date pentru descrierea bibliografică, BIBliographic FRAMEwork, dezvoltat de Library of Congress pentru a crea o cale de tranziție a formatelor MARC spre date conectate,

După expirarea celor două ore alocate întâlnirii, preşedintele Secţiunii Catalogare, clasificare, indexare din cadrul Asociaţiei  Bibliotecarilor din România a mulţumit colegilor bibliotecari pentru prezență și discuții.

LINK ÎNTRUNIRE SECȚIUNE 

Parola: $JdsRE5N

Biroul executiv al Secțiunii Catalogare, clasificare, indexare

Căluian Catrina, președinte

Lefter Mădălina, secretar

[1]     https://www.ifla.org/training-and-education-in-subject-access-tesa/

[2]     https://cdn.ifla.org/wp-content/uploads/AidaSlavic-TESA-Webinar-2022-08-31.pdf

https://cdn.ifla.org/wp-content/uploads/PenningtonDiane_IFLA_TESA_webinar.pdf

https://cdn.ifla.org/wp-content/uploads/Snow_Core-Competencies.pdf

https://cdn.ifla.org/wp-content/uploads/MarciaZeng-LDCI-IFLA2022-08.pdf