Proces-verbal al întrunirii profesionale a Filialei Galați a ABR

Proces-verbal

al întrunirii profesionale, organizate on-line, a Filialei Galați a Asociației Bibliotecarilor din România

 

Ziua Internațională a Cărții și a Dreptului de Autor și Ziua Bibliotecarului din România, sărbătorite în ziua de 23 aprilie, au prilejuit, ca în fiecare an, organizarea întâlnirii profesionale a bibliotecarilor gălățeni din Filiala Galați a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR). În acest an, evenimentul a fost organizat în mediul on-line, având în vedere restricțiile impuse din cauza epidemiei de Covid-19, la adresa https://www.facebook.com/groups/244033776782858/, în ziua de 24 aprilie 2020, în intervalul orar 1100-1200, iar tema întâlnirii a fost una adaptată situației prezente: Cum ne păstrăm utilizatorii în situații de criză. Inițiativa organizării întâlnirii „altfel” în acest an aparține președintei Filialei, doamna Dorina Bălan, iar pentru buna desfășurare mulțumim managerului Bibliotecii Județene „V.A. Urechia”, doamna Corina Emanuela Dobre, colegilor de la Biblioteca Universității „Dunărea de Jos”, coordonați de doamna Mioara Voncilă, colegelor de la bibliotecile școlare mobilizate de doamna Gina Mocanu, colegilor de la Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” și, nu în ultimul rând, președintei Asociației Bibliotecarilor din România, doamna Adriana Szekely, care ne-a onorat cu prezența. La eveniment au participat colegi, membri ai Filialei, colegi bibliotecari gălățeni nemembri, colegi bibliotecari din țară și alte persoane interesate de eveniment, acest lucru fiind posibil datorită caracterului public definit pentru grupul creat pe Facebook. Intenționat s-a dorit acest lucru, pentru a putea fi urmăriți de toți colegii din breaslă.

Comunicarea s-a realizat în două moduri: înregistrări video live și mesaje scrise instant online. Prima înregistrare live aparține președintei Filialei (disponibilă pe Internet la adresa: https://www.facebook.com/dorina.balan.33/videos/3168410846513312/), Dorina Bălan, care a transmis salutul de „Bun găsit!” colegilor, apoi discursul s-a axat pe modalitățile de atragere și menținere a utilizatorilor aprope de bibliotecă, inițiate de Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” în ultimele două luni, în condițiile de criză. Apoi au fost aduse la cunoștință noutățile din domeniu și anume, succinte informații despre Manifestul Bibliotecilor pentru Europa, lansat de IFLA, în anul 2019 și despre inițiativa legislativă națională prin care anul 2020 să fie declarat Anul Promovării Lecturii în România. Și anul acesta, Filiala și-a păstrat tradiția de a premia membrii care s-au evidențiat prin activitatea depusă în anul anterior. Astfel, au fost premiați următorii membri: Cecilia Manolescu (Biblioteca „V.A. Urechia” Galați) – pentru implicare în activitatea de promovare a lecturii; Mariana Patron (Școala Gimnazială Nr. 42 „Sfintii Împărați Constantin și Elena” Galați) – pentru implicare în implementarea proiectelor educaționale de promovare a lecturii; Dorina Năstase (Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” Galați) – pentru merite deosebite în întreaga activitate; Daniela Costinescu (Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” Galați) – pentru performanță, dedicație profesională și dorință de cunoaștere.

Următoarea înregistrare video (disponibilă pe Internet la adresa: https://www.facebook.com/mioara.voncila/videos/3067112619978425/) a facilitat întâlnirea cu directoarea Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos”, Mioara Voncilă, care a prezentat proiectele inițiate de Bibliotecă pentru a-și păstra aproape studenții în aceste condiții de criză, totodată recunoscând un fapt real și valabil pentru majoritatea bibliotecilor românești, și anume, că această pandemie ne-a arătat că suntem vulnerabili în privința furnizării serviciilor electronice, însă tot pandemia poate fi un puternic catalizator de a continua și dezvolta proiectele începute.

Colega noastră de la biblioteci școlare, Gina Mocanu, vicepreședintă a Filialei, a fost protagonista următorului clip video (disponibil pe Internet la adresa:  https://www.facebook.com/mocanu.ginalivia/videos/2997204073674272/), care a enumerat activitățile inițiate de bibliotecarii școlari pentru a veni în ajutorul cadrelor didactice și al elevilor în situații de criză.

Președinta ABR, doamna Adriana Szekely, a inițiat ultimul video live (disponibil pe Internet la adresa: https://www.facebook.com/adriana.szekely.10/videos/10220483467734577/) , care a avut un impact major în mobilizarea și încurajarea bibliotecarilor gălățeni în aceste vremuri atipice pentru profesia noastră. A felicitat activitatea Filialei și, totodată, a pledat pentru portarea tuturor activităților Asociației Bibliotecarilor din România în mediul on-line.

Întâlnirea virtuală a membrilor ABR gălățeni s-a încheiat cu mesajul de mulțumire al președintei Filialei.

Întocmit,                                                                                                                    Abrobat,

Catrina Căluian, secretar                                                                               Dorina Bălan, președinte